Skip to Content

Hur många människor finns det i världen?

Hur många människor finns det i världen?

Hur många människor finns det i världen? En mycket intressant fråga. De senaste 200 åren har sett en otrolig ökning av antalet människor på jorden.

Vi är nästan uppe i 8 miljarder människor i världen. Detta trots att Västvärldens födelseantal minskar för varje år som går. 

Här kan du läsa mer om var de bor och vad forskare tror om framtiden. 

Jordens befolkning

Idag finns det cirka 7,7 miljarder människor i världen. En exakt siffra är dock omöjlig att få fram då inte alla länder har samma möjligheter och system för att mäta antalet invånare i sitt land. 

Om man vill sätta siffran i perspektiv, så fanns det uppskattningsvis 300 miljoner människor på jorden år 0. Det dröjde fram tills 1800-talet innan jordens befolkning nådde 1 miljard.

Detta var tack vare den industriella revolutionen och medicinska framgångar, som gjorde att färre människor dog och att man levde längre. 

År 2000 fanns det cirka 6 miljarder människor och på endast 19 år har jordens befolkning ökat med nästan 2 miljarder människor. 

Industriella revolutionen

Bild: Shutterstock

Världens befolkning i framtiden

I en rapport från 2017 uppskattar FN att världens befolkning kommer att öka till 9,8 miljarder vid 2050. En del experter menar att ökningen kommer gå snabbare medan andra hävdar att i takt med att Kina och Indien blir mer utvecklade länder, så kommer födelseantalet även minska där. 

Men det är inte bara i världens största länder som befolkningsmängden ökar. Den kontinent som förväntas öka mest i framtiden är Afrika. Experter förutspår att det kommer bli hela 1,3 miljarder fler människor i Afrika fram tills 2070. 

Man tror också att befolkningsökningen kommer att plana ut i slutet av 2000-talet, men det kan också bli så att vi når 13 miljarder människor på jorden vid år 2100.

Befolkningsfrågan är viktig och frågan är, hur många människor klarar jorden av med sina begränsade resurser? De flesta experter menar att vi behöver lägga om våra vanor och bland annat öka matproduktionen för att möta en ökning av jordens befolkning. 

Världens befolkning

Bild: Shutterstock

Hur många människor bor det i Kina?

Idag bor det cirka 1,39 miljarder människor i Kina, vilket gör det till världens mest befolkade land. 

Ökningen har skett i samband med ett ekonomiskt uppsving, ökad livslängd och förbättrade livsförhållanden för en stor del av befolkningen. Myndigheterna i Peking försökte i flera år att bromsa befolkningsökningen i Kina genom 1-barns policyn. 

Sedan 2016 har man som policy att varje par får ha två barn. Experter menar också att Kina kommer att drabbas av samma fenomen som i Västvärlden med minskat födelseantal i takt med att utvecklingen går framåt. 

China facts

Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

Hur många människor bor det i Indien?

Idag bor det cirka 1,3 miljarder människor i Indien. 

Indiens befolkning ökar i en rasande fart och allt fler i landet får det bättre ställt. Fler och fler indier får tillgång till basala behov och modern teknik, även om det fortfarande är många som lever på existensminimum. 

I genomsnitt har indier en förväntad livslängd på 68,8 år. Denna siffra förväntas dock förbättras markant i samband med att landet utvecklas. 

Indien befolkning

Bild: luceluce / Shutterstock.com

Hur många människor bor det i USA?

I USA bor det cirka 327 miljoner människor (2018). Förra året hade landet dock den lägsta befolkningsökningen på 80 år. USA:s befolkning ökade endast med 0,62% under 2018.

Man är dock fortfarande det tredje mest befolkade landet i världen. En medelamerikan har en förväntad livslängd på 79,3 år. 

USA befolkning

Bild: Shutterstock

Hur många människor bor det i Sverige?

Sverige må vara ett litet land till antalet invånare, men till ytan skulle det få plats betydligt fler människor. Idag bor det strax över 10 miljoner människor i Sverige, varav fler än 10% bor i Stockholmsområdet. 

Ökningen har skett till stor del som ett resultat av invandring och längre livslängd. En medelsvensk har en förväntad livslängd på 81,9 år. 

Sveriges befolkning

Bild: S-F / Shutterstock.com

Mest befolkade landet i Afrika

Nigeria är med sina 200 miljoner invånare det land i Afrika som har flest antal invånare. 

Huvudstaden Lagos är en av världens snabbast växande städer och befolkningen fortsätter att öka i snabb takt i Nigeria. En medelperson i landet har en förväntad livslängd på 55 år. 

Nigeria folk

Bild: Shutterstock

Mest befolkade landet i Sydamerika

Det bor cirka 212 miljoner människor i Brasilien, vilket gör det till Sydamerikas mest befolkade land.

Brasilien har en förväntad livslängd på 75 år. 

Brasilien befolkning

Bild: Shutterstock

Mest befolkade landet i Oceanien

Det bor cirka 29 miljoner människor i Australien, vilket gör det till Oceaniens mest befolkade land. 

Australien har en förväntad livslängd på 83,4 år, vilket är en av världens högsta. 

Befolkning australien

Bild: Shutterstock

Antal människor i världen efter kontinent

Den mest befolkade kontinenten är utan tvekan Asien, som också är störst till ytan. 

  • Afrika: 1,3 miljarder
  • Asien: 4,5 miljarder
  • Europa: 743 miljoner
  • Nordamerika: 579 miljoner
  • Sydamerika: 431 miljoner
  • Oceanien: 41,6 miljoner

Fick du svar på frågan: Hur många människor finns det i världen? Lämna gärna en kommentar!