Skip to Content

Quiz om Tomten

Quiz om Tomten

Hur mycket kan du om jultomten? Testa dina kunskaper om tomten och se hur många rätt du får i detta tomtequiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Vilket helgon är jultomten baserad på?
Hur tar sig jultomten in i ett hus traditionellt?
Vilket datum kommer jultomten på besök i Sverige?
Vad kallas jultomten i Tyskland?
Vad får man av tomten om man inte varit snäll?
Vad är det man ska ställa ut till tomten natten till julafton?
Var i Finland sägs det att tomten bor?
Vad heter jultomtens ren med röd mule?
Hur många renar är det som drar jultomtens släde?
Vad kallas jultomten i Italien?
Vem var svenskättlingen som skapade Coca Cola-tomten på 1930-talet?
Photo: Sergey Kohl / Shutterstock.com
Vad kallas den östslaviska motsvarigheten till jultomten som bär blått eller vitt och har snöflickan som hjälpreda?
Vad är tomtegröt gjort av?
Hur många jultomtar finns det på Island?
Vad kallas jultomten i Danmark?

Testa dina kunskaper om julen

Mattias Rönn

Thursday 21st of December 2023

13/15.