Skip to Content

25 Intressanta Fakta om Islam

25 Intressanta Fakta om Islam

Vill du veta mer om Islam och muslimer? Här är 25 Intressanta fakta om Islam som du antagligen inte kände till sedan tidigare!

Islam är namnet på religionen som muslimer tror på och följer. Dessa två termer blandas ihop ganska ofta, men Islam är alltså själva religionen och en Muslim är den som tror på den Islamska läran.

1. Islam betyder “överlämna” eller “underkastelse”

Det arabiska rotordet för Islam betyder underkastelse, lydnad, fred och renlighet. I religiös kontext betyder det “frivillig underkastelse till gud”.

2. Haji pilgrimsvandring

Haji är den årliga pilgrimsfärden till Kaaba i Mecka. Detta är något som varje muslim ska göra minst en gång i livet. Varje år gör omkring 3 miljoner muslimer från hela världen denna traditionella pilgrimsvandring.

Haji Pilgrimsfärd

Bild: Sony Herdiana / Shutterstock.com

3. Det är världens näst största religion

Endast Kristendomen har fler följare och de senaste siffrorna uppskattar att det finns cirka 1.8 miljarder muslimer i världen. Det är också den snabbast växande religionen och sedan år 2017 finns det fler än 50 länder där islam är huvudreligion.

4. Muslimer ska be 5 gånger om dagen

Detta kallas även för Salat. Varje muslim ska be 5 gånger om dagen vid specifika tidpunkter som du kan se nedan:

 • Salat al-fajr: skymning, innan soluppgång
 • Salat al-zuhr: middag, efter solen passerar sin högsta punkt
 • Salat al-‘asr: senare på eftermiddagen
 • Salat al-maghrib: precis efter solnedgång
 • Salat al-‘isha: mellan solnedgång och midnatt

Förutom att man ska be fem gånger om dagen, så är det även viktigt att man är vänd till Mecka under bönen, som utförs på en bönematta. 

muslim som ber mot mecka

5. Koranen är den heliga boken inom Islam

Precis som Torah inom judendomen och bibeln inom kristendomen, så är koranen den heliga boken inom den islamska läran. Den bokstavliga betydelsen för Koran kan översättas som “recitationen” och muslimer tror att dessa är direkta ord från Allah (gud). 

Dessa ska ha förmedlats till Mohammed (den sista profeten) via ärkeängeln Gabriel.

quran

6. Det finns 5 pelare

 • Shahada – Trosbekännelsen.
 • The Salah, or Salat – Bönen
 • Zakat – Allmosan
 • Sawm – Fastan under Ramadan
 • Haji – Vallfärden till Mecka

Islams fem pelare

7. Jihad betyder inte “heligt krig”

Ordet Jihad översätts ofta som heligt krig av Västerländska medier, vilket är felaktigt. Den faktiska betydelsen av ordet Jihad är istället “att kämpa” och “att sträva”. Termen heligt krig finns heller inte med i den arabiska texten av Koranen.

8. Originaltexten på Arabiska i Koranen har aldrig ändrats

Både Toran och Bibeln har ändrats sedan de först publicerades. Koranen har däremot inte ändrat den ursprungliga texten på arabiska.

Fakta om Koranen

9. Den Islamska kalendern började år 622 efter Kristus

I Västerländska länder så börjar tideräkningen vid år 0 i samband med Jesu födelse. Den Islamska kalendern börjar inte förrän år 622 efter Kristus, vilket betyder att det nuvarande året inom Islamsk tro är 1443.

Detta är en av många intressanta fakta om Islam.

10. Allah betyder gud på arabiska

I det arabiska språket så betyder Allah gud och det är alltså inte en annan gud man referrerar till. Det är precis samma gud som både Moses och Jesus pratar om då samtliga är Abrahamitiska religioner. 

Precis som inom Judendom och Kristendom så finns det endast en skapare (gud) inom Islam.

11. Män som förtrycker kvinnor följer inte Islam

Mohammed sa till och med “De bästa av er är ni som behandlar era fruar väl”. Islam i sin sanna version ger både rättigheter och respekt till kvinnor. Om en muslimsk man behandlar en kvinna illa eller förtrycker henne, så följer han inte orden från Allah. 

