Skip to Content

Världens Fattigaste Länder

Världens Fattigaste Länder

Är du nyfiken på vilka som är världens fattigaste länder? Utvecklingen går framåt i världen på flera håll, men det finns ändå stor fattigdom i många länder runt om i världen.

Det finns olika sätt att mäta vilket som är världens fattigaste land, men i den här artikeln kan du se världens fattigaste länder utifrån BNP, vilket är värdet som visar den ekonomiska aktiviteten i landet.  

För att göra mätningen mer rättvis utifrån folkmängd så används begreppet BNP per capita. Detta ger en bättre och mer rättvis bild av landets ekonomi. Värdet anges i amerikanska dollar. Artikeln listar 15 av världens fattigaste länder i fallande ordning.

Denna lista med världens fattigaste länder utgår ifrån data som inhämtats från Internationella valutafonden (IMF). Endast länder med registrerad data om BNP per capita finns med. Exempelvis är Afghanistan och Syrien inte med då data saknas ifrån dessa länder.

15. Jemen

Jemen är ett land som ligger på den Arabiska halvön med omkring 32 miljoner invånare. Landet har varit hårt drabbat av krig de senaste åren och FN har bland annat utnämnt konflikten i Jemen som världens största humanitära kris.

Råolja, kaffe, bomull är de främsta exportprodukterna. Även ett stort antal gästarbetare i närliggande länder kommer ifrån Jemen. Fattigdomen är utbredd i landet.

BNP per capita: 769.1$.

Jemen flagga

14. Burkina Faso

Burkina Faso är en presidentiell republik i västra Afrika som mestadels består av savann. Landets fattigdom beror bland annat på begränsade naturtillgångar, hög befolkningstäthet och magra jordar.

En tredjedel av Burkina Fasos statsbudget utgörs av bistånd, där merparten kommer ifrån Frankrike. Oroligheter i form av militärkupper och stridigheter har på senare år gjort att investeringar och handel minskat, vilket lett till ytterligare fattigdom.

BNP per capita: 769.1$.

Burkina faso flagga

13. Liberia

Liberia är ett av världens fattigaste länder. Ett före detta diktatorskap, krig och korruption har drabbat landet hårt och skapat instabilitet under en lång tid.

Omkring 64% av befolkningen lever i fattigdom, varav 1,3 miljoner uppges leva under extrem fattigdom. Färre än hälften av landets befolkning är läskunniga.

Detta är dock något som förbättras och yngre generationer lär sig i större utsträckning.

BNP per capita: 769.1$.

Liberia

Bild: llucky78 / Shutterstock.com

12. Tchad

Tchad är ett land i centralafrika som har strax över 17 miljoner invånare. Försök till statskupper och korruption är vanligt förekommande. I landet finns omkring 200 olika etniska grupper där flera av dem talar sina egna språk.

Huvudreligion är Islam. Landet var tidigare en fransk koloni innan Tchad blev självständigt 1960. Över 80% av Tchads invånare lever i fattigdom.

Bomull är en viktig exportvara, men det är framförallt landets oljetillgångar som förväntas kunna förändra Tchads ekonomi till det bättre.

BNP per capita: 754.59$.

Tchads flagga

11. Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo har en hög korruption, vilket till stor del kan förklaras genom att landet har störst mängd naturresurser i hela Afrika.

Med andra ord skulle Demokratiska republiken Kongo kunna vara det rikaste landet i Afrika om det inte vore för inbördeskrig och korrumperade ledare som behåller rikedomarna för sig själva.

Dålig infrastruktur, låg utbildning och lås läskunnighet är andra anledningar till att landet hålls tillbaka från sin fulla potential och en ekonomisk tillväxt. En vanlig årsinkomst är cirka 785 amerikanska dollar, vilket blir ungefär 19 svenska kronor om dagen.

BNP per capita: 703.91$.

Kongo-Kinshasa flagga

10. Eritrea

Jordbruk är det största näringslivet i landet och en rad långa torkor har slagit hårt mot Eritrea. Man tar heller inte emot bistånd ifrån andra länder.

Eritrea är en diktatur som styrs enväldigt av presidenten Isaias Afewerki. Eritrea kräver dessutom in 2% skatt av samtliga eritreaner som bor i andra länder.

BNP per capita: 699.44$

Eritrea

9. Moçambique

En gammal portugisisk koloni som har en mörk historia i form av blodigt inbördeskrig. Man uppskattar att omkring 1 miljon människor dog under kriget.

Det såg ljusare ut tills landet drabbades av en mycket svår naturkatastrof i form av storm och översvämning, vilket har lett till att Mocambique blivit ännu fattigare.

BNP per capita: 578.91$

Moçambique

8. Niger

En stor del av ekonomin består av export av uran till andra länder. Tyvärr hjälper det föga när omkring 28% av Nigers befolkning saknar läsförmåga samtidigt som hälften av alla barn lider av undernäring.

En annan orsak till fattigdom är överbefolkning och torka. Jordbruk är en av huvudsysslorna i Niger som drabbats hårt av svåra torkor de senaste åren.

BNP per capita: 573.57$.

