Skip to Content

Räkna på Spanska – Siffror och Räkneord

Räkna på Spanska – Siffror och Räkneord

Vill du lära dig att räkna på spanska? Här är en lättläst guide till siffror på spanska samt räkneord från 1-100 och upp till 1 miljon. Artikeln är uppdelad i en nybörjardel där man lär sig att räkna från 1-10 på spanska och vidare upp till 20 och 30. 

Längre ner kan du lära dig mer om hur man räknar till hundra på spanska och vidare upp till tusen och en miljon. Det är faktiskt enklare än vad man tror och när man lärt sig grunderna är det inte längre komplicerat.  

1-10 på spanska

Om du precis ska lära dig att räkna på spanska är det bäst att börja från början. Här nedan kan du se hur man räknar från 1 till 10. Om du är osäker på uttalet kan du lyssna på videon nedan, där du kan lära dig hur man uttalar varje siffra från 1 till 10 på spanska. 

 • Uno = Ett
 • Dos = Två
 • Tres = Tre
 • Cuatro = Fyra
 • Cinco = Fem
 • Seis = Sex
 • Siete = Sju
 • Ocho = Åtta
 • Nueve = Nio
 • Diez = Tio
 

Hur man räknar från 11 till 30 

Du har nyss lärt dig hur man räknar från 1 till 10 på spanska. Nu är det dags att ta sig vidare mot 20 och 30. Oroa dig inte, det är inte så komplicerat när man kan grundtalen.

Om du är osäker på hur man uttalar siffrorna kan du lyssna på videon nedanför listan. Tänk på att ljudet är avstängt i videon från början. 

11 = Once21 = Veintiuno
12 = Doce22 = Veintidos
13 = Trece23 = Veintitres
14 = Catorce24 = Veinticuatro
15 = Quince25 = Veinticinco
16 = Dieciseis26 = Veintiseis
17 = Diecisiete27 = Veintisiete
18 = Dieciocho28 = Veintiocho
19 = Diecinueve29 = Veintinueve
20 = Veinte30 = Treinta
 

Tiotal

21 till 29 = Veinti + ental. Från och med 31 och till och med 99 använder man tiotalet + y + ental. Exempelvis, om man ska säga 31 på spanska, så säger man “Treinta y uno”, vilket på svenska blir trettio och ett.

Samma system gäller upp till 99. Exempelvis säger man cuarenta y cuatro för 44 och sesenta y siete för 67. Eller noventa y nueve för 99. 

 • Diez = Tio
 • Veinte = Tjugo
 • Veintiuno = Tjugoett
 • Treinta = Trettio
 • Treinta y dos = Trettiotvå
 • Cuarenta = Fyrtio
 • Cuarenta y tres = Fyrtiotre
 • Cincuenta = Femtio
 • Cincuenta y cuatro = Femtiofyra
 • Sesenta = Sextio
 • Sesenta y cinco = Sextiofem
 • Setenta = Sjuttio
 • Setenta y seis = Sjuttiosex
 • Ochenta = Åttio
 • Ochenta y siete = Åttiosju
 • Noventa = Nittio
 • Noventa y ocho = Nittioåtta

Från och med 31 och upp till 99 använder man tiotalet + y + ental. Exempelvis Treinta y uno = 31. 

Hundratal

Etthundra på spanska heter cien. Vill man säga etthundraett (101) säger man “ciento uno” och vill man säga etthundratio (110) säger man “ciento diez”. Från och med tvåhundra börjar man använda “cientos” eftersom att det är flera hundratal.

Exempelvis säger man “doscientos dos” om man vill säga tvåhundratvå (202). Eller “doscientos cinquenta y uno” om man vill säga tvåhundrafemtioett (251). På samma vis blir det alltså upp till och med 999, som förövrigt sägs som “novecientos noventa y nueve”.

 • Cien = Etthundra
 • Ciento dos = Etthundratvå
 • Doscientos = Tvåhundra
 • Doscientos tres = Tvåhundratre
 • Trescientos = Trehundra
 • Trescientos cuatro = Trehundrafyra
 • Cuatrocientos = Fyrahundra
 • Cuatrocientos cinco = Fyrahundrafem
 • Quinentos = Femhundra
 • Quinientos seis = Femhundrasex
 • Seiscientos = Sexhundra
 • Seiscientos siete = Sexhundrasju
 • Setecientos = Sjuhundra
 • Setecientos ocho = Sjuhundraåtta
 • Ochocientos = Åttahundra
 • Ochocientos nueve = Åttahundranio
 • Novecientos = Niohundra
 • Novecientos diez = Niohundratio

Alla tal mellan 101 och 199 skrivs som ciento + ental eller tiotal. 

Alla tal mellan 200 och 999 skrivs som hundratal + cientos + ental eller tiotal. 

