Skip to Content

Världens Rikaste Länder (2020)

Världens Rikaste Länder (2020)

Bild: Shutterstock

Har du koll på världens rikaste länder? Här kan du se en uppdaterad lista med de 15 rikaste länderna i världen enligt BNP per capita.

Rikedom kan mätas på många olika sätt och behöver inte bara handla om hur mycket pengar ett land har. Det kan även handla om välfärd, hälsa och lycka. 

I den här artikeln utgår vi dock från ländernas BNP (Bruttonationalprodukt), som beskriver värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. Metoden som används är BNP per capita, vilket ger en mer rättvis jämförelse mellan länder med färre invånare och de mest befolkade länderna i världen. 

Siffrorna är hämtade från IMF (Internationella valutafonden), eller International Monetary Fund som det heter på engelska. Varje år görs en sammanställning av samtliga länders bruttonationalprodukt per capita där världens rikaste länder rangordnas. 

BNP per capita anges i internationella dollar, som är en hypotetisk valuta som följer samma kurs som den amerikanska dollarn. 

17. Tyskland

Tyskland är en stormakt när det kommer till ekonomi och man har en enorm köpkraft. Flera världsföretag kommer ifrån Tyskland, så som Volkswagen, BMW, Siemens, Adidas bara för att nämna några. 

Tyskland är ett av Europas största länder och det är ett land med lång historia bakom sig. Det finns mängder med gamla tyska slott som imponerar med sin storslagna arkitektur så som Neuschwanstein och Burg Eltz

BNP Per Capita: 55,31 tusen int. dollar

Tyskland

Bild: Shutterstock

16. Danmark

Danmark må vara ett av Europas minsta länder till ytan (om man inte räknar med Grönland), men det är samtidigt ett rikt land, både ekonomiskt och välfärdsmässigt. Vårt grannland ligger ofta i toppen över diverse olika internationella mätningar, så som världens lyckligaste land

En medeldansk lever ett komfortabelt liv och den danska ekonomin domineras av servicesektorn, som står för 80% av alla jobb. Danmarks totala BNP uppgick till strax över $347 miljarder under 2019.

BNP per capita: 55.67 tusen int. dollar

15. Sverige

Sverige har en stark ekonomi och räknas alltjämt som ett av världens rikaste länder, även om svenska kronan har fallit de senaste åren. Vårt land är väldigt exportberoende där timmer, järn och vattenkraft är några av huvudexporterna.

Sverige har en liberal och konkurrenskraftig marknadsekonomi och under 2019 slutade den nominella bruttonationalprodukten på strax över $528.9 miljarder. 

BNP per capita: 55.99 tusen int. dollar

14. Saudiarabien

Kronprinsen av Saudiarabien är minst sagt rik och det råder heller ingen brist på andra rika oljeshejker och affärsmän i landet. Den största inkomsten kommer ifrån olja.

Här ligger även Mecka, som är den heligaste platsen inom islam, dit miljontals muslimer vallfärdar varje år.

BNP Per Capita: 56,91 tusen int. dollar

Saudiarabien

Bild: Shutterstock

13. Island

På senare har turismen växt explosionsartat och det verkar inte finnas något stopp på internationella besökare. Island är känt världen över för sin vackra natur med storslagna vattenfall och den Gyllene Cirkeln och så klart klassiska heta källor så som den Blå Lagunen

Island drabbades dock hårt under finanskrisen 2008, men tack vare export av fisk och aluminium så har man lyckats återhämta sig. Även turismen är en bidragande faktor till Islands goda ekonomi. 

BNP Per Capita: 56,97 tusen int. dollar

Reykjavik

Bild: Shutterstock

12. Nederländerna

Holländarna har varit ekonomiskt framgångsrika sedan 1600-talet då man seglade världen över. Nuförtiden har man en effektiv matproduktion som gör det möjligt att exportera överskottet.

Många grönsaker som säljs i Europa kommer från Nederländerna. Man har också framgångsrik oljeraffinering, kemisk industri och maskintillverkning.