Niger

7. Sydsudan

Sydsudan är en självständig stat i Östra afrika med Juba som huvudstad. De största folkgrupperna i landet är Dinka och Nuer, vilka utkämpade ett blodigt inbördeskrig mellan 2013 och 2015.

Sydsudan är ett relativt ungt land då man bröt sig loss från Sudan år 2011. Hungersnöd drabbade landet hårt efter inbördeskriget. Sydsudans ekonomi utgörs främst av olja och bistånd.

Korruptionen är utbredd i landet och en stor del av befolkningen lever i extrem fattigdom.

BNP per capita: 569.41$.

Sydsudan flagga

6. Somalia

Somalia är ett mycket fattigt land som ligger i östra Afrika. Landets huvudstad heter Mogadishu. Samhället i Somalia präglas av ett klansystem som går långt tillbaka i tiden.

Den ekonomiska utvecklingen i Somalia har sakta gått framåt, men landets invånare är samtidigt beroende av pengar som skickas från somalisk diaspora i andra länder.

Varje år skickas det uppemot 12 miljarder dollar från somalier i andra länder till familj och släktingar i Somalia. Jordbruket står för ungefär 60% av landets BNP.

BNP per capita: 561.41$.

Somalia flagga

5. Madagaskar

Cirka 70% av landets befolkning lever i fattigdom. Vanilj och kaffe är några av Madagaskars främsta exportvaror. Politiska konflikter och korruption är några anledningar till den svaga ekonomin.

BNP per capita: 539.64$

Madagaskar

4. Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken är världens fjärde fattigaste land med 515.48$ i BNP per capita.

Ironiskt nog är Centralafrikanska republiken även ett av världens rikaste länder, i form av naturliga resurser. Landet har stora mängder guld, timmer, uran, diamanter och även olja som skulle kunna förbättra levnadsstandarden för samtliga av Centralafrikanska republikens invånare.

Men tyvärr är korruptionen stor och kampen av resurser har lett till blodiga konflikter.

BNP per capita: 515.48$

Centralafrikanska republiken

Bild: sandis sveicers / Shutterstock.com

3. Malawi

Tobak är den största exportvaran i Malawai och jordbruk står för omkring 90% av sysselsättningen i landet. Malawi är världens tredje fattigaste land. Massvält har drabbat befolkningen flertalet gånger.

Omkring 25% anges leva i extrem fattigdom trots att landet haft en ekonomisk tillväxt. Befolkningsökningen är större än den ekonomiska tillväxten vilket gör att resurserna inte räcker till.

BNP per capita: 482.55$

Malawi

Bild: Andrea Willmore / Shutterstock.com

2. Sierra Leone

Sierra Leone är världens näst fattigaste land med ett BNP per capita som uppgår till 471.61$. Ett västafrikanskt land som tillhörde det brittiska imperiet under många år.

Landet fick sin självständighet 1961, men ar efter denna period präglats av inbördeskrig och politisk oro. Korruptionen är utbredd.

Trots att det finns stora naturtillgångar i landet så är Sierra Leones ekonomi en av världens svagaste ekonomier. Några av landets naturtillgångar inkluderar diamanter, järnmalm, bauxit, guld och krom.

BNP per capita: 471.61$.

Sierra Leone flagga

1. Burundi – Världens fattigaste land

Burundi är världens fattigaste land enligt senaste data från IMF. Precis som många andra länder i Afrika så lider Burundi av konsekvenserna av blodiga inbördeskrig och politisk instabilitet.

Omkring 90% av befolkningen är beroende av jordbruk för att överleva. Överbefolkning är ett annat problem då landets yta är relativt liten jämfört med antalet invånare.

BNP per capita: 307.87$

Burundi

Bild: Rostasedlacek / Shutterstock.com

Mer om världens fattigaste länder

Av 15 länder så är det 14 av världens fattigaste länder som ligger i Afrika, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Men faktum är att det finns flera anledningar till detta, varav kolonialismen är en bakomliggande faktor tillsammans med brist på utbildning.

Korruption är en annan stor anledning till fattigdom. Brist på preventivmedel leder också till ett högre barnafödande än övriga världen.

Fattigdom och en högre dödlighet ger i sin tur upphov till ett ökat barnafödande, med hopp om att flera barn ska överleva och kunna hjälpa till att tjäna pengar och jobba inom familjen. Det är en ond cirkel som är svår att bryta.

Men det finns också exempel på länder i Afrika som har politisk stabilitet, mindre korruption och en växande ekonomi.

Som en jämförelse ligger Sverige inom topp 25 bland världens rikaste länder. Vilket betyder att Sverige har mer i PPP per capita än samtliga 12 länder som utgör världens fattigaste länder enligt BNP per capita.

Hur du kan hjälpa till

Det finns organisationer som lånar ut pengar utan ränta till entreprenörer i olika Afrikanska länder som är särskilt utsatta. Detta ger dem en förutsättning att starta ett eget företag och allt eftersom de tjänar pengar, så betalar de tillbaka lånet.

Lend with Care förändrar livet för många och det är inte stora summor som krävs för att hjälpa. Det som är bra med detta är att man inte bara ger pengar som ett bidrag, utan att pengarna blir en investering.

hjälp världens fattigaste länder


Hade du koll på världens fattigaste länder eller blev du förvånad? Lämna gärna en kommentar!