Skip to Content

Flaggor i Nordamerika – Testa dina kunskaper

Flaggor i Nordamerika – Testa dina kunskaper
Hur många flaggor i Nordamerika har du koll på? Här är ett roligt och enkelt quiz där du kan testa dina kunskaper om Nordamerikas flaggor.
 
Detta quiz följer FN:s lista med länder i Nordamerika samt territorium med egna flaggor. Varje fråga visar en flagga under frågan där du sedan ska gissa rätt utifrån 4 svarsalternativ. Endast ett alternativ är rätt. 
 
När du svarat kommer det rätta svaret fram med en kort kommentar om flaggan. Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. När du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning att visas med hur många rätt du fick.
1. Vilket land tillhör flaggan?
2. Var används denna flagga?
3. Vilket land tillhör flaggan?
4. Vilket land har denna flagga?
5. Var används denna flagga?
6. Var används denna flagga?
7. Vilket Lands flagga?
8. Vilket land tillhör flaggan?
9. Vilket lands flagga?
10. Var används denna flagga?
11. Vilket lands flagga?
12. Var används denna flagga?
13. Vilket land tillhör flaggan?
14. Vilket lands flagga?
15. Var används denna flagga?
16. Var används denna flagga?
17. Var används denna flagga?
18. Vilket land tillhör flaggan?
19. Var används denna flagga?
20. Vilket lands flagga?
21. Var används denna flagga?
22. Vilket land har denna flagga?
23. Var används denna flagga?
24. Vilket land tillhör flaggan?
25. Var används denna flagga?
26. Vilket land tillhör flaggan?
27. Vilket land tillhör flaggan?
28. Var används denna flagga?
29. Var används denna flagga?
30. Var används denna flagga?
31. Var används denna flagga?
32. Var används denna flagga?
33. Var används denna flagga?
34. Var används denna flagga?
35. Var används denna flagga?

Testa dina flaggkunskaper i övriga världen


Hur många av Nordamerikas flaggor kände du till? Lämna en kommentar nedan och utmana gärna dina vänner för att se vem som känner till flest flaggor i Nordamerika! 

Mattias Rönn

Sunday 17th of December 2023

12/35.