Skip to Content

Städer i Skåne

Städer i Skåne

Vilka städer finns i Skåne? I den här artikeln kan du läsa mer om Skånes städer och kommuner. Längre ner hittar du även en lista med större tätorter i Skåne och svar på vanliga frågor. 

Malmö är största staden i Skåne med 324 002 invånare. Notera att stad inte längre används officiellt sedan kommunreformen 1971.

Innan dess krävdes stadsrättigheter för att orten skulle räknas som stad. På listan med skånska städer är det således enbart städer med stadsrättigheter som finns med. Övriga skånska orter finns listade längre ner i alfabetisk ordning. 

Städer i Skåne

Båstad

Båstad är huvudorten på Bjärehalvön i nordvästra Skåne och är idag ett populärt resmål på sommaren. Båstad fick sina första stadsprivilegier 1462, när Skåne fortfarande tillhörde Danmark.

Efter freden i Roskilde minskade Båstads betydelse som stad och år 1664 ändrades stadens privilegier till fleck. Ortens utveckling tog fart igen när järnvägen anlades mellan Skåne och Halland i slutet av 1800-talet.

Detta var början på Båstads utveckling som turistort och badort. Sedan 1948 har årliga tennisturneringar arrangerats på sommaren och numera räknas Båstad som en av världens tennismetropoler.

Tätorten Båstad har 5 699 invånare och är därmed minst av alla skånska städer som haft stadsrättigheter. 

Båstad

Eslöv

Eslöv är en av de yngsta städerna i Skåne med stadsrättigheter sedan 1911. Orten har vuxit fram kring järnvägen som haft en betydande roll för Eslöv sedan 1800-talet. Under en tjugoårsperiod från 1860 till 1880 etablerades Eslöv som ett handelscentrum i centrala Skåne.

Denna utveckling fortsatte fram tills 1911 när Eslöv fick stadsrättigheter. Efter det stagnerade utvecklingen något efter konkurrens från andra järnvägsbanor i Skåne. Första och andra världskriget var inga bra tider för staden med djup konjuktursvacka och depression.

Vändningen kom istället på 1940-talet där Eslöv återigen blev en av Sveriges mest expansiva industristäder med välkända företag som Felix och Åkermans.

Tätorten Eslöv har 19 783 invånare och inom kommunen bor det 34 312 personer, där även orterna Billinge, Flyinge, Gårdstånga, Harlösa, Hurva, Kungshult, Löberöd, Marieholm, Stehag, Örtofta och Väggarp ingår. 

Mer läsning: Sevärdheter i Eslöv

Eslöv

Helsingborg

Helsingborg är den näst äldsta staden i Skåne med stadsrättigheter sedan 1085. Redan under vikingatiden var området ett populärt tillhåll för vikingar. På 900-talet ska självaste Harald Blåtand ha anlagt en ringborg i Helsingborg.

Stadens namn kommer ifrån ordet “helsing” som betyder hals och som då syftar på den smala passagen i Öresund med Helsingborg och Helsingör på vardera sida om sundet. Invånarna kallades för helsingar och uppe på landborgen ska det ha funnits en fästning.

Helsingborg var en betydande stad under medeltiden. Både Mariakyrkan och Kärnan härstammar från denna tid, där kyrkan var en av Danmarks största stadskyrkor och fästningen en av Danmarks starkaste försvarsanläggningar.

Under flera hundra år har svenskar och danskar slagits om att få makten över staden. Slaget vid Helsingborg är den sista striden, vilken utspelade sig 1710 där Magnus Stenbock och Sverige stod som vinnare.

På 1800-talet skedde en kraftig expansion genom utbyggnad av järnväg och hamn. I slutet av 1800-talet etablerades flera industrier i staden. Helsingborg stad fortsatte sin blomstrande utveckling på 1900-talet och idag är Helsingborg en av Sveriges största städer med en betydande position inom Öresundsregionen.

Mer läsning: Sevärdheter i Helsingborg

Helsingborgs stad i Skåne

Hässleholm

Hässleholm blev en viktig järnvägsknut längs södra stambanan på 1800-talet med ökad folkmängd som följd av ortens utveckling. Hässleholm fick köpingsrättigheter år 1901 och stadsrättigheter sedan 1914.

Än idag utgör järnvägen en central del för stadens betydelse, där bland annat tåget från Stockholm till Skåne stannar. Hässleholms garnison är något annat som präglat staden under 1900-talet.

Tätorten Hässleholm har 19 435 invånare och inom Hässleholms kommun bor det 52 285 personer. 

