Skip to Content

Quiz om Blekinge – Testa dina kunskaper om Blekinge

Quiz om Blekinge – Testa dina kunskaper om Blekinge

Hur mycket kan du om Blekinge? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta quiz om Blekinge!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Endast ett alternativ är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå. 

1. Vilket är Blekinges landskapsdjur?
2. Hur många människor bor det i Blekinge? (cirka)
3. Vilken är Blekinges näst största kommun?
4. Var i Blekinge kan man få den här utsikten?
5. Vilket år blev Blekinge svenskt?
6. Vad heter området på bilden nedan?
7. Hur stort är Blekinge till ytan?
8. Vilken är Blekinges landskapsblomma?
9. Vad brukar Blekinge kallas för?
10. Vad betyder ordet nytig?
11. Vilken stad i Blekinge brukar ligga i toppen av solligan?
12. Vad betyder ordet Däka?
13. Vilken är Blekinges största sjö?
14. Vad heter kyrkan på bilden?
15. Vilken är Blekinges äldsta stad?
16. Vilken ö är bilden ifrån?
17. Vilket av dessa landskap gränsar inte mot Blekinge?

Testa dina kunskaper om andra landskap

Mer läsning från Blekinge

Blekinge är ett vackert och underskattat landskap i Sverige och det finns mycket att upptäcka, både ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. 

Mer läsning från Sverige


Hoppas att du tyckte detta quiz om Blekinge var lärorikt och kul. Utmana gärna dina vänner och se vem som kan mest! 

Leif Fransson

Saturday 11th of February 2023

Är inte kungsljus Blekinges landskapsblomma. Har jag fått lära mig. Men allt kan ändras

Swedish Nomad

Saturday 11th of February 2023

Enligt Wittrocks förslag från 1908 är det ek som är Blekinges landskapsblomma. Däremot finns även kungsljus med som annat förslag.

Jack Bergen

Thursday 8th of April 2021

Ek är ingen blomma. Fel svar. Vänligen JB

Swedish Nomad

Friday 9th of April 2021

Säg det till Veit Wittrock från Botaniska trädgården i Stockholm, som gjorde en sammanställning med Sveriges landskapsblommor efter förslag från landets botaniklärare i början på 1900-talet. Som det ser ut just nu iallafall är Ek Blekinges landskapsblomma. Ett annat förslag som kommit fram är Kungsljus, men det är fortfarande Ek som listas främst.

Mona J Larsson

Wednesday 7th of April 2021

Vill veta var på Hasslö bild nr 16 är Känner inte alls igen det

Swedish Nomad

Wednesday 7th of April 2021

Bilden är ifrån Tångaviken.