Skip to Content

15 Sätt att Klimatkompensera för dina resor

15 Sätt att Klimatkompensera för dina resor

Är du nyfiken på hur man kan klimatkompensera sina resor? Här delar jag med mig av 15 olika sätt som gör att du kan minska din klimatpåverkan!

Längre ner i artikeln kan du även läsa mer om var och hur man kan gå till väga ifall man vill köpa klimatkompensation för sin flygresa eller andra resor. 

Vad är klimatkompensering?

Så här definierar Wikipedia klimatkompensation:

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar och hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser.

Hur fungerar egentligen klimatkompensation?

Så här säger Naturskyddsföreningen:

Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar utsläpp kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Det kan ske genom att köpa utsläppsrätter så att de inte kan användas av någon annan.

Kompensationen kan också bygga på att ge pengar till exempelvis trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi. Den som köper klimatkompensationen får då ett bevis som motsvarar de minskade utsläppen.

Indirekt Klimatkompensation

Genom att förändra din livsstil kan du också minska din klimatpåverkan och därmed indirekt klimatkompensera för dina resor. Detta är mer hållbart och bättre än att bara köpa sig fri från sina klimatutsläpp i samband med exempelvis en flygresa.

1. Skaffa en minimalistisk livsstil

Masskonsumptionssamhället har en stor grund i dagens klimatproblem och vi både använder och köper mycket mer än vad vi behöver generellt.

Genom en minimalistisk livsstil bidrar du inte längre till masskonsumptionssamhället och gör därmed en indirekt klimatkompensation. Beroende på vad du har för livsstil idag, så kan det här minska din klimatpåverkan oerhört mycket.

Slit och släng är inte hållbart och fler och fler börjar se fördelarna med minimalism.

2. Minska ner på din köttkonsumption

Animalieproduktion står för cirka 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser – Jordbruksverket

Att kött står för en stor del av klimatpåverkan börjar bli mer allmänt känt. Detta är därför ett av de enklaste sätten du kan göra för att klimatkompensera dina resor.

Du behöver inte gå och bli vegan (även om det är det bästa för miljön), utan det räcker faktiskt att du minskar ner ditt köttätande för att göra stor skillnad.

Främst är det nötkött som har störst klimatpåverkan, så det är exempelvis stor skillnad på att bara byta ut oxfilen mot en kycklingfile.

Flera undersökningar visar även att människan äter för mycket rött kött. Om du äter vegetariskt åtminstone ett par gånger i veckan gör du stor skillnad, både för klimatet och din egen hälsa.

klimatpåverkan kött

Nötkött är den typ av kött som har störst påverkan på klimatet

3. Bli aktiv inom klimatrörelsen

Utan personer som driver frågor framåt är det lätt hänt att annat prioriteras före. Ju fler som sluter upp bakom klimatrörelsen och stödjer forskning och företag som jobbar för en mer hållbar framtid, desto större tryck blir det på politiker och andra företag.

I slutändan är det alltid konsumenter och majoriteten som har makten, även om det är många som behöver gå samman innan det sker förändringar. Ställ krav på dina kommunpolitiker och företag som du gillar och handlar ifrån.

4. Skaffa en cykel eller åk kollektivt

Om du tar bilen till jobbet varje dag, så kan du minska din klimatpåverkan mycket genom att cykla istället eller åka kollektivt. Eller åtminstone samåka med kollegor och andra som ska åt samma håll.

5. Bo på hotell som värnar om miljön

Valet av hotell påverkar också klimatet. En del hotell jobbar aktivt för att minska sin klimatpåverkan, medans andra inte gör något särskilt. När du bor på ett hotell som värnar om miljön kan man säga att du indirekt klimatkompenserar för din resa.

6. Plantera träd

Med fler träd minskar klimatpåverkan eftersom att träden tar upp växthusgaserna. För varje träd som du hjälper till att plantera, desto mer klimatkompenserar du för dina resor och andra livsstilsvanor som påverkar klimatet negativt.

plantera träd - klimatkompensation

Bild: Shutterstock

7. Köp mat som är närodlad

Att något ska fraktas från andra sidan jorden är så klart inte bra för klimatet. Därför kan du hjälpa till att klimatkompensera din påverkan på klimatet genom att handla närodlad mat.

