Senast uppdaterad:

Är du nyfiken på vilket som är världens mest talade språk? Svaret beror på ifall man endast räknar modersmål eller om man räknar världens största språk efter antalet talare. 

Vilket är världens mest talade språk?

Kinesiska (Mandarin) är det mest talade språket i världen med över 1.3 miljarder modersmålstalare.

Världens mest talade språk

Bild: Shutterstock

Hur många språk finns det i världen?

Språkvetare uppskattar att det finns omkring 6500 unika språk i världen.

Världens största språk som modersmål

Detta är en uppdaterad lista över världens mest talade språk 2019 utifrån antalet personer som har språket som sitt modersmål.

1. Kinesiska

Om du inkluderar alla former av kinesiska så finns det omkring 1.3 miljarder modersmålstalare, vilket gör det till världens mest talade språk. Kinesiska är dock inte ett enda språk, utan mer som en större grupp språk där Mandarin är utan tvekan den mest förekommande varianten av kinesiska. 

Mandarin (Putonghua) är modersmål åt cirka 1 miljard personer, varav de flesta bor i Kina. Detta är också officiellt språk i Taiwan och Singapore samt gemensamt officiellt språk i Hong Kong och Macau.

Modersmålstalare: 1.3 miljarder

2. Spanska

Spanska upptäckare och conquistadorer spred sitt språk världen över under kolonialperioden och som ett resultat av detta så finns det över 460 miljoner människor som har spanska som modersmål. 

Spanien har endast en befolkning på cirka 46.7 miljoner människor, så endast cirka 1/10 av alla modersmålstalare av spanska bor i Spanien. Det är huvudspråk i både Syd- och Centralamerika och har även ökat väldigt fort i USA.

Modersmålstalare: 460 miljoner

spanska är ett av världens mest talade språk

Bild: Shutterstock

3. Engelska

Engelska må vara det universella språket i världen, men när det kommer till antal personer som har engelskan som modersmål, så hamnar man endast på en tredjeplats med 379 miljoner modersmålstalare.

De flesta av dessa bor i USA och Storbritannien. Om du läser detta så är du troligtvis en av alla i världen som lärt sig engelska som andraspråk.

Modersmålstalare: 379 miljoner

4. Hindi

Hindi är ett av världens mest talade språk som modersmål. Det är det främsta språket i norra Indien och delar av Pakistan. I takt med att Indiens befolkning ökar så ökar även antalet talare av Hindi. 

Indiens premiärminister Narendra Modi försöker även att sprida språket och dess status över hela Indien. För närvarande har Indien 23 officiella språk och Hindi är ett av Indiens huvudspråk.

Modersmålstalare: 341 miljoner

Hindi

Bild: Shutterstock

5. Arabiska

Precis som Kinesiskan så är det Arabiska språket egentligen inte ett enda språk, utan består istället av språkgrupper som är nära besläktade med varandra. 

Den moderna arabiskan i skrift är ungefär samma som klassisk arabiska, vilket är samma som används i Koranen. Men när det kommer till tal så finns det flera olika former av arabiska som kan vara så annorlunda att två personer från olika länder inte förstår varandra helt och hållet.

Modersmålstalare: 319 miljoner

6. Bengali

Detta är huvudspråket i den indiska delstaten Kolkata och för cirka 170 miljoner personer i Bangladesh. En snabbt ökande befolkning innebär också att språket troligtvis kommer att klättra ett par platser inom de närmsta decennierna.

Modersmålstalare: 228 miljoner

Bengali språk

Bild: Saurav022 / Shutterstock.com

7. Portugisiska

Portugal är en annan kolonialmakt som spred sitt språk världen över. Numera är portugisiska officiellt språk i Portugal och Brasilien samt Kap Verde Öarna, Guinea-Bissau, Mozambique, Angloa och São Tomé and Príncipe.

Fler än 221 miljoner människor har portugisiska som sitt modersmål idag.

Modersmålstalare: 221 miljoner

8. Ryska

Ryska är världens åttonde mest talade språk med fler än 154 miljoner modersmålstalare. Många av dessa bor i Ryssland eller länder som tidigare var en del av Sovjetunionen. 

