Skip to Content

Quiz om Cypern

Quiz om Cypern

Hur mycket kan du om Cypern? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta Cypernquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Vilken av följande städer är Cyperns huvudstad?
Hur många människor bor det i Republiken Cypern? (cirka)
Foto: kirill_makarov / Shutterstock.com
Norra delen av Cypern är ockuperat sedan 1974. Vilket land är det som har ockuperat den delen av ön?
Vad hette Cyperns valuta innan euron infördes?
Vilket språk är vanligast att ha som modersmål på Cypern?
Vilken kontinent tillhör Cypern geografiskt?
I vilket hav ligger Cypern?
Vad heter den cypriotiska osten som visas på bilden nedan?
Enligt grekisk mytologi ska en grekisk gudinna ha blivit född i vattnet utanför Cyperns kust. Vad heter gudinnan?
Vilken stad är Cyperns näst största stad?
Hur gammal är man vanligtvis när man går i pension på Cypern?
Foto: Tonis Valing / Shutterstock.com
När blev Cypern medlem i EU?
Vad heter Cyperns högsta punkt?
Vilken tidszon har Cypern?
Vilket år blev Cypern självständigt från Storbritannien?
Vad heter det söta röda vinet från Cypern?
Vad hette Cyperns förste president?
Vilket kristet samfund tillhör de flesta på Cypern?
Cypern har två internationella flygplatser. Den ena ligger i Larnaca. I vilken stad ligger den andra?
I vilken månad firas Cyperns självständighetsdag?

Testa dina kunskaper om andra länder i Europa