Skip to Content

Världsarv i Sverige

Världsarv i Sverige

Vilka är våra världsarv i Sverige? Det tänkte jag skriva mer om i den här artikeln. För närvarande finns det 15 svenska världsarv, som är utspridda över hela landet, från norr till syd. 

I Sverige är det Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som nominerar olika förslag till Världsarvskommitén, vilka träffas en gång om året för att besluta om nya förslag som kommit in sedan föregående möte. 

UNESCO är det FN-organ som utser världens världsarv och de beskriver ett världsarv som ett kultur- eller naturminne, som är en angelägenhet för hela mänskligheten.

Nedan kan du se hela listan med världsarv i Sverige tillsammans med bilder och mer information om de svenska världsarven. De är listade i alfabetisk ordning. 

Birka och Hovgården

Birka och Hovgården är två olika områden, som båda blivit listade tillsammans som ett UNESCO världsarv. De är belägna på Björkö och Adelsö i Mälaren och har funnits med på världsarvslistan sedan 1993.

Birka räknas särskilt som ett utmärkt exempel på hur vikingar levde från 700-talet till 900-talet. På den tiden var Birka en viktig handelsplats och genom arkeologiska utgrävningar har man hittat flera betydande fynd.

Under sommaren kan man ta båten över till Birka och besöka en rekonstruerad vikingaby och se utställningar och föreställningar som bjuder in till en resa tillbaka i tiden till vikingatiden. 

Även Hovgården var en viktig plats för svearna och omkring 3000 arkeologiska fynd har hittats vid Hovgården. Här finns också den så kallade Håkanstenen, som är en gammal runsten från år 1080.


Mer läsning: Intressanta fakta om Vikingar

Birka

Håkanstenen – Gammal runsten från 1080

Drottningholms slott

Drottningholms slott uppfördes på 1600-talet och brukar kallas för Sveriges Versailles. Det är ett mycket välbevarat slott i Sverige där kungafamiljen bott sedan 1981.

Det är särskilt två drottningar som har präglat slottets salar, dessa är Hedvig Eleonora och Lovisa Ulrika. Slottet blev listat som ett världsarv år 1991 och blev därmed Sveriges första världsarv. 

Merparten av slottet och parken är öppet för besökare året om, men en del av rummen i Drottningholms södra del är reserverade för Kungaparet. 


Mer läsning: Hemsökta hus och platser i Sverige

Drottningholms slott

Drottningholms slott – Ett UNESCO Världsarv i Sverige sedan 1991

Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk är ett gammalt järnbruk i Fagersta kommun, Västmanland. Jänrbuket anlades på 1600-talet och moderniserades på 1700-talet efter att familjen Söderhielm köpt Engelsberg.

Motiveringen för att Engelsbergs bruk skulle bli ett svenskt världsarv är bland annat för att det anses vara ett utmärkt exempel på ett industrikomplex från 1600-talet och fram till 1800-talet.

Engelsbergs bruk är också ett av få svenska bruk där den tekniska utrustningen bevarats och än idag är intakt.

Falun och Kopparbergslagen

Falun och Kopparbergslagen inkluderar det historia indsutrilandskapet som finns runt Falun och Stora Kopparberget. Huvudattraktionen idag är Falu koppargruva, men även de gamla delarna av Falun ingår i världsarvet tillsammans med masugnslandskapet runt gruvan.

Övriga objekt som finns listade som en del av världsarvet Falun och Kopparbergslagen är följande: Landskapet Österå-Bergsgården, Landskapet kring Hosjö med Linnés bröllopsstuga, Sundbornsåns dalgång och Knivaåns dalgång med Staberg och Gamla Staberg.

Falu koppargruva är öppet för besökare och lockar årligen tusentals besökare, 75 000 besökare totalt under 2019. Falun och Kopparbergslagen blev utsett till ett svenskt världsarv år 2001. 

Gammelstads kyrkstad

Utanför Luleå finns den gamla kyrkstaden Gammelstads kyrkstad, som blev listat som ett världsarv i Sverige år 1996. Detta är en av Sveriges största kyrkstäder och även den bäst bevarade med hela 408 stugor.

Gammelstads kyrkstad nämns i skrift redan år 1600 och har haft en betydande roll i samhället rruntomkring under flera hundra år.

Gammelstads Kyrkstad

Hansestaden Visby

Hansestaden Visby blev upptagen på UNESCO:s världsarvslista år 1995 med motiveringen att staden och dess ringmur är ett unikt exempel på hur en muromgärdad stad såg ut under medeltiden i norra Europa.

Visby hade sin storhetstid under 1200-talet men hade redan under 1100-talet en betydande roll för den svenska marknaden. Under denna period fungerade Gotland som en handelslänk mellan öst och väst.

Hansestaden Visby

Hällristningsområdet i Tanum

I Tanumshede i Bohuslän finns några av Nordens bäst bevarade hällristningar. Vissa av dem är över 3000 år gamla och de äldsta hällristningarna i Tanum går tillbaka till cirka 1700 år f.Kr.

