Skip to Content

Quiz om Estland

Quiz om Estland

Hur mycket kan du om Estland? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta Estlandsquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Vilken stad är Estlands huvudstad?
Hur många människor bor det i Estland? (cirka)
Foto: Katiekk / Shutterstock.com
Vad heter det statliga flygbolaget i Estland?
Vilken stad vid Rigabukten brukar kallas för Estlands sommarhuvudstad?
Vad är det för estländsk maträtt som visas på bilden nedan?
Vad hette Estlands valuta innan man införde Euron?
Vilket djur är Estlands nationaldjur?
Vilket av följande påståenden stämmer om Estland?
Hur många länder har Estland landgräns mot?
Vad heter det geografiska område som bland annat omfattar Estland?
Vilket år gick Estland med i EU?
Vilken blomma är Estlands nationalblomma?
Estniska är Estlands officiella språk. Med vilket av följande språk är estniskan släkt?
Vilken av följande städer är känd som Estlands vinterhuvudstad?
Foto: Julia_Sadykova / Shutterstock.com
Vad kallas revolutionen som föregick Estlands självständighet 1991?
Foto: Igor Sokolov (breeze) / Shutterstock.com
Vilket datum firar Estland sin nationaldag?
Vad heter Estlands högsta punkt?
Vilket namn användes för områden och byar med svensktalande estlandssvenskar?
I över 150 år har man firat den estniska sångfestivalen. Hur ofta anordnas festivalen?
Foto: Katiekk / Shutterstock.com
Estlands flagga antogs officiellt 1918, men användes redan innan dess som flagga av estländare. Vad symboliserar den svarta randen på flaggan?

Testa dina kunskaper om andra länder i Europa