Skip to Content

Sydamerikas huvudstäder

Sydamerikas huvudstäder

Hur många av Sydamerikas huvudstäder kan du namnge? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta quiz om huvudstäder i Sydamerika!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Vad heter huvudstaden i Brasilien?
Vad heter Bolivias huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Uruguay?
Vad heter Argentinas huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Peru?
Vad heter Ecuadors huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Paraguay?
Vad heter Venezuelas huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Chile?
Vad heter Surinams huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Colombia?
Vad heter Guyanas huvudstad?

Dela gärna quizzet och utmana dina vänner och familj för att se vem som kan namnge flest huvudstäder i Sydamerika!

Ros-Marie

Tuesday 16th of January 2024

11 av 12