BNP Per Capita: 60,3 tusen int. dollar

The Hague

Bild: Shutterstock

11. San Marino

San Marino är känt för sin bankverksamhet och invånarna lever minst sagt gott. Även turismen drar in en hel del pengar. Mikrostaten är ett av världens minsta länder och omges helt av Italiens landgränser, trots att San Marino är ett självständigt land. 

BNP Per Capita: 62,91 tusen int. dollar

San Marino

Bild: Shutterstock

10. USA

En stormakt sedan lång tid tillbaka, som har varit med och format världen till vad den är idag. USA är världens rikaste land enligt nominell BNP, men när man mäter BNP per capita, så hamnar USA “bara” på en 10:e plats. 

USA har stora inkomstklyftor i landet och det är enorma skillnader mellan minimilöner och de som har det gott ställt. Finanskrisen drabbade USA hårt, även om man lyckats återhämta sig bra och gjort Dollarn stark igen. 

BNP Per Capita: 67,43 tusen int. dollar

Los Angeles

Bild: Shutterstock

9. Schweiz

Schweiz är ett annat land som är känt för att vara ett finanscentrum. Det är också just bank- och finanstjänster som står för en stor del av landets goda ekonomi. Man har också en betydande tillverkningsindustri och turism. 

De flesta som bor i Schweiz skulle räknas som förmögna i majoriteten av världens länder. Exempelvis kan en liter mjölk kosta så mycket som 70 SEK och en vanlig städare kan tjäna över 30 000 SEK i månaden. 

BNP Per Capita: 67,56 tusen int. dollar

Zurich

Bild: Shutterstock

8. Kuwait

Kuwait har stora mängder olja som står för majoriteten av landets export. Man måste dock importera både vatten och mat eftersom att det annars inte räcker till sin befolkning.

Detta är dock inget problem eftersom att man tjänar storkovan på olja och det finns gott om rika personer i Kuwait.

BNP Per Capita: 67,89 tusen int. dollar

Kuwait

Bild: Shutterstock

7. Förenade Arabemiraten

Att Förenade Arabemiraten är ett av världens rikaste länder kanske inte kommer som en chock med tanke på alla skrytbyggen som finns i Dubai. Här finns bland annat världens högsta byggnadBurj Khalifa och världens enda 7-stjärniga hotell, Burj al-Arab. 

Det är framförallt olja som gjort emiraten förmögna, men på senare tid har landet också förvandlats till ett finansiellt centrum dit allt fler förmögna människor söker sig. I Abu Dhabi ligger även den berömda Sheikh Zayed-Moskén.

BNP Per Capita: 70,44 tusen int. dollar

burj khalifa varldens hogsta byggnad

Bild: Shutterstock

6. Norge

Norge är ett otroligt rikt land, mycket tack vare olja och fiske. Exempelvis var det norrmännen som introducerade lax till japanernas sushi. Dessutom hittade man olja i slutet av 60-talet, som sedan dess hjälpt till att göra landet välmående.

Norges förmögenhetsfond är värd osannolika 1 biljon amerikanska dollar (USD). Man beräknar att åtminstone varannan norsk är miljonär, statistiskt sett, varav de flesta är bosatta i Oslo, Stavanger och Bergen, som är Norges största städer

BNP Per Capita: 79,64 tusen int. dollar

Oslo

Bild: Shutterstock

5. Brunei

Brunei är ett ärftligt sultanat som ligger på Bornes nordvästkust. Här finns varken skatt eller moms och det lilla sultanatet har blivit rikt tack vare stora tillgångar på olja och naturgas.

BNP Per Capita: 85,01 tusen int. dollar

Brunei

Bild: Shutterstock

4. Irland

Visste du att bland annat Google och Facebook har sitt kontor i Europa på Irland? Många företag söker sig just till Irland pga skattemässiga fördelar, vilket gjort att landets ekonomi fått en rejäl uppsving. 