Hässleholm

Bild: Michael715 / Shutterstock.com

Höganäs

Höganäs fick stadsrättigheter 1936 och är därmed den yngsta staden i Skåne. Orten finns omnämnd sedan 1400-talet med namnet Höjeness. Det var framförallt stenkolsbrytningen på 1600-talet som bidrog till ortens utveckling och senare även gruvindustrin.

På 1800-talet etablerades tillverkningen av keramik och bruna saltglaserade krus, något som i modern tid är synonymt med Höganäs och kullabygden. Även tillverkning av tegel har varit viktig för stadens utveckling. 

Tätorten Höganäs har 16 001 invånare och inom kommunen bor det 27 379 personer, där även orter som Viken, Mölle, Arild och Jonstorp ingår. 

Höganäs stad i Skåne

Bild: Aeronautics / Shutterstock.com

Kristianstad

Kristianstad anlades år 1614 av danska kung Kristian IV efter att den gamla staden Vä bränts ned av svenskarna i samband med Kalmarkriget. Redan från början byggdes staden som ett skydd mot svenskarna med vallar, vallgravar och kraftfulla bastioner. 

Sedan 1622 har Kristianstad haft stadsprivilegier och i samband med detta upphörde både Vä och Åhus att vara städer för att gynna Kristianstads utveckling och betydelse. 

År 1719 utsågs Kristianstad till residensstad i Kristianstads län. Stadens mest gynnsamma tid var under tidigt 1800-talet där Kristianstad växte till att bli nionde största staden i Sverige. Efter 1830 stagnerade utvecklingen något och staden fick minskad betydelse.

Under 1900-talet skedde en ny inflyttningsperiod. Tätorten Kristianstad har 41 299 invånare och inom kommunen bor det 86 555 personer enligt senaste folkräkningen från SCB. 

Mer läsning: Sevärdheter i Kristianstad

Heliga Trefaldighets kyrka

Bild: Michael715/Shutterstock

Landskrona

Landskrona fick stadsrättigheter 1413 då fiskeläget Sønder Sæby fick stadsprivilegier av unionskungen Erik av Pommern. Årtalet har dock ifrågasatts på senare tid efter att ett diplom från 1405 hittats på danska Rigsarkivet med ortnamnet Landzcrone.

På 1500-talet intogs staden av danska trupper och 1549 påbörjades bygget av Landskrona slott, som även kallas för Citadellet. I slutet av 1500-talet hade Landskrona stad omkring 800 invånare. Liksom många andra skånska städer drabbades Landskrona av krig och krigsförberedelser genom återkommande drabbningar mellan svenskar och danskar.

Stadens uppsving avstannade under 1600-talet och det var inte förrän frihetstiden på 1700-talet som staden återigen fick ett uppsving. Från mitten av 1800-talet växte Landskrona i snabb takt och fick då även järnvägsförbindelse med Helsingborg och Eslöv samt Ängelholm. Arkitekten Fredrik Sundbärg har satt stor prägel på Landskrona stad genom sitt arbete som stadsarkitekt från början av 1900-talet.

Tätorten Landskrona har 33 372 invånare och inom kommunen bor det 46 344 personer enligt senaste folkräkningen från SCB. 

Lund

Lund är Skånes äldsta stad med stadsrättigheter sedan 900-talet. Under en lång tid har staden varit ett viktigt centrum för utbildning och religion. Lund blev biskopssäte år 1060 och senare nordiskt ärkebiskopssäte år 1103.

Under medeltiden fungerade Lund som Danmarks andliga huvudstad med smeknamn som Nordens Rom och Metropolis Daniae. Som mest har det funnits 27 kyrkor och kloster i Lund. Efter reformationen krossades kyrkans makt och endast Domkyrkan, Klosterkyrkan och Helgeandskyrkan fick stå kvar.

År 1644 intogs staden av svenskar och Lunds universitet grundades 1668, vilket var 10 år efter att Skåne blev svenskt. Nästa expansiva period i Lund skedde under 1800-talet och 1856 öppnades järnvägen mellan Lund och Malmö för trafik. 

Utvecklingen av Lund har fortsatt sedan dess och än idag är staden en av Sveriges viktigaste universitetsstäder. Tätorten Lund har 94 393 invånare och inom kommunen bor det 125 511 personer. 

Mer läsning: Sevärdheter i Lund

Lund universitetsstad i Skåne

Malmö

Malmö är Skånes största stad och även en av Nordens största städer med 324 002 invånare. Runt år 1250 fick Malmö sina stadsrättigheter, men redan 1170 finns Malmö omnämnt i skrift som Malmöghae, Malmhaugar och Malmöghe.

