Skip to Content

Världens Största Språk – Flest antal talare

Världens Största Språk – Flest antal talare

Vill du veta vilket som är världens största språk? Svaret beror på ifall man endast räknar modersmål eller om man räknar världens mest talade språk efter hur många som pratar språken flytande. 

Vanligtvis räknar man världens största språk utifrån hur många personer det finns som talar det som sitt förstaspråk. Exempelvis är det många som pratar engelska, men de flesta av dessa har engelskan som sitt andraspråk. 

Vilket är världens största språk?

Mandarin är världens största språk med över 955 miljoner talare. Kina är också ett av världens mest befolkade länder och en majoritet av alla som har mandarin som modersmål är av kinesiskt ursprung. 

Världens mest talade språk

Hur många språk finns det i världen?

Språkvetare (lingvister) uppskattar att det finns omkring 6900 unika språk i världen. Men troligtvis finns det fler än så. Dessutom är det många språk som bara har ett par tusen talare. 

Världens största språk (modersmålstalare)

Den här listan är baserad på de senaste siffrorna från Ethnologue, som gjort årliga sammanställningar med världens mest talade språk under 15 års tid. 

1. Mandarin

Mandarin är världens mest talade språk med över 955 miljoner modersmålstalare. Mandarin är det vanligaste språket i Kina och benämns ofta som standardkinesiska. 

Större delen av norra och sydvästra Kina pratar Mandarin. Det är även officiellt språk i Taiwan och Singapore, samt ett av de officiella språken som talas i Hongkong och Macau. 

I takt med att Kina ökar sitt inflytande världen över, blir det allt vanligare att fler länder lär ut kinesiska i skolor. Om man jobbar med kinesiska kunder är det ofta en fördel om man kan kinesiska ord och fraser. 

Modersmålstalare: 955 miljoner

2. Spanska

Spanska är det näst största språket i världen med 486 miljoner modersmålstalare. Spanien har endast en befolkning på cirka 46.7 miljoner människor, vilket innebär att hela 90% av alla människor som har spanska som modersmål bor utanför Spanien.

Spanska upptäckare och conquistadorer spred språket världen över under kolonialperioden och som ett resultat av detta finns det spanska modersmålstalare i flera länder. 

Spanska är huvudspråk i både Central- och Sydamerika där det finns ett flertal spansktalande länder. Dessutom har spanskan ökat i USA i takt med migrationen och numera finns både skyltar och information på spanska.

Modersmålstalare: 486 miljoner

spanska är ett av världens mest talade språk

3. Engelska

Engelska är världens tredje största språk med 380 miljoner människor som har engelska som sitt förstaspråk. Ifall man även räknar med dem som har engelska som andraspråk, finns det upp till 1,2 miljarder personer som talar engelska. 

Engelskan fungerar som ett internationellt språk idag, men de flesta som har engelska som modersmål bor i USA och Storbritannien. Sverige är ett land som har en hög andel av befolkningen som har engelska som andraspråk. 

Antal talare (modersmål): 380 miljoner

4. Arabiska

Det arabiska språket har omkring 360 miljoner talare (modersmål) och är därmed ett av världens största språk. Arabiska är bland annat officiellt språk i Egypten, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Marocko, Libanon och ett flertal andra länder i Mellanöstern. 

Klassisk arabiska är det språk som används i koranen, som är den heliga boken inom Islam. Den arabiska skriften skiljer sig inte så mycket mellan länderna, men däremot kan man uttala arabiska ord annorlunda beroende på varifrån man kommer. 

Antal talare (modersmål): 360 miljoner

5. Hindi

Hindi är ett av världens mest talade språk som modersmål. Det är det främsta språket i norra Indien och delar av Pakistan. I takt med att Indiens befolkning ökar så ökar även antalet talare av Hindi. 

Indiens premiärminister Narendra Modi har hjälp till att sprida språket och dess status över hela Indien. För närvarande har Indien 23 officiella språk och Hindi är ett av huvudspråken.