Många muslimska länder som accepterar förtryck av kvinnor har en egen tolkning av koranen eller så har man blandat gamla kulturella traditioner som man försöker rättfärdiga genom religion.

Muslimsk familj

12. Shia och Sunni

Det finns två olika huvudgrenar inom den Islamska läran. Dessa är kända som Shia och Sunni, varav majoriteten tillhör Sunni och omkring 15% Shiamuslimer. 

Både Sunni och Shia följer samma koran, men de har olika uppfattningar om Hadith, som är nerskrivna ord och händelser med attribut till Mohammed. Det är en andra källa för moralpredikan och religiösa lagar efter koranen.

De två grenarna skapades efter Muhammeds död. 

muslim woman

13. Det är en religion för alla

Alla kan konvertera till Islam och det spelar ingen roll vilken hudfärg man har eller vilken etnicitet man tillhör. Faktum är att endast 15% av alla muslimer är av arabisk etnicitiet, även om många västerlänningar tänker på araber i första hand när man pratar om Islam.

Islam fakta

14. Islam, Judendom och Kristendom har samma ursprung

Till skillnad från Hinduismen som har flera gudar, så har de Abrahamitiska religionerna endast en gud. Det finns endast en allsmäktig skapare och samtliga av dessa tre religioner har samma ursprung, som går tillbaka till Abraham och Adam och Eva.

Judendomen är den ursprungliga läran som anses ha blivit korrupt med tiden. Detsamma gäller för Kristendomen och därför fick Mohammed (den sista profeten) sin uppenbarelse från gud med den rätta läran återigen.

Abraham

15. Koranen pratar om tolerans

Extremister i dagens samhälle menar ibland att de har rätt att döda andra som inte tror på Islam. Men om man läser koranen så stämmer inte det och det finns inga belägg eller acceptans för att döda icke-muslimer. 

Tittar man närmre på händelser och vad Mohammed faktiskt sagt enligt koranen och hadith, så finns det många exempel där man uppmanar till tolerans mellan Kristendom, Judendom och Islam, oavsett vilken tro man har.

Låt oss titta på några exempel som är översatta från arabiska till engelska:

“Surely those who believe, and those who are Jews, and the Christians, and the Sabians — whoever believes in God and the Last Day and does good, they shall have their reward from their Lord. And there will be no fear for them, nor shall they grieve.” (The Holy Quran 2:62 )

“Know that people are of two types: they are either your brothers in religion or your equals in creation.” (Nahjul Balagha, Sermon 53)

“And argue not with the people of the Scripture (Jews and Christians), unless it be in (a way) that is better (with good words and in good manner), except with such of them as do wrong, and say (to them): “We believe in that which has been revealed to us and revealed to you; our God and your God is One, and to Him we have submitted”(29:46)

“There is no compulsion where the religion is concerned.” (Holy Quran: 2/ 256)

“Allah does not forbid you from showing kindness and dealing justly with those who have not fought you due to your faith or driven you out of your homes.  Allah loves those who deal justly.  Allah only forbids you from those people that fought you because of your faith, drove you out of your homes and helped in your expulsion, that you take them as intimate associates.  And whosoever takes them as intimate associates, then it is they who are the wrongdoers.” [al-Quran, 60:8-9]

Islam fakta för barn

5 x Random fakta om Islam

 • Indonesien har världens största muslimska befolkning
 • Mohammed är viktig inom Islam, men han är endast en profet och ska därför inte dyrkas
 • Du kan konvertera till Islam genom att upprepa trosbekännelsen “La ilaha illa Allah, Muhammad rasoolu Allah.”
 • Maria, Jesus mamma är den enda kvinnan i koranen som har sitt namn nämnt
 • Både gris och alkohol är förbjudet (Haram) enligt Islamsk lära

Information om Islam

5 x Islam fakta för barn

 • Allah har 99 namn och varje namn har en betydelse
 • Mecka är en helig plats som endast muslimer är tillåtna att besöka
 • Moskén är en plats för dyrkan
 • Muslim betyder “vem eller vadsomhelst som överger sig själv till guds vilja”
 • Mohammed anses vara den sista profeten, men man erkänner även Moses och Jesus som tidigare profeter

Fakta om Muslimer

Ramadan

Ramadan är en av Islams fem pelare och innebär en månads fasta som inträffar under den nionde månaden enligt Islamsk kalender. Fastan under Ramadan är obligatorisk för alla muslimer förutom de som är sjuka, reser, för gamla, gravida eller de som har mens.

