Skip to Content

Räkna på Spanska – Siffror och Räkneord

Räkna på Spanska – Siffror och Räkneord

Vill du lära dig att räkna på spanska? Här är en lättläst guide till siffror på spanska samt räkneord från 1-100 och upp till 1 miljon. Artikeln är uppdelad i en nybörjardel där man lär sig att räkna från 1-10 på spanska och vidare upp till 20 och 30. 

Längre ner kan du lära dig mer om hur man räknar till hundra på spanska och vidare upp till tusen och en miljon. Det är faktiskt enklare än vad man tror och när man lärt sig grunderna är det inte längre komplicerat.  

1-10 på spanska

Om du precis ska lära dig att räkna på spanska är det bäst att börja från början. Här nedan kan du se hur man räknar från 1 till 10. Om du är osäker på uttalet kan du lyssna på videon nedan, där du kan lära dig hur man uttalar varje siffra från 1 till 10 på spanska. 

 • Uno = Ett
 • Dos = Två
 • Tres = Tre
 • Cuatro = Fyra
 • Cinco = Fem
 • Seis = Sex
 • Siete = Sju
 • Ocho = Åtta
 • Nueve = Nio
 • Diez = Tio

Hur man räknar från 11 till 30 

Du har nyss lärt dig hur man räknar från 1 till 10 på spanska. Nu är det dags att ta sig vidare mot 20 och 30. Oroa dig inte, det är inte så komplicerat när man kan grundtalen.

Om du är osäker på hur man uttalar siffrorna kan du lyssna på videon nedanför listan. Tänk på att ljudet är avstängt i videon från början. 

11 = Once 21 = Veintiuno
12 = Doce 22 = Veintidos
13 = Trece 23 = Veintitres
14 = Catorce 24 = Veinticuatro
15 = Quince 25 = Veinticinco
16 = Dieciseis 26 = Veintiseis
17 = Diecisiete 27 = Veintisiete
18 = Dieciocho 28 = Veintiocho
19 = Diecinueve 29 = Veintinueve
20 = Veinte 30 = Treinta

Tiotal

21 till 29 = Veinti + ental. Från och med 31 och till och med 99 använder man tiotalet + y + ental. Exempelvis, om man ska säga 31 på spanska, så säger man “Treinta y uno”, vilket på svenska blir trettio och ett.

Samma system gäller upp till 99. Exempelvis säger man cuarenta y cuatro för 44 och sesenta y siete för 67. Eller noventa y nueve för 99. 

 • Diez = Tio
 • Veinte = Tjugo
 • Veintiuno = Tjugoett
 • Treinta = Trettio
 • Treinta y dos = Trettiotvå
 • Cuarenta = Fyrtio
 • Cuarenta y tres = Fyrtiotre
 • Cincuenta = Femtio
 • Cincuenta y cuatro = Femtiofyra
 • Sesenta = Sextio
 • Sesenta y cinco = Sextiofem
 • Setenta = Sjuttio
 • Setenta y seis = Sjuttiosex
 • Ochenta = Åttio
 • Ochenta y siete = Åttiosju
 • Noventa = Nittio
 • Noventa y ocho = Nittioåtta

Från och med 31 och upp till 99 använder man tiotalet + y + ental. Exempelvis Treinta y uno = 31. 

Hundratal

Etthundra på spanska heter cien. Vill man säga etthundraett (101) säger man “ciento uno” och vill man säga etthundratio (110) säger man “ciento diez”. Från och med tvåhundra börjar man använda “cientos” eftersom att det är flera hundratal.

Exempelvis säger man “doscientos dos” om man vill säga tvåhundratvå (202). Eller “doscientos cinquenta y uno” om man vill säga tvåhundrafemtioett (251). På samma vis blir det alltså upp till och med 999, som förövrigt sägs som “novecientos noventa y nueve”.

 • Cien = Etthundra
 • Ciento dos = Etthundratvå
 • Doscientos = Tvåhundra
 • Doscientos tres = Tvåhundratre
 • Trescientos = Trehundra
 • Trescientos cuatro = Trehundrafyra
 • Cuatrocientos = Fyrahundra
 • Cuatrocientos cinco = Fyrahundrafem
 • Quinentos = Femhundra
 • Quinientos seis = Femhundrasex
 • Seiscientos = Sexhundra
 • Seiscientos siete = Sexhundrasju
 • Setecientos = Sjuhundra
 • Setecientos ocho = Sjuhundraåtta
 • Ochocientos = Åttahundra
 • Ochocientos nueve = Åttahundranio
 • Novecientos = Niohundra
 • Novecientos diez = Niohundratio

Alla tal mellan 101 och 199 skrivs som ciento + ental eller tiotal. 

Alla tal mellan 200 och 999 skrivs som hundratal + cientos + ental eller tiotal. 

