Skip to Content

Rökstenen – Runsten från 800-talet

Rökstenen – Runsten från 800-talet

Rökstenen i Ödeshögs kommun är en av Sveriges mest kända runstenar. Det är också den runsten i världen som anses ha längst runinskrift med 760 tecken.

Rökstenen står bredvid Röks kyrka och är daterad till 800-talet. Runinskriften är en tidig form av fornnordiska och har ett mer ålderdomligt språk jämfört med andra runstenar från 1000-talet.

Rökstenen

 

Runstenen består av ett stort stenblock i granit som har en total höjd på hela 382 centimeter, varav 125 cm är under marken. Rökstenen är signerad av runristaren Varin med signum Ög 136.

Runinskriften på Rökstenen berättar bland annat om kungar och nordisk mytologi. I modern tid har texten fått olika tolkningar.

Rökstenen runsten

 

Majoriteten av Rökstenens runinskrift är ristad med den yngre runraden som endast hade 16 tecken. Detta innebär att samma tecken måste användas för flera olika ljud, vilket gör den svårare att tyda i efterhand. 

Stenens alla sidor är nästan helt täckta av runor. Rökstenen har en bredd på 138 centimeter och en tjocklek från 19 till 43 centimeter. 

Rökstenen från sidan

 

Rad 9 till 11 kallas ofta för Teoderik-strofen och tros handla om den gotiske kungen Theoderik den store. På fornordiska står det följande:

raiþ þiaurikR hin þurmuþi

stiliR ● flutna strontu hraiþmaraR

sitiR nu karuR o ● kuta sinum

skialti ub fatlaþR skati marika

Rökstenen

 

Nedan kan du se vad det står rad för rad på Rökstenen. Detta är den tolkning som finns angiven av Riksantikvarieämbetet.

RadNusvenskaFornnordiska
1Till minne av Vämod står dessa runoraft uamuþ stonta runaR þaR
2Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonenn uarin faþi faþiR aft faikion sunu
3Jag säger de unga det, vilka de två stridsbytena varsakum ukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR
4som tolv gånger blev tagna som krigsbyteþaR suaþ tualf sinum uaRin numnaR t ualraubu
5båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det and-baþaR somon o umisum monum þat sakum ona
6-ra vem som för nio släktled sedan miste livetrt huaR fur niu altum on urþi fiaru
7hos reidgoterna och han dogmiR hraiþkutum auk tu
8hos dem till följd av sin skuldmiR on ub sakaR
9Då rådde Tjodrik den dristige, sjökrigarnasraiþ þiaurikR hin þurmuþi stiliR
10hövding över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad påflutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o
11sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingarkuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika
12Det säger jag som det tolfte var Gunns hästþat sakum tualfta huar histR si ku
13ser föda på slagfältet, där tjugo konungarnaR itu uituoki on kunukaR tuaiR tikiR sua
14ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilkaþ o likia þat sakum þritaunta huariR t
15tjugo konungar satt på Själland under fyrauaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fia
16vintrar, med fyra namn, föddakura uintur at fiakurum nabnum burn
17åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs sö-iR fiakurum bruþrum ualkaR fim raþulfs su
18ner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hord-niR hraiþulfaR fim rukulfs suniR hoislaR fim haruþ
19-s söner, fem Gunnmund, Björns söner.s suniR kunmuntaR fim birnaR suniR
20Nu för de unga säger fullständigt envar (?)… eftersporde (?).nuk m— (m)– alu –(k)(i) ainhuaR -þ… …þ … ftiR fra
21Jag säger de unga det, vem av Ingvalds-sagwm mogmeni (þ)ad hOaR igOld
22-ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offeriga OaRi gOldin d gOonaR hOsli
23Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättlingsakum ukmini uaim si burin ni
24är född. Vilen är det. Han kunde krossaþR troki uilin is þat knuo knat
25en jätte. Vilen är det. Nit.i iatun uilin is þat
26Jag säger de unga: Torsakum ukmini þur
27Sibbe viets väktaresibi uia uari
28avlade nittioårig (en son)ul niruþR

Rökstenen

 

Fakta om Rökstenen

Tidsperiod:800-talet
Runristare:Varin
Signum:
Ög 136
Total höjd:382 centimeter (varav 125 cm under marken)
Tjocklek:19-42 cm
Bredd: 138 cm
Koordinater:58.29502°N 14.77519°Ö
Material: Granit

Rökstenen

 

En del av texten på Rökstenen består av så kallade lönnrunor, som inte alla skulle kunna läsa. Runristaren Varin behärskade både skifferrunor och lönnrunor samt de unika Rökstensrunorna.

Experter är eniga om att han hade en djupare insikt och att han inte var vilken person som helst, eftersom att han lyckats med att brett uttrycka sig på detta vis på ett begränsat utrymme. Än idag gäckas forskare som försökt sig på att tolka innehållet.

Rökstenen anses också vara en av världens märkligaste runstenar. Det är också en av få runstenar som finns kvar från 800-talet. Rökstenen är den främsta av dem alla och ett kulturarv från vikingatiden som beskrivs som det äldsta bevarade litterära verket i Sverige.

Rökstenen

 

Musik

Bland annat har Vikingmetalbandet King of Asgard tonsatt en översättning på engelska som innehåller de första 19 runraderna. Låten heter “Vämods Tale” och finns med på deras debutalbum Fi’mbulvintr från år 2010.

På svenska har sångerskan och kompositören Karin Högielm tonsatt Rökstenens text. Konserten spelades in av Sveriges Radio P2. Därefter har ytterligare ett framförande gjorts som spelades in på CD-skiva i Röks kyrka.

Andra sevärdheter i närheten av Rökstenen

  • Alvastra klosterruin
  • Röks kyrka

Har du också varit och tittat på Rökstenen? Lämna gärna en kommentar nedan och dela med dig av din upplevelse!