Skip to Content

Hedareds Stavkyrka – Information för besökare

Hedareds Stavkyrka – Information för besökare

Hedareds Stavkyrka ligger norr om Borås och är den enda stavkyrkan som bevarats i Sverige. Den byggdes på 1500-talet och tillhör numera Sandhult-Bredareds församling i Skara stift.

Stavkyrkan i Hedaren är av typen enskeppig långkyrka och räknas som en enkel stavkyrka. Något som är särskilt intressant är att inredningen i kyrkorummet fortfarande är samma som på 1700-talet.

Hedareds stavkyrka är unik och värt ett besök ifall man gillar att besöka gamla kyrkor och historiska byggnader. Under sommaren är kyrkan öppen mellan 11:00 till 18:00.

hedareds stavkyrka och klockstapeln

Bild: Jürgen Howaldt / CC BY-SA 3.0 DE

Mer information om stavkyrkan i Hedared

Timret som använts för att bygga Hedareds stavkyrka är daterat till början av tidigt 1500-tal, men mycket tyder på att det har funnits en äldre kyrka av liknande typ på samma plats. Det största belägget för detta är en gammal altartavla som har daterats till slutet av 1300-talet.

Den nuvarande kyrkan byggdes dock tidigast i början av 1500-talet, vilket också bekräftas i ett biskopsbrev som är daterat 1506, som nämner bygget av Hedareds stavkyrka.

Denna typ av kyrkobyggnad är ett kulturarv från förkristna tempel som framförallt fanns i Sverige och Norge. Troligtvis har det varit en religiös plats sedan Kristendomens första tid i denna del av landet, då man använde samma byggnadsteknik. 

När Hedareds stavkyrka byggdes bestod kyrkan endast av väggar, yttertak och ett stampat jordgolv. All inredning så som predikstol, bänkar, innertak och trägolv samt nuvarande fönster har tillkommit senare.

Gudstjänst i Hedareds stavkyrka

Foto: Folke Johansson, Lennart Sääf – År 1958 / Public Domain

Inuti kyrkan finns även en rad olika målningar, bland annat en som föreställer Jesus i Getsemane och Jesu dop. I Långhustaket kan man se en målning som föreställer Jesu uppståndelse. Predikstol och läktarbröst har målningar som föreställer apostlar.

Hedareds stavkyrka må vara ganska liten, men det är en mäktig känsla att slå sig ner inne i kyrkan och ta in all historia. Kyrkan är relativt enkel, men vacker både på insidan och utsidan. 

Byggnadstekniken är liknande den som vikingar använde för sina långskepp. Enligt hovteorin, är det också från vikingarnas gudahov (tempel) som stavkyrkor har sitt ursprung. 

målningar i hedareds stavkyrka

Foto: Carl Johansson/Riksantikvarieämbetet

Inventarier

Några av de mest kända inventarierna i Hedareds stavkyrka inkluderar cuppan till en dopfunt av sandsten från 1300-talet. En Madonnaskulptur vid sidoaltaret från 1200- eller 1300-talet.

Ett franskt krucifix från 1100-talet och en nattvardskalk från 1200-talet, som därmed är en av de äldsta i hela Västergötland. I kyrkans ägo finns även två processionsstavar från medeltiden med vackra sniderier. 

Restaurering

Sedan bygget på 1500-talet har man gjort ett antal restaureringsarbeten. Under 1700-talet tillkom trägolvet, innertak, predikstol, bänkar och annan interiör. Under samma tid tillkom även målningar i barockstil. 

I samband med en renovering som utfördes 1781 fick stavkyrkan ett nytt vapenhus. 1901 rev man vapenhuset och tog bort brädfodringen. Detta gjorde att man kunde se stavtekniken mer tydligt, men ledde samtidigt till rötskador. 1995-1997 gjorde man en ytterligare restaurering då man återigen försåg byggnaden med ett vapenhus och brädofdring.

Hur man tar sig till Hedareds stavkyrka

Buss

Från Borås C kan man åka med buss nummer 550 mot Alingsås. Busshållsplatsen där man ska hoppa av heter “Hedared” och därifrån är det cirka 5 minuters promenad till kyrkan.

Bil

Från centrala Borås tar det cirka 20 minuter att köra med bil till stavkyrkan i Hedared. Kör norrut via Alingsåsvägen/Väg 180 och sedan vänster till Stavkyrkovägen.

Från Göteborg

Från Göteborg tar det cirka 50 minuter att köra. Snabbaste vägen går via E20, förbi Partille, Lerum och Tollered. Ta avfarten mot Norsesund/Ingared från E20 och följ Hemsjövägen mot Stavkyrkovägen.

Från Trollhättan

Från Trollhättan tar det cirka 1 timme och en kvart att köra till Hedareds stavkyrka. Snabbaste vägen går förbi Gräfsnäs och Alingsås via Riksväg 42, väg 190 och väg 180.

Från Jönköping

Från Jönköping tar det cirka 1 timme och 20 minuter med bil. Snabbaste rutten går via väg 40 mot Borås och sedan väg 180 mot Alingsås.

Mer läsning från närområdet


Har du fler frågor om Hedareds stavkyrka? Lämna en kommentar nedan!