Fastan är en viktig del av den Islamska läran och den pågår från skymning till solnedgång. Efter solnedgången så samlas oftast hela familjen för en gemensam måltid. 

Ramadan

Varför det här är viktigt att känna till

Att visa respekt och öppenhet mot andra kulturer och religioner är livsviktigt. Inte bara på en personlig nivå utan även globalt sett eftersom att vi delar på denna jord tillsammans med alla människor, djur och växter. 

Med kunskap blir det enklare att förstå kulturer och personer som tänker olika gentemot en själv. Det spelar ingen roll vilken gud eller religion man tror på. Samtliga religioner uppmanar till snällhet, ärlighet och respekt mot alla medmänniskor och det är viktigt att man accepterar alla, oavsett religiös tro. 

Genom att ta sig tiden att lära sig om andra kulturer och religioner så kan man uppskatta dem, eller åtminstone acceptera dem för vad de är. Annars blir det lätt att man istället står kvar med sina fördomar och dömer andra människor.

Jag är inte muslim, men jag har flera muslimska vänner. Jag respekterar alla varelser på denna jord och tycker alla vi alla är värda lika mycket. Vad en person tror på är något som är en privat angelägenhet mellan denne och gud och det spelar ingen roll vad man själv tror på.

Förhoppningvis har du lärt dig mer om muslimer och den islamska läran efter att ha läst dessa fakta om Islam. Förhoppningsvis ger det dig bättre förståelse för religionen även om du själv kanske inte är muslim.

Det är viktigt att se världen ur ett objektivt perspektiv utan att döma andra. 

Extremism inom Islam

Det genuina muslimska samhället har ingen plats för extremism som diverse terrorgrupper utövar. Denna extremism följer inte den riktiga islamska läran, men de försöker gömma sig bakom religionen. Islam är i sitt ursprung en religion med fredligt perspektiv. 

De flesta muslimer i världen följer den traditionella Islamska läran som återfinns i Koranen. 

Terrorism, förtryck av kvinnor, hedersmord, könsstympning och påtvingade äktenskap är alla förbjudna enligt Islam. Detta är viktigt att belysa eftersom att personerna som utövar dessa hemska aktiviteter inte följer den riktiga Islamska läran. 

De blandar istället uråldriga traditioner och tolkar ord från koranen på ett sätt som gynnar deras agenda. De försöker också att rättfärdiga sina hemska handlingar via religion, men faktum är att de går emot grundläggande principer inom Islam. 

Dessa hemska handlingar strider alltså emot vad som står i koranen och vad som sägs vara Allahs egna ord.

Islamska ord

Om du letar efter fakta om Islam, så kan det även vara bra att känna till följande glossor.

 • Halal = laglig, tillåten, god, fördelaktig, prisvärd, hedervärd
 • Haram = Förbjuden
 • Sūrah = Kapitel i koranen
 • Allah = Gud
 • Quran = Den heliga boken

Hur många av dessa fakta om Islam kände du till sedan tidigare? Lämna gärna en kommentar!

Momen

Friday 6th of September 2019

Tack för det fina beskrivningen av islam. Vi behöver personer som du som kan belysa och sprida det positiva till personer av annat nationalitet, ursprung, religion mm med tanke på hur media och politiker, fundamentalister försöker bygga upp hatiska kommentarer och motsättningar bland medborgarna.

Hinna

Friday 6th of September 2019

Väldigt fint och riktig fakta om islam. Du har satt orden helt rätt. Ett stort tack /En muslim ❤