Tusental

Ett tusen på spanska heter mil. Därefter säger man siffran före mil. Exempelvis, vill man säga tvåtusen säger man helt enkelt “dos mil”. På samma vis är det om man vill säga tjugotusen (20 000) eller tvåhundratusen (200 000).

Tjugotusen på spanska heter “Veinte mil” och tvåhundratusen heter “doscientos mil”. Vill man istället säga tvåhundratusentjugo (200 020) säger man “doscientos mil veinte”, alltså siffra som anger tusental + mil + ental/tiotal/hundratal/tusental.  

 • Mil = Ett tusen (1000)
 • Dos mil = Tvåtusen (2000)
 • Tres mil = Tretusen (3000)
 • Cuatro mil = Fyratusen (4000)
 • Cinco mil = Femtusen (5000)
 • Seis mil = Sextusen (6000)
 • Siete mil = Sjutusen (7000)
 • Ocho mil = Åttatusen (8000)
 • Nueve mil = niotusen (9000)
 • Diez mil = tiotusen (10 000)

Lista med siffror på spanska

Här nedan har du en lista med spanska siffror från noll till en miljon. Ett tips är att bokmärka denna sida eller skriva ut listan, så att du kan repetera flera gånger och öva på att räkna på spanska. 

Siffra på spanskaSvenska
CeroNoll
UnoEtt
DosTvå
TresTre
CuatroFyra
CincoFem
SeisSex
SieteSju
OchoÅtta
NueveNio
DiezTio
OnceElva
DoceTolv
TreceTretton
CatorceFjorton
QuinceFemton
DieciseisSexton
DiecisieteSjutton
DieciochoArton
DiecinueveNitton
VeinteTjugo
TreintaTrettio
CuarentaFyrtio
CincuentaFemtio
SesentaSextio
SetentaSjuttio
OchentaÅttio
NoventaNittio
CienEtthundra
DoscientosTvåhundra
TrescientosTrehundra
CuatrocientosFyrahundra
QuinientosFemhundra
SeiscientosSexhundra
SetecientosSjuhundra
OchocientosÅttahundra
NovecientosNiohundra
MilTusen
Dos milTvåtusen
Tres milTretusen
Cuatro milFyratusen
Cinco milFemtusen
Seis milSextusen
Siete milSjutusen
Ocho milÅttatusen
Nueve milNiotusen
Diez milTiotusen
Veinte milTjugotusen
Treinta milTrettiotusen
Cuarenta milFyrtiotusen
Cincuenta milFemtiotusen
Sesenta milSextiotusen
Setenta milSjuttiotusen
Ochenta milÅttiotusen
Noventa milNittiotusen
Cien milEtthundratusen
Doscientos milTvåhundratusen
Trescientos milTrehundratusen
Cuatrocientos milFyrahundratusen
Quinientos milFemhundratusen
Seiscientos milSexhundratusen
Setecientos milSjuhundratusen
Ochocientos milÅttahundratusen
Novecientos milNiohundratusen
Un millónEn miljon

Ordningstal

Nedan kan du se hur man säger första, andra, tredje, fjärde m.fl. 

förstaprimero , primerasjundeséptimo, -a
andrasegundo, -aåttondeoctavo, -a
tredjetercero , terceraniondenoveno, -a
fjärdecuarto, -ationdedécimo, -a
femtequinto, -aelfteundécimo, -a
sjättesexto, -atolfteduodécimo, -a

Hur man räknar på spanska (Matematik)

Nedan kan du lära dig några viktiga ord för matematik, eller matemáticas som spanjorerna säger. Dos más tres (2 plus 3) = cinco (5). Dos menos uno (2 minus 1) = Uno (1). 

 • Más / Suma = Addera
 • Adición = Plus 
 • Menos = Minus
 • División = Delat med (division)
 • Multiplicación = Multiplikation (gånger)
 • Es igual A…  = Lika med… 

Mer läsning för dig som vill lära dig spanska


Har du fler frågor om att räkna på spanska? Lämna en kommentar nedan!

Lennart Gehrke

Friday 17th of November 2023

Fantastisk bra information

Sofia Skagerstam

Tuesday 17th of October 2023

Bravo jag älskar denna sida för min dotter kunde knappt räkna till fem men nu kan hon räkna till 99. Hon har prov snart så det hjälper mycket

Johnathan Ronge

Thursday 23rd of February 2023

Väldigt användbart

Marianne Ragnarsson

Tuesday 13th of April 2021

Mycket bra!!! Kan man kopiera detta för att läsa på lite då o då?

Swedish Nomad

Tuesday 13th of April 2021

Hej Marianne, det får du gärna göra. Givetvis är det uppskattat om du går in här och läser sidan på bloggen ibland också, då annonsintäkterna hjälper mig att driva sidan vidare och skriva fler hjälpsamma artiklar. Lycka till med spanskalärandet och återkom gärna om du har några frågor :)