Antal talare (modersmål): 345 miljoner

Hindi

6. Bengali

Bengali är huvudspråk i den indiska delstaten Kolkata och för cirka 170 miljoner personer i Bangladesh. Totalt finns det cirka 237 miljoner som har Bengali som modersmål. 

Antal talare (modersmål): 237 miljoner

Bengali språk
Bild: Saurav022 / Shutterstock.com

7. Portugisiska

Portugisiska är officiellt språk i Portugal och Brasilien samt Kap Verde Öarna, Guinea-Bissau, Mozambique, Angola, samt São Tomé och Príncipe. Språket spreds främst under kolonialtiden där Portugal styrde över stora områden världen över. 

Fler än 236 miljoner människor har portugisiska som sitt modersmål idag, men det är endast cirka 10 miljoner som bor i Portugal. De flesta som har portugisiska som modersmål bor i Brasilien. 

Antal talare (modersmål): 236 miljoner

8. Ryska

Ryska är det åttonde största språket i världen med fler än 148 miljoner modersmålstalare. Många av dessa bor i Ryssland eller länder som tidigare var en del av Sovjetunionen, exempelvis Vitryssland och Ukraina.

Flera av världens främsta författare, poeter och skribenter har haft ryska som sitt första språk. Trots att flera år har gått sedan Sovjetunions fall, så finns det alltjämt ett flertal rysktalande länder. 

Antal talare (modersmål): 148 miljoner
Mer läsning: Ryska ord och fraser

Ryska språket

9. Japanska

Japanska talas av 123 miljoner människor. Nästan alla som har japanska som modersmål lever och bor i Japan, vilket innebär att det är det mest geografiskt koncentrerade språket i världen. 

Det japanska språket är också väldigt unikt då deras alfabet består av tre olika alfabeten, hiragana, katakana och kanji, vilket innebär att det krävs mer ansträngning som västerlänning att lära sig japanska.

Utanför Japan finns det även en minoritet i Brasilien, Filippinerna och USA som har japanska som modersmål. Detta beror på att man genom historien välkomnat japanska arbetare och invandrare under vissa perioder. 

Antal talare (modersmål): 123 miljoner

Japanska

10. Punjabi/Lahnda

Punjabi pratas i delar av Indien och Pakistan. Lahnda är det Pakistanska namnet för Punjab. Totalt finns det omkring 113 miljoner talare som har punjabi som modersmål.

Något annat som är fascinerande med språket är det faktum att cirka 50% av alla topplåtar i Indien sjungs på Punjabi, trots att det finns tre gånger så många som pratar Hindi som förstaspråk i Indien.

Antal talare (modersmål): 113 miljoner

Mer om världens största språk

Engelska är det språk som har flest talare om man räknar samman alla som har engelska som första- och andraspråk. Antalet engelsktalande personer varierar beroende på hur man räknar. De flesta lingvister räknar att engelska talas i 146 länder.

Mandarin har dock flest modersmålstalare, men allt fler icke-kineser lär sig numera språket. Det är främst Kinas ökade inflytande som gjort att man börjat lära ut Mandarin i skolor. Traditionellt har det främst varit engelska, franska, spanska, tyska och italienska som lärts ut i skolor. 

Kina har investerat mycket pengar i ett flertal utvecklingsländer de senaste åren, bland annat i Afrika och Asien. Detta har gjort det viktigare för många utvecklingsländer att lära sig det kinesiska språket. Men trots att Mandarin blir allt mer populärt, så ökar även antalet personer som talar engelska som andraspråk. 

Engelskan spreds under kolonialperioden tillsammans med spanskan. Det är mycket tack vare den spridningen som gjort dessa till några av världens mest talade språk idag. Det faktum att USA har världens största ekonomi är en annan bidragande faktor till att engelskan behållt sin status. 

Mest talade språken i världen utifrån antalet talare

Mer språkläsning


Hur många av världens största språk kände du till? Lämna en kommentar nedan!

Alina

Friday 20th of August 2021

Jag älskar språk!😊