Många av världens främsta författare, poeter och skribenter har haft ryska som sitt första språk.

Modersmålstalare: 154 miljoner

Ryska språket

Bild: Shutterstock

9. Japanska

Nästan alla som har japanska som modersmål lever och bor i Japan. Det japanska språket är också väldigt unikt då deras alfabet består av tre olika alfabeten, hiragana, katakana och kanji. 

Det är världens mest koncentrerade språk geografiskt. Utanför Japan så finns det även en liten del av befolkningen i Brasilien, Filippinerna och USA som har japanska som modersmål. Detta beror på att man genom historien välkomnat japanska arbetare och invandrare under vissa perioder. 

Modersmålstalare: 128 miljoner

10. Punjabi/Lahnda

Punjabi pratas i delar av Indien och Pakistan. Lahnda är det Pakistanska namnet för Punjab. Förutom att det är ett av världens mest talade språk så är det även fascinerande att cirka 50% av alla topplåtar i Indien sjungs på Punjabi.

Modersmålstalare: 119 miljoner

Mer om Världens största språk

Engelska är världens största språk utifrån totalt antal talare. Beroende på hur man räknar så varierar antalet talare, men engelska pratas som andraspråk i över 146 länder och antalet personer som lär sig engelska ökar för varje år som går. 

Det finns också några indikationer på att kinesiska kommer att ta över allt mer och bli världens mest talade språk i framtiden. Kina har investerat mycket i Afrika och försöker hela tiden att sprida sig världen över.

Detta gör att det blir allt viktigare för många utvecklingsländer att lära sig kinesiska för business. Med det sagt så kommer engelskan så klart att vara ett av världens största språk under en lång tid framöver också. 

Engelskan spreds under kolonialperioden tillsammans med spanskan och det är mycket tack vare det som gjort att de är världens mest talade språk idag. Att USA har ett så pass stort inflytande globalt är ytterligare en faktor till att engelska fortsatt vara världens största språk än idag.  

Mest talade språken i världen utifrån antalet talare

Bild: Shutterstock

Lista över världens mest talade språk utifrån totalt antal talare

  1. Engelska
  2. Kinesiska
  3. Hindi
  4. Spanska
  5. Franska
  6. Arabiska
  7. Rysska
  8. Bengali
  9. Portugisiska
  10. Indonesiska

Mer info om världens mest talade språk

Siffrorna kan variera mycket beroende på vilka källor som används. De flesta länder har ingen officiell statistik över hur många faktiska talare det finns, vilket innebär att siffrorna är mer eller mindre än uppskattning av språkvetare. 

Det kan också vara svårt att bestämma när någon är flytande i ett språk eller om man bara kan grundläggande delar av språket. I många länder finns det även modersmålstalare som egentligen inte skulle räknas som flytande utifrån kriterierna.

Men eftersom att de är födda i landet och inte pratar något annat språk så räknas de fortfarande som flytande i språket. 

Mer om världens mest talade språk

Bild: Shutterstock

Det tar tid att bli flytande i ett språk och som du kanske märkt så är siffrorna för världens mest talade språk inte helt satta i sten. Man ska ta dessa siffror som en uppskattning som kan skilja ett par procent, både upp eller ner. 

En annan intressant fakta om världens största språk är att befolkningen ökar rekordartat i vissa länder, vilket innebär att en del språk kommer att få betydligt fler modersmålstalare inom en snar framtid. 

En global skiftning i världens mest talade språk håller också på att ske där spanskan och kinesiskan tar över allt mer. Engelskan är så klart fortsatt första språket i världen med flest antal talare som andraspråk, men i framtiden är det inte lika säkert vad som kommer att ske. 

Ett allt större inflytande och påverkan från Kina världen över kommer antagligen innebära att allt fler länder väljer att introducera kinesiska i skolor. 

Kinesiska är världens mest talade språk

Bild: Shutterstock


Hur många av världens största språk kände du till? Lämna en kommentar nedan!