Skip to Content

Valborgsquiz – Frågesport om Valborg

Valborgsquiz – Frågesport om Valborg

Hur mycket kan du om Valborg? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta Valborgsquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

1. Vilket datum firar man Valborg i Sverige?
2. Vad symboliserar Valborg i Sverige?
3. Valborg kom till Sverige från ett annat europeiskt land under medeltiden. Vilket?
4. Vilka andra länder firar valborg förutom Sverige?
5. Vad heter det skydshelgon som gett upphov till valborgsfirandet?
6. Vilket datum är det "skvalborg" om man är student?
7. Vad kallas bålet som man tänder på valborgsmässoafton?
8. Vilken av följande sånger är särskilt förknippad med Valborg?
9. Vad är det för annan stor händelse som inträffar den 30 april?
10. Vilket år infördes namnet Valborg i almanackan?
11. Vilket traditionellt arrangemang äger rum vid Fyrisån i Uppsala i samband med valborgsmässoafton?
12. Hur säger man glad valborg på finska?
13. Vad heter parken där studenter och ungdomar samlas för att fira valborg i Lund?
14. Vad är en "Valborre" för något?
15. Vad heter Valborg på tyska?

Testa dina kunskaper om andra högtider


Hur många rätt fick du i denna frågesport om valborg? Dela gärna ditt resultat i kommentarsfältet nedan.