Skip to Content

Quiz om Mexiko

Quiz om Mexiko

Hur mycket kan du om Mexiko? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta Mexikoquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Vilken av följande städer är Mexikos huvudstad?
Hur många människor bor det i Mexiko? (cirka)
Foto: Quetzalcoatl1 / Shutterstock.com
Hur många länder har Mexiko landgräns mot?
Vad heter den lokala valutan i Mexiko?
Vilket språk har flest modersmålstalare i Mexiko?
Vad kallas detta traditionella instrument som visas på bilden nedan?
I Mexiko gör man en särskild spritsort på växten blå agave. Vilken spritsort handlar det om?
Tre av dessa fyra urbefolkningar har under någon period levt och styrt över olika delar av Mexiko. Vilket av följande urfolk har INTE varit i Mexiko?
Vilken kontinent tillhör Mexiko?
Vad kallas mexikanska cowboys?
Under vilket århundrade kom spanjorerna till Mexiko?
Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com
Vilken blomma är Mexikos nationalblomma?
Vilken flod formar en naturlig gräns mellan Mexiko och Texas?
Vad heter Mexikos högsta punkt?
Día de Muertos firas varje år för att hedra och umgås med de döda. I vilken månad firas denna högtid som är en av Mexikos främsta högtider?
Foto: Eve Orea / Shutterstock.com
Vilket av följande öl har sitt ursprung i Mexiko?
Vad kallas denna mexikanska röra som görs på avokado?
Mexiko är känt för dessa underjordiska badplatser som antingen är ett djupt hål eller slukhål. Bland annat användes dessa till religiösa offringar under Mayariket. Vad kallas dessa underjordiska badhål?
Vilket efternamn är vanligast i Mexiko?
Vad kallas denna maträtt från Mexiko?

Testa dina kunskaper om andra länder