8. Investera i förnybar energi

Ju fler som efterfrågar och investerar i förnybar energi, desto större utbud blir det. Genom investeringar och stöd till forskning så går utvecklingen också framåt snabbare.

Detta tvingar även de företag som livnär sig på fossila bränslen att tänka om ifall de vill behålla sina pengar och kunder.

Exempel på förnyelsebara energikällor: Solceller, vattenkraft och vindkraft.

vindkraftverk

9. Byt ut dina lampor till effektiva och bra LED-lampor

Om du inte redan bytt ut dina lampor till energisnåla lampor, så rekommenderar jag att du gör det omgående, både för miljöns skull och din plånbok. Det är helt onödigt att ha ineffektiva lampor som drar mer energi än nödvändigt.

Den enda som blir glad över ineffektiva lampor som drar mer energi är elbolaget som tjänar pengar på din elkonsumption. Att byta ut sina lampor mot energisnåla lampor är ett av de lättaste sätten att klimatkompensera för sina resor!

10. Använd en återanvändbar vattenflaska med inbyggt filter

Att köpa plastflaskor på resan eller överhuvudtaget är dåligt för miljön. Genom att använda en återanvändbar vattenflaska med inbyggt filter hjälper du inte bara klimatet, utan du sparar även pengar och förbättrar din hälsa.

Dessa filter tar bort 99.9% av alla bakterier i vattnet och det finns även de filter som tar bort klor och andra kemikalier. Detta betyder att ditt vatten dessutom blir renare och hälsosammare att dricka samtidigt som du inte behöver köpa plastflaskor och dunkar med vatten.

Jag använder denna från Clearlyfiltered som renar smutsigt vatten och tar bort kemikalier.

clearlyfiltered

11. Videokonferens på jobbet istället för face 2 face möten

Någonstans måste det här vara en del av framtiden för en hållbar värld. Allt för många möten innebär att man flyger kors och tvärs bara för att mötet ska ske face 2 face.

Jag förstår absolut poängen och fördelarna med att ha ett “riktigt” möte så att säga. Men i den mån det går så är det toppen ifall man kan köra videomöte istället för face 2 face om det kräver transport till mötet.

12. Källsortera

I Sverige är vi generellt ganska bra på källsortering och återvinning, men det finns alltid plats för förbättringar och om alla gör sin del så är vi på god väg framåt. Det kanske är smidigare att slänga allt i samma, men det finns enkla lösningar som du kan implementera i ditt hem för att källsorteringen ska gå smidigare.

13. Handla begagnat/Second-hand

Att handla nytt sliter på vår planet då man behövt använda nya resurser för att få fram den nya produkten du köper. Om du istället handlar begagnat, så återanvänder du resurserna som en gång användes för att producera den begagnade produkten.

Allt behöver inte vara nytt och det är ett tänk som fler behöver anamma.

14. Välj bort flyg när du kan

Flyg står för en stor del av klimatpåverkan och även om det går i rätt riktning med bränslesnålare och mer effektiva flygplan, så är det inte tillräckligt snabbt eller hållbart i längden. Därför måste vi konsumenter också välja bort flyg när det är möjligt.

Som ett exempel: Jag åker till skåne ett par gånger om året, oftast från Stockholm. Tar jag flyget behöver jag antingen sätta mig i en bil eller en buss som tar mig ut till flygplatsen. När jag kommer fram, måste jag ta mig från flygplatsen i Malmö eller Helsingborg med en buss och sedan tåg/buss.

I slutändan blir det inte stor skillnad ifall jag istället tar tåget direkt från Stockholm till Skåne. Tiden från dörr till dörr är inte någon större skillnad, men påverkan på klimatet desto mer.

klimatsmart tåg

Bild: X2000 – SJ.se

15. Klimatkompensera din flygresa

Flygresor står för mellan 4-9% av den totala klimatpåverkan globalt.

