Skip to Content

Sveriges djupaste sjöar

Sveriges djupaste sjöar

Är du nyfiken på vilken som är Sveriges djupaste sjö? Det finns drygt 100 000 sjöar i Sverige och här hittar du en lista med de 15 djupaste sjöarna i Sverige efter maxdjup. 

Hornavan

Hornavan är Sveriges djupaste sjö med ett maxdjup på 228 meter, vilket är hela 60 meter djupare än Torneträsk. Medeldjupet i sjön är 45,8 meter och den totala ytan är 262 km². 

Sjön ligger i Arjeplogs kommun i Lappland och är reglerad, vilket innebär att vattenmängden kan variera. Det är många fiskar som lever i Hornavan, exempelvis flera olika sikar, abborre, öring, lake, gädda och sellak. 

Hornavan

Torneträsk

Torneträsk i Kiruna kommun är Sveriges näst djupaste sjö med ett maxdjup på hela 168 meter!

Torneträsk är förövrigt inget sumpträsk, som en del kan misstolka namnet efter. Träsk kan också betyda sjö i de norra delarna av Sverige, inklusive Finland. 

Torneträsk sjö

Storuman

Sveriges tredje djupaste sjö heter Storuman och ligger norr om Vojmsjön, som också är en av de största sjöarna i landet. Ytan på Storumansjön är 171 km² och vattenvolymen är 4 185 000 000 m³.

Maxdjupet i Storuman är 148 meter. 

Vojmsjön

Vojmsjön ligger i Lappland i närheten av Kultsjön och Malgomaj som redan nämnts på listan. I sjön lever bland annat abborre, gädda, lake, sik och öring.

Medeldjupet är cirka 39 meter, men själva maxdjupet är 145 meter enligt SMHI, även om vissa andra källor anger 130 meter som djupaste delen av sjön.

Stor-Blåsjön

Det officiella djupet i Stor-Blåsjön är 144 meter, vilket ger en femteplats på listan bland Sveriges djupaste sjöar. Men det finns även inofficiella källor från traktens invånare som ska ha hittat djupare delar i sjön.

Stor-Blåsjön ligger i Jämtland, närmare bestämt i Strömsunds kommun och har en yta på 40,3 km².

Stor-Rensjön

Denna sjö ligger cirka 1 timme norr om Åre och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde. Stor-Rensjön har ett maxdjup på 140 meter och en yta på 48,7 kvadratkilometer.

Virihaure

Den djupaste delen av Virihaure mäter hela 138 meter och det är en otroligt vacker sjö, som ligger i nationalparken Padjelanta i Lappland.

Till skillnad från många andra sjöar på listan så är Virihaure en oreglerad sjö med en vattenvolym på cirka 4 428 480 000 m³ och en total yta på 112 kvadratkilometer.

Medeldjupet i sjön är 39,5 meter.

Virihaure

Mellan-Fryken

Den mellersta delen av Frykensjöarna är en av Sveriges djupaste sjöar med ett maxdjup på 135,4 meter. Sjön ligger i Kils och Sunnes kommuner i Värmland och är en del av Göta älvs huvudavrinningsområde.

Mellan-Frykens totala yta är 46,6 kvadratkilometer.

Mellan-fryken

Vastenjaure

Ekolodmätning har visat att det största djupet i Vastenjaure är 134 meter. Sjön ligger i västra Lappland vid gränsen till Norge.

Vastenjaure

Siljan

Siljan är troligtvis en av världens äldsta sjöar då den bildades i samband med att en meteorit slog ner för 365 miljoner år sedan.

Meteoriten lämnade ett stort djup efter sig och officiellt är maxdjupet enligt SMHI 134 meter. Men det finns flera som nämner att ekolodmätningar visat djup upp på 140-150 meter, vilket skulle göra Siljan till Sveriges tredje djupaste sjö.

Siljan ligger i Dalarna och har en total yta på 292 km². 

Siljan

Kallsjön

En vacker sjö med majestätiska berg i bakgrunden, som har ett maxdjup på 134 meter. Kallsjön ligger i Jämtland och har ett medeldjup på 40,1 meter. 

Sjön är sedan 1940-talet reglered för elproduktion och det ryms en stor mängd vatten i Kallsjön, cirka 6 140 000 000 m³.

Kultsjön

Kultsjön ligger vackert belägen i Lappland en kort bit från Malgomaj, i närheten av den norska gränsen. Maxdjupet i Kultsjön är uppmätt till 129,8 meter och sjön har en total yta på 53,4 kvadratkilometer. 

Vättern

Visste du att Vättern är Sveriges näst största sjö? Det är en gigantisk sjö med en total yta 1 893 km² och ett maxdjup på 128 meter. 

Medeldjupet i Vättern är cirka 39,5 meter. Det är också den enda sjön på listan som ligger i Södra Sverige.

Vättern

Sädvajaure

Sädvajaure är en Lappländsk sjö som ligger i Arjeplogs kommun, alldeles i närheten av Sveriges djupaste sjö. Det är kanske därför inte så märkvärdigt att Sädvajaure har ett maxdjup på 120 meter.

Medeldjupet är dock bara 23,7 meter. 

Malgomaj

Det högsta djupet som uppmäts i Malgomaj är 117 meter. Sjön ligger i Lappland och har ett medeldjup på 40,3 meter. 

Mer om Sveriges djupaste sjöar

En klar majoritet av Sveriges djupaste sjöar ligger i den norra delen av landet med Vättern som enda undantag. 

Det är högst troligt att man inte hittat de djupaste platserna i Sveriges sjöar ännu och det är inget man aktivt letar efter. Men SMHI har ändå ett officiellt register över djupkartor för Sveriges sjöar och tills dess att nya mätningar så är det dessa 15 sjöar som är Sveriges djupaste sjöar. 

Lista med Sveriges 10 djupaste sjöar

  1. Hornavan (228 m)
  2. Torneträsk (168 m)
  3. Storuman (148 m)
  4. Vojmsjön (145 m)
  5. Stor-Blåsjön (144 m)
  6. Stor-Rensjön (140 m)
  7. Virihaure (138 m)
  8. Mellan-Fryken (135,4 m)
  9. Vastenjaure (134 m)
  10. Siljan (134 m)

Mer läsning om Sverige


Visste du vilken sjö som är Sveriges djupaste sjö, eller blev du förvånad? Lämna gärna en kommentar!