Skip to Content

Räkna på japanska

Räkna på japanska

Att kunna räkna på japanska har många fördelar för dig som är nyinflyttad eller vill resa till Japan. Många japaner pratar som mest grundläggande engelska och en stor del av befolkningen pratar i stort sett ingen engelska alls. 

Visserligen används arabiska siffror även i Japan till viss del, precis som i Sverige, men det är ändå bra att känna till hur man skriver japanska siffror och vad de heter.

I den här artikeln går jag igenom grundkunskaper med siffror och japanska räkneord från noll till tusen. Det japanska språket skiljer sig mycket från svenska och det finns mycket att lära för dig som vill kunna räkna på japanska.

Sino-japanska vs inhemsk japanska

Sino-japanska, även kallat för kango är japanska ord som har kinesiskt ursprung eller som skapats från lånade inslag från kinesiska. Inhemsk japanska har sitt ursprung i Japan, utan influenser från kinesiska.

När det kommer till att räkna så kan man räkna till 10 på inhemsk japanska. Vill man räkna längre så är det sino-japanska som gäller. I den här artikeln får du lära dig båda delar.

Räkna till 10 på japanska

I tabellen nedan ser du talen från noll till tio. I mitten står det japanska räkneordet med romanisering inom parentes. Till höger kan du se hur numret skrivs med kanji.

När du lärt dig att räkna till 10 på japanska så har du lärt dig hälften av det som du behöver kunna för att räkna vidare till 100. Med dessa + tiotalen kan du sedan räkna från 20 till 99.

SvenskaJapanskaKanji
Nollゼロ (zero)
Ettいち (Ichi)
Tvåに (Ni)
Treさん (San)
Fyraし、よん (Shi, Yon)
Femご (Go)
Sexろく (Roku)
Sjuしち、なな (Shichi, Nana)
Åttaはち (Hachi)
Nioく、きゅう (Ku, Kyuu)
Tioじゅう (Juu)

Inhemsk japanska

Nedan kan du se inhemska nummer från 1 till 10. Dessa är allmänna räkneord som kan användas till det mesta, förutom för att räkna tid, pengar och människor.

  1. Hitotsu ひとつ
  2. Futatsu ふたつ
  3. Mitsu みつ
  4. Yotsu よつ
  5. Itsutsu いつつ
  6. Muttsu むっつ
  7. Nanatsu ななつ
  8. Yattsu やっつ
  9. Kokonotsu ここのつ
  10. Tō とう

Räkna till 20 på japanska

Nedan har du en tabell med japanska räkneord från elva till tjugo. Först ser du ordet i japansk skrift med romanisering inom parentes. Till höger ser du kanjisymbolen för varje siffra på japanska.

SvenskaJapanskaKanji
Elvaじゅういち (juu-ichi)十一
Tolvじゅうに (juu-ni)十二
Trettonじゅうさん (juu-san)十三
Fjortonじゅうよん・し (juu-yon/shi)十四
Femtonじゅうご (juu-go)十五
Sextonじゅうろく (juu-roku)十六
Sjuttonじゅうなな・しち (juu-nana/shichi)十七
Artonじゅうはち (juu-hachi)十八
Nittonじゅうきゅう・く (juu-kyuu/ku)十九
Tjugoにじゅう (ni-juu)二十

Japanska tiotal från 20 – 90

NummerHiraganaRomaniseringKanji
20にじゅうni juu二十
30さんじゅうsan juu三十
40よんじゅうyon juu四十
50ごじゅうgo juu五十
60ろくじゅうroku juu六十
70ななじゅうnana juu七十
80はちじゅうhachi juu八十
90きゅうじゅうkyuu juu九十

Räkna till 100 på Japanska

För att säga talen från 21 till 99 så använder du följande struktur: tiotal + ental.

21 – 29

Vill du säga 21 på japanska så säger du ni juu ichi och vill du säga 25 så säger du ni juu go. På samma vis säger du ni juu roku ifall du vill säga 26 och 28 heter ni juu hachi.

30 – 39

Trettio på japanska heter san juu. Vill du säga 31 säger du således san juu ichi. På samma vis blir 33 lika med san juu san och 39 heter san juu Kyuu.

40 – 49

Fyrtio på japanska heter yon juu. För talen 41 till 49 så använder du samma struktur som tidigare. 41 heter således yon juu ichi och 45 heter yon juu go.

50 – 59

Femtio på japanska heter go juu. Vill du säga 51 så säger du go juu ichi och skulle du istället vilja säga 54 så säger du go juu yon.

60 – 69

Sextio på japanska heter roku juu. Vill du säga 63 så säger du således roku juu ni och 67 heter roku ju nana.

70 – 79

Sjuttio på japanska heter nana juu. Vill du säga 71 så säger du därmed nana juu ichi och vill du istället säga 77 så säger du nana juu nana.

80 – 89

Åttio på japanska heter hachi juu. Vill du säga 81 så säger du således hachi juu ichi. Och vill du säga 86 så säger du hachi juu roku.

90 – 99

Nittio på japanska heter kyuu juu. För att säga 91 så säger du kyuu juu ichi och vill du säga 99 så säger du kyuu juu kyuu.

100

Etthundra på japanska heter hyaku (ひゃく). Vill du skriva 100 på kanji så använder du symbolen 百.

japanska siffror från 200 till 1000

Nedan kan du se en tabell med hundratal från 100 till 900 och dess stavning med japansk skrift och kanji samt den romaniserade stavningen.

NummerSino-JapanskaRomaniseringKanji
100ひゃくhyaku
200にひゃくni-hyaku二百
300さんびゃくsan-byaku三百
400よんひゃくyon-hyaku四百
500ごひゃくgo-hyaku五百
600ろっぴゃくroppyaku六百
700ななひゃくnana-hyaku七百
800はっぴゃくhappyaku八百
900きゅうひゃくkyuu-hyaku九百
1000せんsen

Japanska ordningstal

Förutom att använda Dai före siffran så kan japanska ordningstal även sägas genom att använda me och banme. Exempelvis kan man säga nibanme, som kan översättas som “den andra” och sanbanme som kan översättas som “den tredje.”

SvenskaJapanskaKanji
FörstaDaiichi第一
AndraDaini第二
TredjeDaisan第三
FjärdeDaiyon第四
FemteDaigo第五
SjätteDairoku第六
SjundeDainana第七
ÅttondeDaihachi第八
NiondeDaikyuu第九

Japanska ordningstal på inhemsk japanska

Det japanska systemet från 1-9 fungerar även när det kommer till ordningstal. Den enda skillnaden är att “me” lagts till på slutet av det japanska räkneordet.

SvenskaJapanska
FörstaHitotsume (一つ目)
AndraFutatsume (二つ目)
TredjeMittsume (三つ目)
FjärdeYottsume (四つ目)
FemteItsutsume (五つ)
SjätteMuttsume (六つ目)
SjundeNanatsume (七つ目)
ÅttondeYattsume (八つ目)
NiondeKokonotsume (九つ目)

Lär dig att räkna på andra språk

Mer läsning från Japan


Har du fler frågor om japanska siffror och hur man räknar i Japan? Lämna gärna en kommentar nedan.