Redan under medeltiden var Malmö den nästa största staden i Danmark. Tyskarna kallade staden för Elbogen eller Ellenbogen. 1434 lät Erik av Pommern uppföra ett kastell, vilket senare blev till Malmöhus slott, som idag är ett av Nordens äldsta bevarade renässansslott. 

Stadens ställning försämrades efter att Malmö blev en svensk stad genom freden i Roskilde. Det var först i slutet av 1700-talet som Malmö återigen såg en ljusare framtid efter tillkomsten av hamnen. Idag är Malmö en av Nordens snabbast växande städer med en betydande ställning inom Öresundsregionen tillsammans med Köpenhamn, där de båda städerna är sammanlänkade via Öresundsbron.

Mer läsning: Sevärdheter i Malmö

Malmö stad i Skåne

Simrishamn

Simrishamn fick stadsrättigheter på 1200-talet och hör till de äldsta städerna i Skåne. Bebyggelse fanns redan under vikingatiden och Svimraros är det första namnet på Simrishamn. Stora sillfångster gjorde det möjligt för orten att utvecklas från ett mindre fiskeläge till en betydande stad.

På 1400-talet etablerade sig Hansan i Simrishamn och under 1600-talet befäste Simrishamn sin status som huvudort i området, efter att det religiösa centret Tumathorp minskat i betydelse.

På 1800-talet blomstrade skeppstrafiken och både Simrishamn och Brantevik hörde till Sveriges mest trafikerade hamnar. I modern tid är Simrishamn centralort på Österlen tillsammans med Tomelilla. 

Tätorten Simrishamn har 6 844 invånare och är därmed en av de minsta städerna i Skåne som haft stadsrättigheter. 

Mer läsning: Sevärdheter på Österlen

Simrishamn

Skanör med Falsterbo

Skanör med Falsterbo fick stadsrättigheter 1754, men de två orterna Skanör och Falsterbo har varit bebodda betydligt längre än så. Skanör var bland annat huvudort för Skånemarknaden från mitten av 1100-talet och Falsterbo finns omnämnt i skrift sedan tidigt 1200-tal.

Det var framförallt den tyska hansestaden Lübeck som dominerade marknadsverksamheten med särskilda rättigheter av danska kronan. Skånemarknaden hölls på Falsterbonäset från 1100-talet till 1500-talet och var under denna period en av Nordeuropas viktigaste varumarknader. 

Tätorten Skanör med Falsterbo har 7 452 invånare. Orten tillhör Vellinge kommun. 

Skanör med Falsterbo

Trelleborg

Trelleborg fick stadsrättigheter på 1200-talet, men var redan en viktig plats under vikingatiden. Det var nämligen här som Harald Blåtand uppförde en av sina trelleborgar, därav namnet på staden. Trelleborg har länge varit en viktig handelsplats och under medeltiden var Östersjöns sillhandel särskilt omfattande.

Det var hit som handelsmän från Hansan reste för att byta salt mot sill. År 1619 fick Trelleborg sina stadsrättigheter indragna av den danske kungen Kristian IV, efter flera klagomål från Malmö.

I samband med att Trelleborg blev svenskt efter freden i Roskilde trodde många lokalbor att stadsrättigheterna skulle komma tillbaka, men Karl XI hade andra planer och trelleborgarna fick vänta tills 1867 innan Trelleborg fick tillbaka sina stadsrättigheter.

Både järnvägen och hamnen byggdes ut i slutet av 1800-talet och idag har Trelleborg den näst största hamnen i Sverige. Under 1900-talet utvecklades staden i rask takt genom industrier och färjetrafik.

Tätorten Trelleborg har 30 760 invånare och inom kommunen bor det 46 129 personer enligt senaste folkräkningen från SCB. 

Trelleborg

Ystad

Ystad fick stadsrättigheter på 1200-talet och är därmed en av Skånes äldsta städer. Här finns också en av Sveriges bäst bevarade stadskärnor från medeltiden, med korsvirkeshus och medeltida stadsplanering. 

Stadens äldsta byggnader, Sankta Maria kyrkan och Gråbrödraklostret byggdes på 1200-talet. Många andra byggnader är från 1500-talet och ett fåtal finns bevarade från 1400-talet. På 1600-talet blev Ystad en exporthamn i större skala.

