Skip to Content

Världens Fattigaste Länder

Världens Fattigaste Länder

Är du nyfiken på vilka som är världens fattigaste länder? Utvecklingen går framåt i världen på flera håll, men det finns ändå stor fattigdom i många länder runt om i världen.

Det finns olika sätt att mäta vilket som är världens fattigaste land, men i den här artikeln kan du se världens fattigaste länder utifrån BNP, vilket är värdet som visar den ekonomiska aktiviteten i landet.  

PPP står för Purchasing Power Parity och utgår från länders BNP per capita justerat efter köpkraftsparitet. Detta ger en bättre bild av landets ekonomi. Värdet anges i internationella dollar, som är en hypotetisk valuta som följer samma kurs som USD.

12. Togo

Det finns många anledningar till Togos fattigdom, men några som utmärker sig extra är många föräldralösa barn, vars föräldrar dött i AIDS. En låg läskunnighet är en annan orsak. Endast 63,7% anses kunna läsa och skriva.

Vattenburna sjukdomar är också vanligt då endast omkring 60% av landets befolkning har tillgång till en säker vattenkälla. Dålig infrastruktur hos regeringen är ytterligare en orsak till landets svaga ekonomi. 

Omkring 80% av landets befolkning som bor utanför städerna lever under den globala fattigsdomsgränsen som ligger på 1.90 dollar om dagen. 

PPP per capita: 1549

Togo

Bild: Shutterstock

11. Komoros

Omkring 45% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Dåligt välfärdssystem, låg utbildning och en snabbt ökande befolkning är några av orsakerna till Komoros fattigdom. 

Cirka 150 000 komorer har sökt sig utomlands, till länder som Frankrike för ett bättre liv. Den totala befolkningen i Komoros är cirka 800 000. Reformer som införts under senare år börjar dock ge resultat i form av ekonomisk tillväxt. 

PPP per capita: 1528

Komoros

Bild: Shutterstock

10. Madagaskar

Man uppskattar att cirka 70% av landets befolkning lever i fattigdom. Vanilj och kaffe är några av Madagaskars främsta exportvaror. Politiska konflikter och korruption är några av anledningarna till den svaga ekonomin.

PPP per capita: 1504

Madagaskar

Bild: Shutterstock

9. Eritrea

Jordbruk är det största näringslivet i landet och en rad långa torkor har slagit hårt mot Eritrea. Man tar heller inte emot bistånd ifrån andra länder.

Eritrea är en diktatur som styrs enväldigt av presidenten Isaias Afewerki.

PPP per capita: 1321

Eritrea

Bild: Shutterstock

8. Guinea

Inte att förväxla med grannlandet Guina-Bissau. Republiken Guinea har ett av Afrikas största mineralresurser, men trots detta hamnar man alltså på en åttonde plats över världens fattigaste länder. 

Diamanter, järn, koppar, uranium och guld är några av alla naturresurser som finns inom landets gränser. Stora internationella företag sköter brytningen av resurser i landet och många affärer har gjorts upp tack vare politiker som blivit mutade.

Guinea har inte själva resurser att utvinna de naturliga resurser och tyvärr försvinner mycket av rikedomarna ut ur landet, eller ner i giriga politkers egna fickor. 

PPP per capita: 1271

Guinea

Bild: Shutterstock

7. Moçambique

En gammal portugisisk koloni som har en mörk historia i form av blodigt inbördeskrig. Man uppskattar att omkring 1 miljon människor dog under kriget. 

Det såg ljusare ut tills landet drabbades av en mycket svår naturkatastrof nyligen i form av storm och översvämning, vilket troligtvis kommer göra landet ännu fattigare. 

PPP per capita: 1228

Moçambique

Bild: Shutterstock

6. Malawi

Tobak är den största exportvaran i Malawai och jordbruk står för omkring 90% av sysselsättningen i landet. Malawi är outvecklat och extremt fattigt och massvält har drabbat befolkningen ett flertal gånger.

Omkring 25% anges leva i extrem fattigdom trots att landet haft en ekonomisk tillväxt. Befolkningsökningen är större än den ekonomiska tillväxten vilket gör att resurserna inte räcker till. 

PPP per capita: 1139

Malawi

Bild: Andrea Willmore / Shutterstock.com

5. Niger

Visste du att Niger har stora mängder uran? En stor del av ekonomin består av export av uran till andra länder. Endast 28% av landets befolkning kan läsa och omkring hälften av alla barn lider av undernäring. 

