Skip to Content

Quiz om Västergötland

Quiz om Västergötland

Hur mycket kan du om Västergötland? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta Västergötland quiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

1. Vilket är Västergötlands landskapsdjur?
2. Hur många människor bor det i Västergötland? (cirka)
3. Vilken är Västergötlands näst största stad?
4. Vad heter denna vackra träkyrka i Västergötland?
5. Vilken är Västergötlands landskapsblomma?
6. Vad heter Västergötlands högsta punkt?
7. Hur stort är landskapet Västergötland till ytan?
8. Vad heter slottet på bilden nedan?
Bild: TTphoto / Shutterstock.com
9. Vilken västgötsk stad är känd som Lilla Paris?
Bild: Kedardome / Shutterstock.com
10. Vad betyder Ansjogger?
11. Vilken del av Göteborg tillhör generellt inte Västergötland?
12. Vad betyder Sôvel?
13. Vid vilken sjö i Västergötland brukar den årliga trandansen äga rum?
14. Vad betyder ordet däka?
15. Vilken stad i Västergötland kallas för trästaden vid Vättern?
16. När nedtecknades den Äldre Västgötalagen?
17. Hur många av Göta Kanals slussar finns i Västergötland?

Hur mycket visste du om Västergötland? Dela gärna ditt resultat i kommentarsfältet nedan.

Utmana dina vänner för att se vem som vet mest om Västergötland! 

Testa dina kunskaper om andra landskap i Sverige