I samband med Napoleons Östersjöblockad på 1800-talet fick många köpmän i Ystad en möjlighet att göra sig själva rika genom smuggling. På 1900-talet kom färjetrafiken till Bornholm och Polen, som finns kvar än idag.

Tätorten Ystad har 20 133 invånare och inom kommunen bor det 31 303 personer enligt senaste folkräkningen från SCB. 

Mer läsning: Sevärdheter i Ystad

Ystad

Ängelholm

Ängelholm fick stadsrättigheter redan på 1500-talet, som då var en dansk stad. Men stadsrättigheterna blev dock inte långvariga, utan drogs in redan 1547. I samband med det Skånska kriget brändes Ängelholm ner till grunden och det skulle dröja tills 1767 innan Ängelholm åter fick stadsrättigheter, då som svensk stad.

Handeln ökade med krukmakeri och garveri som huvuddelar. 1856 tillkom Engelholms hamn, som gav en extra knuff åt stadens utveckling. 1885 drogs järnvägen genom Ängelholm, som då förvandlades till en industristad.

Under 1900-talet började stadens utveckling som turistort och 1918 anlades Ängelholms havsbad. En badvänlig sandstrand som sträcker sig sex kilometer. Havsbadet är också känt för sina unika sanddyner.

Tätorten Ängelholm har 28 606 invånare och inom Ängelholms kommun bor det 43 315 personer enligt senaste folkräkningen från SCB. 

Ängelholm

Bild: Imfoto / Shutterstock.com

Större tätorter i Skåne

Nedan kan du se en lista med skånska orter med över 2000 invånare.

 Ortsnamn
Bara Lund
BjuvLöddeköpinge
Bjärnum Lönsboda
BjärredMalmö
BrobyMunka-Ljungby
Bromölla Osby
BunkeflostrandOxie
BåstadPerstorp
DalbyPåarp
EkebyRydebäck
EslövSimrishamn
FurulundSjöbo
FörslövSkanör med Falsterbo
GenarpSkurup
GlumslövStaffanstorp
HammarStångby
HelsingborgSvalöv
HittarpSvedala 
HjärupSödra Sandby
HofterupTollarp
HyllingeTomelilla
HäljarpTrelleborg
Hässleholm Tygelsjö
HöganäsVeberöd
HöllvikenVellinge
HörbyViken
HöörVinslöv
JonstorpYstad
KlippanÄngelholm
KlågerupÅhus
KnislingeÅkarp
KristianstadÅstorp
LandskronaÖdåkra
LjungbyhedÖrkelljunga
Lomma 
Åhus

Åhus gamla stadskärna

Kommuner i Skåne

 • Bjuvs kommun
 • Brömölla kommun
 • Burlövs kommun
 • Båstads kommun
 • Eslövs kommun
 • Helsingborgs kommun
 • Hässleholms kommun
 • Höganäs kommun
 • Hörby kommun
 • Höörs kommun
 • Klippans kommun
 • Kristianstads kommun
 • Kävlinge kommun
 • Landskrona kommun
 • Lomma kommun
 • Lunds kommun
 • Malmö kommun
 • Osby kommun
 • Perstorps kommun
 • Simrishamns kommun
 • Sjöbo kommun
 • Skurups kommun
 • Staffanstorps kommun
 • Svalövs kommun
 • Svedala kommun
 • Tomellila kommun
 • Trelleborgs kommun
 • Vellinge kommun
 • Ystads kommun
 • Åstorps kommun
 • Ängelholms kommun
 • Örkelljunga kommun
 • Östra Göinge kommun
terrasstrapporna i helsingborg

Terrasstrapporna i Helsingborgs kommun

Vanliga frågor och svar

Vilken är Skånes äldsta stad?

Lund är den äldsta staden i Skåne efter att ha grundats omkring år 990. 

Lunds medeltida stadsdel

Vilken är Skånes största stad? 

Malmö är den största staden i Skåne med 324 002 invånare. 

malmö invånare

Bild: kimson / Shutterstock.com

Vilken är Skånes minsta stad? 

Båstad är den minsta staden i Skåne med 5 699 invånare.

Hur många kommuner finns det i Skåne? 

Det finns 33 kommuner i Skåne. 

Vilken är Skånes minsta kommun?

Perstorp är Skånes minsta kommun med 7 465 invånare. 

Vilken är Skånes största kommun?

Malmö kommun är Skånes största kommun med 349 304 invånare. 

Mer läsning från Skåne


Har du besökt några städer i Skåne? Lämna gärna en kommentar och skriv vilken som är din favorit!