Ren klimatkompensation på det vis att man köper sig fri är något som visat sig vara problematiskt även om tanken är god. EU:s handelssystem för utsläppsrätter har en hel del brister då många experter anser att den totala utsläppsgränsen som satts är alldeles för låg.

Som privatperson kan man köpa utsläppsrätter direkt från EU:s handelssystem om man har ett konto i Unionsregistret. Enklast är dock att köpa utsläppsrätter via ett företag som säljer utsläppsrätter.

Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut 1 ton koldioxid. För varje utsläppsrätt som köps, så finns det 1 ton mindre koldioxid att släppa ut av andra innan den totala utsläppsgränsen uppnås.

Två vanliga företag som erbjuder klimatkompensation är Zeromission och Tricorona.

Ska man klimatkompensera för en flygresa till Bangkok tur och retur från Stockholm behöver man köpa 3.1 ton i utsläppsrätter per person enligt Zeromission. Detta kostar för närvarande 743 SEK. Väljer man istället att klimatkompensera via Tricorona som använder en annan standard för klimatkompensering blir siffrorna istället 4,58 ton och 1648,80 SEK.

Bonustips

Skänk pengar till en miljöorganisation

Förutom att köpa utsläppsrätter som klimatkompensation kan du även stödja olika miljöorganisationer i deras arbete och på så vis göra det möjligt för dem att jobba vidare för klimatet.

Så länge du stödjer en organisation som ser till att pengarna används väl blir det också en indirekt klimatkompensation.

Släng inte mat

Att slänga mat är tyvärr allt för vanligt i dagens samhälle. Det är både dåligt för miljön och plånboken. Planera därför inköp av mat och spara rester till dagen efter.

Ät klimatsmart och välj produkter i säsong

Olika livsmedel kostar olika mycket energi att få fram och som en klimatsmart konsument gör man bäst i att äta livsmedel som är näringsrika med så lite inverkan på klimatet som möjligt.

Att välja produkter i säsong ger ytterligare positiv effekt och kan minska utsläppen av växthusgaser.

Jobba hemifrån

Den digitala världen har lett till att många arbetsuppgifter inte behöver göras på ett särskilt kontor. En del undersökningar har till och med visat att det kan öka produktivteten att jobba hemifrån då man har mer frihet.

Dessutom innebär det också att man inte behöver ta bilen till jobbet.

Slutord

Nästan allt vi människor gör i dagens moderna samhälle påverkar klimatet negativt. Därför är det viktigt att man gör vad man kan. Ingen är perfekt och det är viktigt att inte klandra eller gruppera sig mot andra människor.

Det är inte vi mot dem i detta fall. Jorden är vår allas planet, som delas av alla levande varelser och organismer. Därför behöver alla gå ihop och jobba tillsammans mot en mer hållbar värld och framtid.

Självklart vore det allra bästa för miljön i nuläget om man inte reste överhuvudtaget, men å andra sidan tror jag och hoppas på ett samhälle som utvecklas och går framåt. Oavsett om man reser i sitt arbete eller åker på semester är det viktigt att klimatkompensera extra utsläpp på ett eller annat sätt som resan orsakar.

Vad jag själv gör för att klimatkompensera mina resor.

Personligen har jag minskat min köttkonsumption helt och äter nästan bara plantbaserad kost. Detta är något som jag valt att göra både för djurens skull och miljön. Dessutom promenerar jag eller cyklar mestadels både under mina resor och hemma i Sverige.

Jag stödjer också olika projekt för en mer hållbar framtid samt delar och informerar andra aktivt på mina kanaler om ansvarsfullt resande och klimatfrågor. Förutom det som redan nämnts gör jag även följande för att minska min klimatpåverkan:

  • Minimalistisk livsstil – Jag äger endast prylar och kläder som jag behöver
  • Källsortering
  • Handlar närodlad mat
  • Jobbar hemifrån
  • Slänger inte mat – Blir det mat över sparar jag och äter dagen efter
  • Använder en återanvändningsbar vattenflaska med inbyggt filter

Om jag kan, så kan du också och tillsammans kan vi förändra världen och skapa en hållbar framtid!


Har du några fler tips på hur man kan klimatkompensera sina resor? Lämna gärna en kommentar och dela med dig!