Skip to Content

15 Stavkyrkor i Norge som är extra sevärda

15 Stavkyrkor i Norge som är extra sevärda

En gång i tiden ska det ha funnits över 2000 stavkyrkor i Norge. Idag återstår endast 28 norska stavkyrkor, varav den äldsta byggdes omkring år 1130.

De norska stavkyrkorna är ett arv från vikingarna och deras trähantverk. Många av dem har vikingakonst som föreställer drakar och andra djur blandat med kristna motiv. 

Något som alla stavkyrkor har gemensamt är att de har ett ramverk av brädor som byggts över bottenbjälkar och att de bärs upp av stolpar (stavar). Namnet på denna kyrkostil kommer ifrån kyrkornas bärande väggar, som kallas för stavväggar.

De flesta av Norges stavkyrkor uppfördes mellan 1150 och 1350. Denna kyrkotyp var den första som byggdes i Skandinavien tillsammans med stolpkyrkor.

Ett fåtal äldre skrifter berättar även om stavkyrkor i Norge som ska ha uppförts tidigare än 1100-talet, efter att kristendomen fått spridning, men ingen av dessa finns bevarade idag. 

Heddal stavkyrka

Heddals stavkyrka byggdes på 1200-talet och är idag en av Norges bäst bevarade stavkyrkor. Det är också Norges största stavkyrka med en med en längd på 20 meter och en bredd på 16 meter samt en hisnande höjd på 26 meter. 

Kommun: Notodden.

Heddal stavkyrka

Gol stavkyrka

Gols stavkyrka är öppen för besökare och finns numera på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Tidigare stod denna stavkyrka i Gols kommun och räddades från rivning på 1800-talet när Gols församling ville ha en mer modern och större kyrka.

Undersökningar av virket visar att kyrkan uppfördes på 1200-talet, men att vissa delar härstammar från 1157. Endast de medeltida delarna behölls när Gols stavkyrka återuppbyggdes efter flytten till Bygdøy.

Kommun: Oslo. 

Gol stavkyrka

Borgund stavkyrka

Borgund stavkyrka nämns för första gången i skrift på 1350-talet, men denna ikoniska stavkyrka ska ha uppförts någon gång mellan 1150 och 1200.

Enligt många experter är detta den bäst bevarade av alla stavkyrkor i Norge. Således har Borgunds stavkyrka även fått stå som modell när restaureringar av andra norska stavkyrkor genomförts.

Kommun: Lærdals kommun.

Borgund stavkyrka

Eidsborg stavkyrka

Eidsborgs stavkyrka är en välbevarad stavkyrka i Norge som byggdes på 1200-talet. Många legender är knutna till just denna kyrka, som enligt sägnen ska ha byggts av de underjordiska.

En ombyggnation gjordes på 1800-talet, men varken formen eller strukturen ändrades i samband med ombyggnaden. Gamla målningar och utsmyckningar från 1700-talet togs fram i samband med en restaurering på 1900-talet.

Kommun: Tokke.

Eidsborg stavkyrka

Garmo stavkyrka

Garmo stavkyrka är en av Norges mest besökta stavkyrkor och står numera på Maihaugen museum i Lillehammer. Kyrkan uppfördes omkring år 1150 i byn Garmo på en plats där en vikingahövding ska ha byggt en tidigare kyrka.

I samband med att Garmo kyrka byggdes på 1800-talet togs även beslutet att demontera Garmo stavkyrka. Materialet såldes sedan på auktion. Den norske tandläkaren Anders Sandvig köpte materialet och återuppbyggde stavkyrkan på Maihaugen under åren 1920-1921.

Kommun: Lillehammer.

Garmo stavkyrka

Røldal

Røldals stavkyrka byggdes på 1200-talet och används än idag för regelbundna gudstjänster. Första gången som stavkyrkan i Røldal nämns är i en skrift från 1462.

Under medeltiden mottogs gåvor från pilgrimer som vallfärdade till kyrkan, vilket ökade bygdens välstånd. I kyrkan finns en dopfont och krusifix från 1200-talet samt ett flertal träskulpturer från samma tidsperiod.

Kommun: Ullensvang.

Røldal

Hopperstad stavkyrka

Hopperstad stavkyrka uppfördes på 1100-talet på samma plats där stavkyrkan står idag i den lilla byn Vikøyri. Detta är en av Norges äldsta stavkyrkor. I USA finns en replika av Hopperstads stavkyrka, som byggdes 1998.

Kommun: Vik. 

