Skip to Content

Räkna på grekiska

Räkna på grekiska

Att räkna på grekiska kan komma väl till hands om man reser till Grekland eller vistas i landet under en längre period. Till en början kan det kännas svårt och man brukar ju skoja om att det är “rena rama grekiskan” när man inte förstår något alls. 

Men det är faktiskt inte så svårt att räkna på grekiska, utan det är mer eller mindre samma logik som används som när vi själva räknar hemma i Sverige. 

I den här artikeln går jag igenom hur man räknar från noll till tusen på grekiska. Detta är en nybörjarguide som gör det möjligt för dig att använda grekiska siffror nästa gång du reser till Grekland. 

Räkna till 10 på grekiska

Ifall du lär dig att räkna till 10 på grekiska så är nästan hälften vunnet. Detta lägger grunden för att kunna räkna upp till 100.

SvenskaGrekiska
Nollμηδέν (midén)
Ettένα (éna)
Tvåδύο (dío)
Treτρία (tría)
Fyraτέσσερα (tésera)
Femπέντε (pénde)
Sexέξι (éxi)
Sjuεπτά (eptá)
Åttaοκτώ (októ)
Nioεννέα (enéa)
Tioδέκα (déka)

Räkna till 20 på grekiska

Förutom elva och tolv så finns det ett enkelt mönster som gör det lättare att komma ihåg hur man räknar till 20 på grekiska. Lär dig elva och tolv utan till. Sedan kan du tänka att du ska säga deka + ordet för det nummer du vill säga.

Exempelvis är sexton uppbyggt av deka +  éxi som tillsammans blir dekaéxi. På samma vis fungerar det från 13 till 19.

SvenskaGrekiska
Elvaέντεκα (éndeka)
Tolvδώδεκα (dódeka)
Trettonδεκατρία (dekatría)
Fjortonδεκατέσσερα (dekatésera)
Femtonδεκαπέντε (dekapénde)
Sextonδεκαέξι (dekaéxi)
Sjuttonδεκαεπτά (dekaeptá)
Artonδεκαοκτώ (dekaoktó)
Nittonδεκαεννέα (dekaenéa)
Tjugoείκοσι (íkosi)

Räkna till 100 på grekiska

21 – 29

Efter tjugo så blir det två ord där det första syftar på tiotalet och det andra på entalet. Exempelvis säger man íkosi éna när man vill säga tjugoett på grekiska. På samma vis blir 29 till íkosi enéa och 22 heter íkosi dío.

30 – 39

Trettio på grekiska heter τριάντα (triánda) och precis som mellan 21 och 29 så följer samma mönster från 31 till 39. Vill du säga 34 på grekiska så blir det således triánda tésera och 38 heter triánda októ.

40 – 49

Fyrtio heter σαράντα (saránda) på grekiska. Samma logik följer även mellan 41 och 49. Skulle du vilja säga 42 på grekiska så heter det således saránda dío och för att säga 47 så säger du saránda eptá.

50 – 59

Femtio heter πενήντα (penínda) på grekiska. För talen 51 till 59 så fortsätter du precis som tidigare med tiotalet med entalet efter. 56 heter således penínda éxi och 55 blir till penínda pénde.

60 – 69

Sextio heter εξήντα (eksínda) på grekiska. Från 61 till 69 räknar du enligt följande: eksínda éna, eksínda dío, eksínda tría, eksínda tésera, eksínda pénde, eksínda éxi, eksínda eptá, eksínda októ och eksínda enéa.

70 – 79

Sjuttio på grekiska heter εβδομήντα (evdomínda) och samma logik följer från 71 till 79. Vill du säga 71 så säger du således evdomínda éna och vill du säga 77 på grekiska så säger du evdomínda eptá.

80 – 89

Åttio på grekiska heter ογδόντα (ogdónda). Precis som tidigare är det tiotalet som följs av entalet. 83 heter exempelvis ogdónda tría och 85 heter ogdónda pénde.

90 – 99

Nittio på grekiska heter ενενήντα (enenínda) och precis som tidigare använder du samma logik. Vill du säga 99 på grekiska så säger du enenínda enéa.

100

Hundra heter εκατό (ekató) på grekiska. Vill du säga 150 på grekiska så säger du ekatón peninda. Om du istället vill säga 123 så säger du εκατόν είκοσι τρία (ekatón íkosi tría).

Först säger du alltså hundratalet och sedan tiotalet och slutligen entalet, precis som vi gör när vi räknar på svenska. För tal mellan 100 och 199 så lägger man även till ett n på slutet av ekató.

Räkna till 1000 på grekiska

SvenskaGrekiska
Etthundraεκατό (ekató)
Tvåhundraδιακόσια (diakósia)
Trehundraτριακόσια (triakósia)
Fyrahundraτετρακόσια (tetrakósia)
Femhundraπεντακόσια (pendakósia)
Sexhundraεξακόσια (exakósia)
Sjuhundraεπτακόσια (eptakósia)
Åttahundraοκτακόσια (oktakósia)
Niohundraεννιακόσια (eniakósia)
Tusenχίλια (hília)

Grekiska siffror

När man pratar om grekiska siffror syftar man ofta på det joniska talbeteckningssystemet där grekiska alfabetet används för att skriva olika tal. Dessa har en historia som går tillbaka åtminstone 4000 år i tiden.

Nedan kan du se en tabell med joniska siffror. Du känner säkert igen ett flertal så som alfa, beta, gamma och omikron.

Alfa = 1Kappa = 20
Beta = 2Lambda = 30
Gamma = 3My = 40
Delta = 4Ny = 50
Epsilon = 5Xi = 60
Digamma = 6Omikron = 70
Zeta = 7Pi = 80
Eta = 8Koppa = 90
Theta = 9Rho = 100
Jota = 10Sigma = 200

Lär dig att räkna på andra språk

Mer läsning från Grekland


Har du fler frågor om att räkna på grekiska? Lämna gärna en kommentar nedan!