Skip to Content

Världens största religioner (2020)

Världens största religioner (2020)

Vill du veta vilken som är världens största religion? Här är en lista med de största religionerna i världen utifrån antal följare.

Även om vissa av dessa religioner går tillbaka tusentals år i historien, så fortsätter religion alltjämt att spela en stor roll även i dagens moderna samhälle. 

Omkring 6 miljarder runt om i världen tillhör någon form av religiös tro och fler än 57% av världens befolkning är antingen kristna eller muslimer. 

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion med cirka 2.4 miljarder följare. Det finns dock flera förgreningar inom Kristen tro, varav Katolicism, Protestantism och Ortodoxa är de tre största grenarna av Kristendom. 

Det är en av de tre Abrahamitiska religionerna och baseras på Jesus Kristus lära. Kristna tror på den heliga treenigheten, som består av fadern, sonen och den heliga anden som alla är en och samma gud i tre heliga personer.

facts about christians

Photo: Michkasova Elena / Shutterstock.com

Islam

Islam är den snabbast växande religionen i världen och har för närvarande cirka 1.8 miljarder följare. Indonesien är det land i världen med störst befolkning av muslimer, trots att Islam grundades i Mecca eller Medina.

Islam grundades någon gång på 600-talet under profeten Muhammeds liv, som muslimer anser är den siste profeten som gud (Allah) sänt. Detta är också en Abrahamitisk religion och har därför flera likheter med både Kristendom och Judendom.

Koranen är Islams heliga bok och det finns två huvudgrenar av muslimsk tro, vilka är Sunni och Shia. Islam ökar snabbt i både Asien och Afrika. 

Islam fakta för barn

Bild: Shutterstock

Hinduism

Hinduism är den största religionen i Indien och världens tredje största religion med 1.1 miljarder följare. Till skillnad från de andra två världsreligionerna så förespråkar Hinduismen ett flertal gudar och är en så kallad polyteistisk religion.

Följare av Hinduismen kallas för Hindus och religionen har funnits på ett eller annat vis i minst 4000 år, kanske även längre än så. Det finns fyra heliga skrifter inom Hinduismen, vilka är Vedaböckerna; Upanishaderna; Bhagavadgita; Ramayana. 

Religionen utövas främst i Indien, Nepal och Mauritius, men även på Bali i Indonesien. 

Hinduer tror på Dharma (etik och plikter), Artha (välstånd och arbete), Kama (begär och passioner), Moksha (befrielse/frihet), Karma (handling, avsikt, konsekvens), Samsara (cykeln av död och återfödelse).

Facts about Hinduism

Bild: Shutterstock

Buddhism

Buddhismen baseras på Siddharta Gautamas och hans lära. Det är egentligen inte en religion, utan mer ett sätt att leva, men räknas alltjämt som en av världens största religioner med 500 miljoner följare.

Buddhismen grundades cirka 600 år före Kristus i Indien och idag finns det två huvudgrenar, Theravada och Mahayana. Siddharta Gautama, också känd som Buddha var väldigt noga med att man aldrig skulle dyrka honom och att det inte fanns någon särskild gud. 

De flesta buddhister lever i Asien, men på senare år har Buddhismen även lockat följare från Västvärlden. Den Bhuddistiska läran har många likheter med Hinduismen och följer den så kallade åttafaldiga vägen som leder en till ett rättfärdigt liv.

Facts about Buddhism

Bild: Shutterstock

Shintoism

Shintoism utövas framförallt i Japan och har en uppskattad följarskara på cirka 104 miljoner människor. Ordet Shinto betyder “Gudarnas sätt” och religionens historia går tillbaka till 700-talet. 

Det finns fler än 80 000 Shinto-tempel i Japan och det är en välintegrerad del av Japanska samhället och det dagliga livet. Något annat som är unikt med denna tro är att man inte behöver bekänna sin tro offentligt.

Shintoism

Bild: JapanPictures/Shutterstock

Sikhism

Sikhism har cirka 30 miljoner följare, varav de flesta bor i Punjabregionen. Det är en av de nyare trossystemen bland världens största religioner och grundades så sent som på 1400-talet. 

De som följer Sikhismen kallas för Sikher och känns ofta igen för sina turbaner, som ibland misstas för att vara muslimer. Sikhism och Islam är dock inte relaterade och att bära en sikh turban har inget med muslimsk tro att göra. 

På senare år har Sikhismen spridit sig till andra länder också, så som USA, Kanada och Storbritannien. Detta beror dock främst på att sikher har flyttat från Punjab till dessa länder.

Sikhism (1)

Bild: Salvacampillo / Shutterstock.com

Judendomen

Judendomen är den äldsta av de tre Abrahamitiska religionerna och är idag huvudreligionen i Israel. Det finns omkring 15 miljoner judar i världen och judendomen har åtminstone funnits sedan 500 år Före Kristus. 

Det finns tre huvudgrenar inom Judendomen, vilka är Ortodox, Konservativ, och Reform. I tillägg till dessa finns även ett antal mindre judiska sekter som följer sin egen tolkning av religionen och Torahn. 

Judarnas heliga bok kallas för Torah och deras religiösa lagar finns nerskrivna i Talmud, som innehåller 613 budord från Moses, även känd som Moses lag.