Hopperstad stavkyrka

Lom stavkyrka

Loms stavkyrka uppfördes omkring år 1160. Sedan dess har kyrkan utökat sin storlek och blivit en av Norges största stavkyrkor. Dess nuvarande utseende kom till på 1600-talet.

Något som gör Loms stavkyrka extra unik är det faktum att det är den enda av norska stavkyrkor där drakhuvudet bevarats sedan medeltiden. Originalet finns numera på Maihaugen i Lillehammer och på stavkyrkan sitter en kopia. 

Kommun: Lom. 

Lom stavkyrka

Ringebu stavkyrka

Ringebu stavkyrka byggdes troligtvis på 1200-talet och används än idag som församlingskyrka. Ett större renoveringsprojekt med utbyggnad av kyrkan genomfördes av Werner Olsen på 1600-talet.

På platsen har även ett flertal arkeologiska fynd gjorts. Bland annat har man funnit omkring 900 olika mynt från medeltiden, särskilt från 1200-talet.

Kommun: Ringebu. 

Ringebu stavkyrka

St Olafs kyrka

St Olafs kyrka är en anglikansk kyrka i Balestrand, som byggdes i slutet av 1800-talet i samma stil som en norsk stavkyrka. Vid denna tidpunkt var Balestrand ett populärt resmål för engelska turister.

På senare tid har kyrkan bland annat fungerat som inspiration för kapellet där Elsa kröntes i Disneyfilmen Frost.

Kommun: Sogndal. 

St Olafs kyrka

Urnes stavkyrka

Urnes stavkyrka är en Norges äldsta stavkyrkor och byggdes omkring 1130-1150. Men redan innan dess tros det ha funnits en eller två tidigare stavkyrkor på platsen.

Sedan 1979 är Urnes stavkyrka inskrivet som ett UNESCO-världsarv. Här ser man tydligt den typiska vikingakonsten med djurornamentik och tidig stavkyrkoarkitektur. 

Delar av virket som använts för att bygga Urnes stavkyrka är daterat till 1000-talet. Här finns tydliga exempel på hur vikingakulturen förändrades och hur kristendomen tog över samtidigt som nordisk mytologi fanns kvar i form av dekorationer och konst.

Kommun: Luster. 

Urnes stavkyrka

Uvdal stavkyrka

Uvdal stavkyrka byggdes ursprungligen på 1160-talet och är idag ett museum, som ägs av Fortidsminneforeningen. Arkeologiska utgrävningar i slutet av 1970-talet visade att det funnits en tidigare kyrka på samma plats, troligtvis en såkallad stolpkyrka. 

I samband med utgrävningen gjordes även gravfynd där man bland annat hittade ett pilgrimsmärke i bly, som föreställde Olav den helige. Kyrkans insida är rikligt dekorerad med ett fleral färgglada målningar som är daterade till 1600-talet.

Kommun: Nore og Uvdals kommun.

Uvdal stavkyrka

Rollag stavkyrka

Av alla stavkyrkor i Norge är Rollag stavkyrka den som är mest utsmyckad inuti kyrkan med konst och sniderier från tidig medeltid till senare perioder. 

1425 är första gången som Rollag stavkyrka nämns i skrift, men den byggdes troligtvis redan på 1100-talet. Flera renoveringar har gjorts sedan dess och på 1600-talet byggdes stavkyrkan om till en korsformad kyrka.  

Kommun: Rollag. 

Rollag stavkyrka

Undredal stavkyrka

Undredals stavkyrka är belägen i den pittoreska byn Undredal och används fortfarande som församlingskyrka. En inskrift med arabiska siffror på en takstol tyder på att Undredals stavkyrka ska ha byggts år 1147, även om den omnämns i skrift för första gången år 1321.

Kommun: Aurlands kommun.

Undredal stavkyrka

Fantoft stavkyrka

Fantofta stavkyrka byggdes ursprungligen omkring år 1150 i den lilla byn Fortun. Numera finns denna vackra stavkyrka i Bergen, efter att konsulen Fredrik Georg Gade köpt och räddat kyrkan från rivning. 

Fantofta stavkyrka flyttades i delar på 1800-talet från den tidigare platsen till sin nya plats i Fana, Bergen. Kyrkan förstördes senare i en anlagd brand den 6 juni 1992. Återuppbyggnaden tog sex år att slutföra och Fantoft stavkyrka är således ett bevis på att det går att bygga så här vackra stavkyrkor även i nutid. 

Kommun: Bergen.

Fantoft stavkyrka


Har du besökt några stavkyrkor i Norge? Lämna gärna en kommentar nedan och berätta mer om vilken norsk stavkyrka som är din favorit.