Det som gör hällristningarna i Tanum så unika är den stora variationen av motiv som finns att skåda. Detta är ett utmärkt exempel på konst från Bronsåldern. Några av figurerna och motiven inkluderar djur, människor, vapen, skepp och handflator.

tanum hällristning

Hälsingegårdar

Hälsingegårdarna är Sveriges senaste världsarv och upptogs på listan så sent som 2012. Dessa gårdar i Hälsingland uppfördes under 1800-talet och är mycket välbevarade.

Gårdarna är ett enastående exempel för byggnadstraditionen och kulturella särdrag som finns i trakterna. Totalt ingår sju gårdar i världsarvet med följande namn: Bommars, Erik-Anders, Fågelsjö Gammelgård, Gästgivars, Jon-Lars, Kristofers och Pallars.

Höga kusten/Kvarkens skärgård

Detta världsarv är delat mellan Finland och Sverige där både Kvarkens skärgård och Höga kusten ingår.

Framförallt är det den isostatiska upphöjningen som gett Höga Kusten sin världsarvsstatus, då det är en av få platser i världen som upplever detta som ett resultat av deglaciationen. Det är ett viktigt område för forskare som studerar isostatiska rörelser.

Kvarkens skärgård inkluderar hela 5600 öar och är det område i världen där landhöjningshastigheten är bland den högsta. 

Höga kustenKvarkens skärgård

Laponia

Laponia, även kallat Lapplands världsarv är ett 9400 kvadratkilometer stort naturlandskap med i stort sett orörd natur. Man brukar kalla det för Europas sista vildmark och sedan 1996 finns alltså Laponia med på Unescos lista med svenska världsarv.

Inom området ryms hela 4 svenska nationalparker (Sarek, Stora Sjöfallet, Muddus och Padjelanta). Landskapet i svenska Lappland karakäriseras av fjäll, glaciär, myr och urskog som är hem till ett flertal hotade arter samt annat växt- och djurliv.

Det är ett mycket värdefullt naturområde, men också kulturellt då samerna har bott i området sedan förhistorisk tid. Ett typexempel på ett område där nomadiska grupper lever efter säsongsmässiga mönster. 

Sarek Nationalpark

Radiostationen i Grimeton

På 1920-talet uppfördes Grimeton Radiostation i Halland, som vid den tidpunkten var en mycket modern och avancerad radiostation. Idag är anläggningen unik då det är den enda sändningsstation som fortfarande fungerar med hjälp av en Alexanderson-alternator.

Det var framförallt USA man ville kunna ta kontakt med och ett telegram kunde skickas från Stockholm till New York på cirka 5 minuter via radiostationen.

Som besökare kan man följa med på guidad visning där man får en inblick i hur telekommunikation fungerade under denna tidsperiod. Grimeton Radiostation erbjuder dessutom en rad olika aktiviteter som passar alla olika åldrar. 


Mer läsning: Sevärdheter i Halland

Grimeton Radiostation

Bild: Tommy Alven / Shutterstock.com

Skogskyrkogården

Att en kyrkogård blir listat som ett världsarv hör inte till vanligheten, men Skogskyrkogården i Stockholm anses vara ett föregångsexempel på hur arkitektur och ett kulturlandskap kan samverka.

Skogskyrkogården invigdes 1920 och har sedan dess varit en förebild för ett stort antal kyrkogårdar i världen. Som besökare är det särskilt vackert i samband med Allhelgonahelgen när tusentals lyktor tänds vid gravarna. 


Mer läsning: Sevärdheter i Stockholm

skogskyrkogarden i stockholm

Bild: Inspired By Maps / Shutterstock.com

Struves meridianbåge

Wilhelm von Struve var en tysk-rysk astronom som använde triangelmätning i ett försök att bestämma jordens exakta storlek och form. Detta var i början på 1800-talet och hans mätningar visade sig vara väldigt exakta.

Totalt består Struves meridianbåge av 265 mätpunkter med 30 kilometers avstånd mellan varandra. Sträckan går genom 10 länder och uppgår till 2820 kilometer, från Hammerfest i Norge till Izmail i Ukraina.

Struves meridianbåge blev upptagen på Unescos världsarvslista år 2005 och delas alltså mellan 10 olika länder. I Sverige finns sju mätpunkter, varav fyra ingår i världsarvet. De finns på bergen Tynnyrilaki, Jupukka, Pullinki och Perävaara i Norrbotten. 

Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är ett stort område som täcker hela 56 000 hektar mark. Ett medeltida odlingslandskap som är uppdelat i radbyar, betesmarker, åkrar och vattenområden.

Något som särskilt gjort det till ett världsarv är det faktum att området är ett tydligt exempel på hur människan maximerat användningen av öns varierande landskapstyper.