Ortodoxa judar

Bild: David Cohen 156 / Shutterstock.com

Taoism

Taoism, även känd som Daoism grundades i Kina för cirka 2000 år sedan. Idag finns det omkring 12 miljoner följare av Taoismen. 

Taoismens grundare anses vara Laozi, som är den som tillägnas Daodejing, som är den centrala texten inom Taoism. De som följer religionen kallas för taoister och de är bland annat kända för att tro på det ockulta och metafysiska. 

Förutom dessa 12 miljoner taoister, så finns det ytterligare 90 miljoner som utövar taoistiska aktiviteter med jämna mellanrum.

Taoism

Photo: Steve Allen / Shutterstock.com

Koreansk shamanism

Koreansk Shamanism, även känd som Muism är ett trossystem med flera gudar och andar. Det finns cirka 10 miljoner människor som tror på Koreansk Shamanism och på senare år i religionen fått en ökad status i Sydkorea. 

I Nordkorea så uppskattar man att cirka 16% av befolkningen fortfarande utövar och följer Musimen, trots den totalitära regimen. Muismen går tillbaka till förtida historia på den Koreanska halvön, innan Konfucianism och Buddhism introducerades.

Koreansk Shamanism

Bild: Johnathan21 / Shutterstock.com

Konfucianism

Konfucius anses av många vara en av världens främsta filosofer genom tiderna och Konfucianism är helt enkelt baserat på hans läror. Det finns cirka 6 miljoner konfucier i världen och de flesta av dessa bor i Kina. 

Det finns fem dygder inom Konfucianism

  • Jen – välvilja, empati, generositet.
  • Yi – rättvisa, plikt som naturvårdare och mänsklighet.
  • Li – rätt uppförande och anständighet, visar din inre attityd med dina yttre uttryck.
  • Chih – Vishet.
  • Hsin – trofasthet och pålitlighet.
Konfucianism

Bild: Gautier Willaume/Shutterstock

Caodaism

Caodaism, även känd som Cao Dai är ett trossystem i Vietnam, som grundades av Ngo Van Chie år 1926. Det finns cirka 4.4 miljoner följare av Caodaismen, som huvudsakligen bor i den södra delen av landet med Tay Ninh som religiöst center. 

Religionen är en slags mix av världens största religioner och dess följare tror på ett högsta väsen. De lägger även stor vikt på fred, kärlek, tolerans och rättvisa.

Caodaism

Bild: Boris-B / Shutterstock.com

Lista över världens största religioner 

Religion Antal följare
Kristendomen 2.4 miljarder
Islam 1.8 miljarder
Hinduism 1.1 miljarder
Buddhism 500 miljoner
Shintoism 104 miljoner
Sikhism 30 miljoner
Judendomen 15 miljoner
Taoism 12 miljoner
Koreansk shamanism 10 miljoner
Konfucianism 6 miljoner
Caodaism 4.4 miljoner

Mer om världens största religion

Kristendomen är världens mest utövade religion år 2020 och experter inom religion uppskattar att Kristendomen kommer att behålla sin plats som världens största religion ett par år till åtminstone. 

Någon gång i framtiden beräknas dock Islam att gå om Kristendomen eftersom att det just nu är den snabbast växande religionen i världen tack vare fler som konverterar och en ökande muslimsk befolkning.

Kristendom och Islam

Bild: Africa Studio/Shutterstock

Många länder som traditionellt är kristna ser också en minskning i antalet följare och personer som utövar religionen aktivt. Allt fler blir så kallade ateister eller icke-religiösa.

Detta stämmer särskilt för Europa, men det finns även en negativ trend i USA och Kanada med flera kyrkor som tvingats stänga ner på grund av liten aktivitet. 

I Afrika däremot så växer både Kristendomen och Islam i snabb takt och där minskar de traditionella Afrikanska religionerna. De flesta afrikanska länder har valt antingen eller medans ett fåtal har en mixad befolkning.

Något annat som är värt att nämna när man rankar världens största religioner är metoden för att mäta antalet följare. 

Till exempel så finns det inte 2.4 miljarder Kristna som regelbundet går till kyrkan och deltar i mässan, eller som ens lever enligt bibelns lära, men de tillhör fortfarande Kristendomen enligt dem själva. Detsamma stämmer även in bland muslimer och hinduer runtom i världen och till viss del Buddhister. 

Vårt moderna samhälle involverar inte längre religion på samma sätt som förr, vilket automatiskt leder till att man kan bli mer frånkopplad från religioner och få en mer passiv roll gentemot dessa.

Världens största religion

Bild: John Wollwerth / Shutterstock.com

Hur många människor i världen är religiösa?

Fler än 6 miljarder människor i världen anses vara religiösa på ett eller annat sätt.

Hur många religioner finns det i världen?

De flesta experter uppskattar att det finns cirka 4200 religioner i världen.

Hur många ateister finns det?

Ateism är avsaknad av religiös tro och det är en ökande trend i många länder, särskilt i Europa. Religionsexperter uppskattar att cirka 500-750 miljoner människor ser sig själva som ateister eller icke-religiösa idag.

Kommer Islam att bli världens största religion?

Någon gång i framtiden kommer Islam troligtvis att bli världens största religion. Detta beror dels på en yngre medelålder, men också tack vare högre fertilitet bland muslimer jämfört med kristna.

Världens näst största religion

Bild: Zurijeta/Shutterstock


Kände du till vilka som är världens största religioner? Lämna gärna en kommentar nedan!