Tusental

Ett tusen på spanska heter mil. Därefter säger man siffran före mil. Exempelvis, vill man säga tvåtusen säger man helt enkelt “dos mil”. På samma vis är det om man vill säga tjugotusen (20 000) eller tvåhundratusen (200 000).

Tjugotusen på spanska heter “Veinte mil” och tvåhundratusen heter “doscientos mil”. Vill man istället säga tvåhundratusentjugo (200 020) säger man “doscientos mil veinte”, alltså siffra som anger tusental + mil + ental/tiotal/hundratal/tusental.  

 • Mil = Ett tusen (1000)
 • Dos mil = Tvåtusen (2000)
 • Tres mil = Tretusen (3000)
 • Cuatro mil = Fyratusen (4000)
 • Cinco mil = Femtusen (5000)
 • Seis mil = Sextusen (6000)
 • Siete mil = Sjutusen (7000)
 • Ocho mil = Åttatusen (8000)
 • Nueve mil = niotusen (9000)
 • Diez mil = tiotusen (10 000)

Lista med siffror på spanska

Här nedan har du en lista med spanska siffror från noll till en miljon. Ett tips är att bokmärka denna sida eller skriva ut listan, så att du kan repetera flera gånger och öva på att räkna på spanska. 

Siffra på spanska Svenska
Cero Noll
Uno Ett
Dos Två
Tres Tre
Cuatro Fyra
Cinco Fem
Seis Sex
Siete Sju
Ocho Åtta
Nueve Nio
Diez Tio
Once Elva
Doce Tolv
Trece Tretton
Catorce Fjorton
Quince Femton
Dieciseis Sexton
Diecisiete Sjutton
Dieciocho Arton
Diecinueve Nitton
Veinte Tjugo
Treinta Trettio
Cuarenta Fyrtio
Cincuenta Femtio
Sesenta Sextio
Setenta Sjuttio
Ochenta Åttio
Noventa Nittio
Cien Etthundra
Doscientos Tvåhundra
Trescientos Trehundra
Cuatrocientos Fyrahundra
Quinientos Femhundra
Seiscientos Sexhundra
Setecientos Sjuhundra
Ochocientos Åttahundra
Novecientos Niohundra
Mil Tusen
Dos mil Tvåtusen
Tres mil Tretusen
Cuatro mil Fyratusen
Cinco mil Femtusen
Seis mil Sextusen
Siete mil Sjutusen
Ocho mil Åttatusen
Nueve mil Niotusen
Diez mil Tiotusen
Veinte mil Tjugotusen
Treinta mil Trettiotusen
Cuarenta mil Fyrtiotusen
Cincuenta mil Femtiotusen
Sesenta mil Sextiotusen
Setenta mil Sjuttiotusen
Ochenta mil Åttiotusen
Noventa mil Nittiotusen
Cien mil Etthundratusen
Doscientos mil Tvåhundratusen
Trescientos mil Trehundratusen
Cuatrocientos mil Fyrahundratusen
Quinientos mil Femhundratusen
Seiscientos mil Sexhundratusen
Setecientos mil Sjuhundratusen
Ochocientos mil Åttahundratusen
Novecientos mil Niohundratusen
Un millón En miljon

Ordningstal

Nedan kan du se hur man säger första, andra, tredje, fjärde m.fl. 

första primero , primera sjunde séptimo, -a
andra segundo, -a åttonde octavo, -a
tredje tercero , tercera nionde noveno, -a
fjärde cuarto, -a tionde décimo, -a
femte quinto, -a elfte undécimo, -a
sjätte sexto, -a tolfte duodécimo, -a

Hur man räknar på spanska (Matematik)

Nedan kan du lära dig några viktiga ord för matematik, eller matemáticas som spanjorerna säger. Dos más tres (2 plus 3) = cinco (5). Dos menos uno (2 minus 1) = Uno (1). 

 • Más / Suma = Addera
 • Adición = Plus 
 • Menos = Minus
 • División = Delat med (division)
 • Multiplicación = Multiplikation (gånger)
 • Es igual A…  = Lika med… 

Mer läsning för dig som vill lära dig spanska


Har du fler frågor om att räkna på spanska? Lämna en kommentar nedan!

Spa i Skåne
Spa i Skåne - 12 bästa hotellen för en härlig spa-weekend
← Läs föregående inlägg
Sveriges sju underverk
Sveriges Sju underverk
Läs nästa inlägg →

Marianne Ragnarsson

Tuesday 13th of April 2021

Mycket bra!!! Kan man kopiera detta för att läsa på lite då o då?

Swedish Nomad

Tuesday 13th of April 2021

Hej Marianne, det får du gärna göra. Givetvis är det uppskattat om du går in här och läser sidan på bloggen ibland också, då annonsintäkterna hjälper mig att driva sidan vidare och skriva fler hjälpsamma artiklar. Lycka till med spanskalärandet och återkom gärna om du har några frågor :)