Stora Alvaret Södra Ölands odlingslandskap.jpg

Örlogsstaden Karlskrona

Karlskrona är ett av världens bästa exempel på en planerad örlogsstad och har sedan 1998 funnits med på listan över svenska världsarv. Örlogsstaden grundlades i slutet av 1600-talet och fick stadsprivilegier år 1680 den 10 augusti.

Karlskrona utvecklades snabbt och var på den tiden en av Europas modernaste flottbaser och spelade en viktig roll under Sveriges stormaktstid.


Mer läsning: Sevärdheter i Blekinge

Fredrikskyrkan i Karlskrona

Förslag på nya världsarv i Sverige

I Sverige har man vid ett flertal tillfällen låtit folket rösta inofficiellt för att utse Sveriges sju underverk. Där finns bland annat Göta Kanal och Turning Torso med på listan tillsammans med Regalskeppet Vasa

Kanske bör dessa inte utses som världsarv, men något som är ganska intressant är det faktum att endast ett svenskt världsarv kommit med som vinnare i den mest omfattande omröstningen. Bland P1:s sju underverk finns tre världsarv i Sverige med som vinnare. 

Men vilka platser borde nomineras i framtiden? För visst finns det fler imponerande platser och kulturarv i vårt avlånga land. Personligen skulle jag gärna se både Ales stenar och Sala Silvergruva på listan med svenska världsarv. 

Kanske även trästaden Eksjö och Göta Kanal, som båda visar upp en stor del av svensk historia. 

Hela listan med Sveriges världsarv

 1. Birka och Hovgården
 2. Drottningholms slottsområde
 3. Engelsbergs bruk
 4. Falun och Kopparbergslagen
 5. Gammelstads kyrkstad
 6. Grimeton Radiostation
 7. Hansestaden Visby 
 8. Hällristningarna i Tanumområdet
 9. Hälsingegårdarna
 10. Höga Kusten och Kvarkens skärgård
 11. Laponia
 12. Skogskyrkogården
 13. Struves Meridianbåge
 14. Södra Ölands odlingslandskap
 15. Örlogsstaden Karlskrona

Mer läsning från Sverige

Världsarvskommiténs motiveringar för de svenska världsarven

Nedan kan du se delar ur Unescos Världsarvskommittés motivering som ligger till grund för deras världsarvsstatus. 

Motivering för Birka och Hovgården

” Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700 till 900. “

Motivering för Drottningholms slottsområde

” Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid. “

Motivering för Engelsbergs bruk

Engelsberg är ett enastående exempel på en betydande europeisk industri från 1600–1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både kontor och bostäder bevarade.

Motivering för Falun och Kopparbergslagen

” Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör att av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa. “

Motivering för Gammelstads kyrkstad

” Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö. “

Motivering för Grimeton Radiostation

” Grimeton radiostation är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget. Radiostationen är ett exceptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden. “

Motivering för Hansestaden Visby

” Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning. ” 

Motivering för Hällristningarna i Tanumområdet

” Hällristningarna i Tanumområdet är enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av motiv ger sällsynta bevis för många aspekter av livet under europeisk bronsålder. Landskapet i Tanum vittnar om en obruten bosättning i området som sträcker sig över 8 000 år av mänsklig historia. “

Motivering för Hälsingegårdarna

” De stora, imponerande Hälsingegårdarna, med sina dekorativa rum för festligheter, återspeglar en extraordinär kombination av timmerbyggnad och folkkonststraditioner, rikedom och social status hos de oberoende bönder som byggt dem och av en lång kulturell tradition i Hälsingland. “

Motivering för Höga Kusten och Kvarkens skärgård

” Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalanseringen framträder väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den totala isostatiska landhöjningen som med de 294 metrarna överträffar andra platser. Området är ett ‘typexempel’ för forskning kring isostasi och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes och studerades. “

Motivering för Laponia

” Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald. ”  

Motivering för Skogskyrkogården

” Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrkogårdar i hela världen. “

Motivering för Struves Meridianbåge

” Struves meridianbåge är ett extraordinärt exempel på utbyte av mänskliga värden i form av internationellt vetenskapligt samarbete, samt ett utmärkt exempel på ett tekniskt ensemble. Det är den första noggranna mätningen av ett långt segment av en meridian, som hjälper till att skapa världens exakta storlek och form, och utgör ett viktigt steg i utvecklingen av vetenskapen om Jorden. “

Motivering för Södra Ölands odlingslandskap

” Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt. “

Motivering för Örlogsstaden Karlskrona

” Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar. “


Har du besökt några världsarv i Sverige? Lämna en kommentar nedan! 

Ulrika Strehlenert

Thursday 8th of April 2021

Vilken väldigt trevlig och lagom sammanställning av Sveriges världsarvslista. Lätt att läsa och ta till sig. Det finns gott om intressanta platser i Sverige. Jag håller med dig om att Ale stenar borde komma med på listan, men även Kåseberga och odlingslandskapet i syd syd östra Skåne är unikt med sina vackra kullar. Dessutom tycker jag att Kungagraven i Kivik är intressant.