Skip to Content

Forsakar – En vacker ravin med Skånes högsta vattenfall

Forsakar – En vacker ravin med Skånes högsta vattenfall

Vill du besöka Forsakar i Skåne? En vacker ravin vid Degeberga på den östra sluttningen av Linderödsåsen. Här hittar man även Skånes högsta vattenfall, Forsakarsbäcken, som består av två vattenfall, ett övre och ett nedre. 

Det övre fallet har 7,4 meter i fallhöjd och det nedre vattenfallet har en fallhöjd på 10,6 meter, vilket gör det till det högsta vattenfallet i region Skåne, även om det är betydligt lägre än Sveriges högsta vattenfall. De två vattenfallen är avdelade av en avsats och räknas därför inte som ett sammansatt vattenfall. 

Forsakar [uttalas “forsa-kar”] är ett naturreservat sedan 2006 tillsammans med Lillaforsskogen och räknas även som ett Natura-2000 område. Tack vare att det nästan inte sker någon skogsavverkning alls i området, så har den biologiska mångfalden fått en chans att utvecklas och frodas i sin naturliga livsmiljö. 

Forsakar naturreservat

Bild: photolike/shutterstock

Enligt legenden ska Forsakarravinen skapats av jättar och genom tiderna har det förekommit många lokala historier om troll och pysslingar som sägs bo i skogarna. När man strosar runt i området runt Forsakarravinen är det enkelt att föreställa hur dessa sägner kommit till liv då det råder en nästintill trolsk och magisk atmosfär över skogen och vattenfallet. 

Oavsett vilken tid på året som man besöker Forsakar så kan man förvänta sig en lugn och härlig upplevelse i naturen. Särskilt vackert är det på försommaren när skogen grönskar tack vare vårens nederbörd, men minst lika fint är det på hösten, när löven skiftar färg. 

Forsakarravinen

Bild: Dennis Jacobsen/Shutterstock

Fakta om Forsakar

  • Area: 38,12 hektar
  • Plats: Kristianstads kommun
  • Län: Skåne
  • Status: Naturreservat och nature 2000-område
  • Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Forsakar i Skåne

Bild: Strandi/shutterstock

Flora och fauna

Forsakar och Lillaforsskogen är hem till många fågelarter, särskilt hackspettar och sångare. Exempelvis är naturreservatet en viktig plats för strömstaren och forsärlan. I området är det även vanligt att se häger och kungsfiskare. 

Lillaforsskogen består främst av ädellövsskog som domineras av alm och ask. Dessutom finns det gott om mossa i skogen, där man totalt hittat 46 olika mossarter. Forsakarravinen består främst av bokskog som är särskilt vacker när höstens färger kommer fram. 

Har man tur kan man även se en bokskogslöpare, som är en sällsynt skalbagge, som först beskrevs av Carl con Linné vid Forsakar år 1761.

Strömstare

Bild: Jesus Giraldo Gutierrez/Shutterstock

Regler för besökare

Det är förbjudet att elda, tälta, ha sin hund lös, klättra i ravinens sluttningar vid vattenfallet samt ställa upp sin husbil/husvagn. Utöver detta gäller vanliga regler inom Allemansrätten, exempelvis att man inte får skräpa ner. 

Hur man tar sig till Forsakar

Med bil

Om man kör från Kristianstad ska man följa väg 19 genom Degeberga finns skyltar till Forsakar och därefter ska man svänga in på Forsakarvägen tills man kommer fram till parkeringen vid Forsakarsgården. 

Med buss

Skåneexpressen 3 kör mellan Kristianstad och Simrishamn och Skåneexpressen 4 kör mellan Kristianstad och Ystad. Båda stannar i Degeberga och den närmsta hållplats med buss till Forsakar heter Degeberga Skolan.

Härifrån har man sedan cirka 1,3 km till fots innan man kommer fram till parkeringen vid Forsakar. 

Till fots

Den som gillar att vandra och utgår från Degeberga kan med fördel promenera cirka 2 kilometer via Tingsvägen och Forsakarvägen. Promenaden tar cirka 25 minuter enkel väg.

Forsakar på hösten

Bild: Shaggyphoto/shutterstock

Forsakarravinen

Forsakarravinen är cirka 40 meter djup och besöktes redan år 1749 av Carl von Linné som ska ha blivit mäkta imponerad av platsen. För den som vill promenera i ravinen, så rekommenderas det att man följer den rödvita markerade stigen.

Den utmarkerade stigen går som en runda längs ravinkanterna och har en längd på 1700 meter. Har man barn med sig bör man hålla dem under uppsikt hela tiden när man promenerar då det finns farliga branter längs stigen.

Besökare avråds från att promenera i ravinen då det finns en risk för fallande träd. Stigen som går längs botten på Forsakarravinen underhålls inte och flera träd har angripits av rötsvamp, som kan göra att träden plötsligt bryts av eller faller.

Forsakarbadet

Forsakarbadet är ett friluftsbad som ligger inne i skogen, runt hörnet om Forsakarsbäcken. Här finns bland annat en 50-metersbassäng och en mindre bassäng för barn. Ett kul stopp om man vill gå och bada med sina barn under sommarmånaderna. 

Forsakarbadet är öppet mellan 13 juni och 16 augusti. Under ett par av dessa veckor erbjuder även simskola för barn. Entréavgiften är 25 kronor för ungdomar och 35 kronor vuxna. Barn mellan 0-6 har fritt inträde. 

Läs fler artiklar från Skåne


Har du fler frågor om Forsakar i Skåne? Lämna gärna en kommentar nedan!