Skip to Content

Räkna på tyska

Räkna på tyska

Att räkna på tyska eller att lära sig några tyska fraser kan komma väl till hands när du reser till Tyskland eller pratar med en tysktalande person med begränsade engelskakunskaper. 

Trots att det tyska språket och svenskan har många likheter så skiljer det sig något när vi räknar. Exempelvis säger man entalet före tiotalet när man räknar från 20 till 99. 

I den här artikeln går jag igenom tyska siffror och räkneord från noll till tusen. Till nästa gång du besöker Tyskland har du kanske både memomerat och lärt dig att räkna på tyska. 

Räkna till 10 på Tyska

Många svenskar har studerat tyska i skolan eller på annat vis lärt sig att räkna till 3 på tyska. De flesta känner till att eins betyder ett och att zwei betyder två och att drei betyder tre.

I tabellen nedan kan du se alla tyska tal från 0 till 10. Lär du dig dessa så har du lärt dig hälften av det du behöver kunna för att kunna räkna till 100 på tyska.

SvenskaTyska
NollNull
EttEins
TvåZwei
TreDrei
FyraVier
FemFünf
SexSechs
SjuSieben
ÅttaAcht
NioNeun
TioZehn

Räkna till 20 på Tyska

Från 13 till 19 är det enkelt att räkna så länge du har lärt dig att räkna från 1 till 10. Tretton heter till exempelvis tre (drei) + tio (zehn) sammansatt i ett ord = dreizehn.

Det är bara elva (elf) och tolv (zwölf) som är undantag. I tabellen nedan har du alla tyska räkneord från elva till tjugo.

SvenskaTyska
ElvaElf
TolvZwölf
TrettonDreizehn
FjortonVierzehn
FemtonFünfzehn
SextonSechzehn
SjuttonSiebzehn
ArtonAchtzehn
NittonNeunzehn
TjugoZwanzig

Räkna till 100 på Tyska

21 – 29

Vill du säga 21 på tyska så säger du einundzwanzig. Entalet kommer alltså först och sedan tiotalet, vilket skiljer sig från hur vi räknar i Sverige.

Efter 21 kommer 22 som då blir zweiundzwanzig och 23 heter dreiundzwanzig. Som du ser så består tyska räkneord från 21 till 29 av tre ord som är sammansatta, zwei + und + zwanzig. Översätter man detta så säger man en och tjugo.

30 – 39

Trettio på tyska heter dreißig och uttalas dreissich. Den tyska bokstaven ß är egentligen ett dubbel s. Talen från 31 till 39 skrivs enligt följande: einunddreißig, zweiunddreißig, dreiunddreißig, vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsunddreißig. siebenunddreißig, achtunddreißig och neununddreißig.

40 – 49

Fyrtio på tyska heter vierzig. Talen från 41 till 49 är följande: einundvierzig, zweiundvierzig, dreiundvierzig, vierundvierzig, fünfundvierzig, sechsundvierzig, siebenundvierzig, achtundvierzig och neunundvierzig.

50 – 59

Femtio på tyska heter fünfzig. Talen från 51 till 59 skrivs således enligt följande: einundfünzig, zweiundfünzig, dreiundfünzig, vierundfünzig, sechsundfünzig, siebenundfünzig, achtundfünzig och neunundfünzig.

60 – 69

Sextio på tyska heter sechzig. Talen från 61 till 69 skrivs som: einundsechzig, zweiundsechzig, dreiundsechzig, vierundsechzig, fünfundsechzig, sechsundsechzig, siebenundsechzig, achtundsechzig och neunundsechzig.

70 – 79

Sjuttio på tyska heter siebzig. Talen 71-79 skrivs således som: einundsiebzig, zweiundsiebzig, dreiundsiebzig, vierundsiebzig, fünfundsiebzig, sechsundsiebzig, siebenundsiebzig, achtundsiebzig och neunundsiebzig.

80 – 89

Åttio på tyska heter achtzig. Talen från 81 till 89 skrivs på samma vis som tidigare och blir därmed: einundachtzig, zweiundachtzig, dreiundachtzig, vierundachtzig, fünfundachtzig, sechsundachtzig, siebenundachtzig, achtundachtzig och neunundachtzig.

90 – 99

Nittio på tyska heter neunzig. Talen från 91 till 99 skrivs på följande vis: einundneunzig, zweiundneunzig, dreiundneunzig, vierundneunzig, fünfundneunzig, sechsundneunzig, siebenundneunzig, achtundneunzig och neunundneunzig.

100 – 199

Hundra heter hundert på tyska. När du räknar vidare från 101 till 199 säger du först hundratalet och sedan ental och tiotal. 101 på tyska heter einhundertundeins.

Vill du istället säga 125 så säger du einhundertfünfundzwanzig, vilket kan översättas som ett hundra fem och tjugo. Denna regel följer även med för de andra hundratalen.

Tyska räkneord från 200 till 1000

Att räkna vidare från 200 och upp till 1000 är egentligen inte mer komplicerat än att räkna på tyska från 101 till 199.

Principen är densamma och vill du säga tvåhundraen på tyska så säger zweihundertundeins och vill du säga 399 så säger du dreihundertneunundneunzig.

SvenskaTyska
TvåhundraZweihundert
TrehundraDreihundert
FyrahundraVierhundert
FemhundraFünfhundert
SexhundraSechshundert
SjuhundraSiebenhundert
ÅttahundraAchthundert
NiohundraNeunhundert
TusenTausend

Lär dig att räkna på andra språk

Mer läsning från Tyskland


Har du fler frågor om franska siffror och hur man räknar på franska? Lämna gärna en kommentar nedan.