En annan orsak till fattigdom är överbefolkning och torka. Jordbruk är en av huvudsysslorna i Niger som drabbats hårt av svåra torkor. 

PPP per capita: 1,113

Niger

Bild: Shutterstock

4. Liberia

Liberia är världens fjärde fattigaste land med en köpkraft på 882 PPP per capita. Före detta diktatorskap, krig och korruption har drabbat landet hårt och skapat instabilitet under en lång tid. 

Omkring 64% av befolkningen lever i fattigdom, varav 1,3 miljoner uppges leva under extrem fattigdom. Färre än hälften av landets befolkning är läskunniga.

Detta är dock något som förbättras och yngre generationer lär sig i större utsträckning. 

PPP per capita: 882

Liberia

Bild: llucky78 / Shutterstock.com

3. Burundi

Precis som många andra länder i Afrika så lider Burundi av konsekvenserna av blodiga inbördeskrig och politisk instabilitet. Burundi har en PPP per capita på 818, vilket gör det till världens tredje fattigaste land. 

Omkring 90% av befolkningen är beroende av jordbruk för att överleva. Överbefolkning är ett annat problem då landets yta är relativt liten jämfört med antalet invånare. 

PPP per capita: 818

Burundi

Bild: Rostasedlacek / Shutterstock.com

2. Demokratiska republiken Kongo

Det näst fattigaste landet i världen är också förlamat av blodiga inbördeskrig och överbefolkning. Demokratiska republiken Kongo har också en hög korruption, vilket stor del kan förklaras genom att landet har störst mängd naturresurser i hela Afrika. 

Med andra ord skulle man kunna vara det rikaste landet i Afrika om det inte vore för krig och korrumperade ledare som behåller rikedomarna för sig själva.

Dålig infrastruktur, låg utbildning och lås läskunnighet är andra anledningar till att landet hålls tillbaka från sin fulla potential och en ekonomisk tillväxt. En vanlig årsinkomst är cirka 785 amerikanska dollar, vilket blir ungefär 19 svenska kronor om dagen. 

PPP per capita: 784

Kinshasa

Bild: Shutterstock

1. Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken är världens fattigaste land med en PPC per capita på 656. 

Ironiskt nog är Centralafrikanska republiken även ett av världens rikaste länder, i form av naturliga resurser. Landet har stora mängder guld, timmer, uran, diamanter och även olja som skulle kunna förbättra levnadsstandarden för samtliga av Centralafrikanska republikens invånare.

Men tyvärr är korruptionen stor och kampen av resurser har lett till blodiga konflikter. 

PPP per capita: 656

Centralafrikanska republiken

Bild: sandis sveicers / Shutterstock.com

Mer om världens fattigaste länder

Samtliga av världens fattigaste länder ligger i Afrika, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Men faktum är att det finns flera anledningar till detta, varav kolonialismen är en bakomliggande faktor tillsammans med brist på utbildning. 

Korruption är en annan stor anledning till fattigdom. Brist på preventivmedel leder också till ett högre barnafödande än övriga världen.

Fattigdomen och en högre dödlighet ger i sin tur upphov till att man skaffar fler barn för att de ska överleva och kunna hjälpa till att tjäna pengar och jobba inom familjen. Det är en ond cirkel som är svår att bryta.

Men det finns också exempel på länder i Afrika som har politisk stabilitet, mindre korruption och en växande ekonomi. 

Som en jämförelse ligger Sverige på 16:e plats bland världens rikaste länder med ett PPP per capita på 47 862. Vilket betyder att Sverige har mer i PPP per capita än samtliga av världens 12 fattigaste länder tillsammans. 

Hur du kan hjälpa till

Det finns organisationer som lånar ut pengar utan ränta till entreprenörer i olika Afrikanska länder som är särskilt utsatta. Detta ger dem en förutsättning att starta ett eget företag och allt eftersom de tjänar pengar, så betalar de tillbaka lånet. 

Lend with Care förändrar livet för många och det är inte stora summor som krävs för att hjälpa. Det som är bra med detta är att man inte bara ger pengar som ett bidrag, utan att pengarna blir en investering.

hjälp världens fattigaste länder


Hade du koll på världens fattigaste länder eller blev du förvånad? Lämna gärna en kommentar!

Afrikas största städer
Afrikas Största Städer
← Läs föregående inlägg
Sveriges högsta vattenfall
Sveriges största och högsta vattenfall
Läs nästa inlägg →