BNP Per Capita: 86,99 tusen int. dollar

Irland Dublin

Bild: Shutterstock

3. Singapore

Singapore är ett av världens absoluta finanscenter, som blivit experter på att importera och sedan förädla produkter och sälja vidare. Många singaporeaner är uppväxta med en strävan om att bli rika och med rätt mentalitet, vilja och förutsättningar kan det hända mycket. 

Filmen Crazy Rich Asians utspelar sig i Singapore och ger en inblick i societetslivet och de rikaste personerna i samhället. För den som reser till Singapore finns det gott om spektakulära sevärdheter och roliga aktiviteter. 

BNP Per Capita: 105,69 tusen int. dollar

Marina Bay Sands

2. Luxemburg

Luxemburg är ytterligare ett annat land som gjort sig rikt på finansiella tjänster och banker. Man har också en stark stål-, gummi- och kemikalieindustri. Flera av EU:s huvudbyggnader ligger också i Luxemburgs huvudstad. 

BNP Per Capita: 112,04 tusen int. dollar

Luxemburg

Bild: Shutterstock

1. Qatar

Qatar är världens rikaste land enligt BNP per capita. Rikedomen kommer framförallt ifrån olja och naturgaser. Man försöker även att ligga i framkant med tekniska lösningar för att göra sig oberoende av fossila bränsle i framtiden. 

Här finns också ett av världens bästa flygbolag, Qatar Airways. Landets nominella BNP för 2019 slutade på $191,8 miljarder.

BNP Per Capita: 138,91 tusen int. dollar

Qatar

Bild: Shutterstock

Notering: Hong Kong, Taiwan och Macao skulle alla kunna vara med på listan över världens rikaste länder ifall de räknades som egna länder, men samtliga av dem tillhör Kina och tas därför inte med.

Även Monaco och Liechtenstein skulle troligtvis hamna högt på listan, men dessa är inte medlemmar i internationella valutafonden, vilket gör att statistik inte finns tillgänglig på samma vis. 

Mer om Världens rikaste land

USA är de facto världens rikaste land sett ur ekonomiskt perspektiv med högst BNP i hela världen, men räknar man BNP per capita är Qatar världens rikaste land. Att mäta BNP per capita eller köpkraftsparitet (PPP) är mer träffsäkert och ger en bättre bild av hur förmöget ett land faktiskt är. 

Det land som har mest pengar är alltså USA, vilket gör landet till världens största ekonomi, även om man har en enorm statsskuld. Kina har världens näst största ekonomi och förväntas gå om USA i framtiden.

Det som gör att båda dessa stormakter hamnar långt ner på listan är främst för att det finns otroligt många fattiga i USA och Kina. Båda länderna är dessutom två av världens största länder.

Världens största ekonomi

Bild: pogonici/Shutterstock

Världens största ekonomier

Det är så klart även intressant att veta vilka länder som har störst ekonomi i världen, eftersom att dessa länder också kan räknas som världens rikaste länder. 

  1. USA
  2. Kina
  3. Japan
  4. Tyskland
  5. Storbritannien
  6. Indien
  7. Frankrike
  8. Brasilien
  9. Italien
  10. Kanada

Vilket var det rikaste landet i världen 2019?

Qatar var världens rikaste land år 2019, enligt BNP per capita. USA hade den största ekonomin enligt nominell BNP.

Vilket är det rikaste landet i världen 2020?

Qatar är världens rikaste land 2020 med en BNP per capita som uppgår till 138,91 tusen internationella dollar.


Hade du koll på vilka som är världens rikaste länder? Lämna gärna en kommentar!

Europas största städer lista
Europas Största Städer - Topp 10
← Läs föregående inlägg
Världens högsta träd
Världens största och högsta träd
Läs nästa inlägg →

Vera Oresson

Thursday 30th of September 2021

Rikaste länder? Det finns inte fattiga länder i verklig bemärkelse utan välskötta och misskötta