Skip to Content

25 Intressanta fakta om vulkaner

25 Intressanta fakta om vulkaner

Vill du veta mer om vulkaner? Här är 25 Intressanta fakta om vulkaner som du troligtvis inte kände till sedan tidigare.

Passa på att utmana dig själv och dina vänner för att se vem som vet mest om vulkaner. Det är en av jordens mäktigaste naturkrafter som både kan vara fascinerande och skrämmande.

Vad är en vulkan?

En vulkan är mer eller mindre ett berg eller kulle där det finns en krater eller öppning till jordens yta, som låter magma (lava) och gaser komma ut från jordskorpan. Vulkaner finns både på land och på havsbotten.

Det finns olika typer av vulkaner

De vanligaste typerna är sköldvulkan, som också är den största typen av jordens vulkaner. Kupol- och kompositvulkaner är också vanliga typer, medans de andra är mer ovanliga. Kompositvulkan kan också kallas för stratovulkan.

olika typer av vulkaner

Bild: udaix/Shutterstock

Vulkaner finns både på land och i vatten

De flesta av oss ser endast vulkaner som finns på land, men det finns också ett stort antal undervattensvulkaner. Dessa är sprickor och naturliga “ventiler” under vatten där magma kan komma ut. 

Dessa undervattensvulkaner ligger oftast närma tektoniska plattor och står för cirka 75% av alla magma som lämnar jordens inre.

fakta om underjordiska vulkaner

Bild: Ethan Daniels/Shutterstock

En vulkan kan vara aktiv, vilande eller utdöd

Förutom att det finns olika vulkantyper, så klassificeras dem ytterligare efter aktivitet och lavanivå. En vilande vulkan anses “sova” och är förtillfället inaktiv, men skulle kunna få ett utbrott i framtiden. 

En aktiv vulkan får frekventa utbrott eller har regelbunden seismisk aktivitet. En utdöd vulkan kommer troligtvis aldrig mer få ett utbrott, men det finns förstås ingen garanti för det. Utdöda vulkaner har dock varit inaktiva i åtminstone 10 000 år.

Mauna Loa är världens största vulkan

Världens största aktiva vulkan finns på Big Island i Hawaii och är mer känd som Mauna Loa. Det är också en av världens mest aktiva vulkaner, även om den inte har lika frekventa utbrott som närliggande Kilauea. 

Vulkanutbrotten från Mauna Loa är oftast stora och producerar massiva lavafloder. Den största vulkanen på jorden på Tamu Massiv, men den anses vara utdöd.

Mauna Loa

Bild: Gary Gilardi/Shutterstock

Mount Taal är världens minsta vulkan

På andra sidan skalan, så finns Mount Taal, som anses vara världens minsta vulkan. Den ligger i Filippinerna på ön Luzon.

Många städer har blivit begravda av vulkanutbrott

Genom historien så har en rad olika städer och civilisationer utstått hot från vulkanutbrott och när det väl inträffat så har det blivit en dödlig utgång som begravt städer i lava och aska. 

Ett känt vulkanutbrott som ödelagde en betydande stad under Romarriket var Mount Vesuvius som fick ett utbrott som begravde Pompeji och de närliggande städerna i aska och lava.

Pompeii buried by volcanic eruption

Det finns ett område som kallas för Stilla Havets eldring

Eldringen i Stilla Havet är en extremt vulkanisk region, som är formad som en hästsko. Eldringen sträcker sig över en area på 40 000 kilometer och här inträffar majoriteten av alla jordbävningar och vulkanutbrott. 

Alla förutom tre av de största vulkanutbrotten de senaste 11700 åren har inträffat i Stilla Havets eldring. Totalt finns det omkring 452 vulkaner i området.

Calderan är en cirkulär fördjupning i vulkanen

När man pratar om vulkaner så brukar ordet caldera ofta komma på tal. En caldera är mer eller mindre en cirkulär fördjupning på vulkanens topp där vulkanen har kollapsat på sig själv efter utbrott.

vulkankrater

Bild: Naeblys/Shutterstock

Vanliga vulkaniska gaser

Svaveldioxid, väteklorid, vattenånga, koldioxid, vätefluorid och vätesulfid är några av de vanligaste typerna av vulkaniska gaser.

Det finns en indonesisk vulkan som sprutar ut blå lava

I Indonesien så finns det ett aktivt vulkankomplex som kallas för Kawah Ijen, som består av ett antal olika kompositvulkaner. Vad som gör denna plats ännu mer fascinerande är det faktum att de sprutar ut blå lava. 

Anledningen till detta är att det finns en stor mängd svavel som skapar en kemisk reaktion.

Blå flamor

Bild: Mazur Travel/Shutterstock

Det finns supervulkaner som kan få massiva utbrott

Supervulkaner räknas som ett av de största hoten mot människan och ett utbrott skulle kunna leda till massdöd på jorden. Totalt finns det omkring 20 supervulkaner på Jorden, som vi känner till och även om utbrotten inte händer ofta, så sker ett större utbrott ungefär var 100 000 år.

I Yellowstone i USA finns en av dessa supervulkaner och den anses också vara en av de kraftfullaste. Andra supervulkaner finns bland annat i Tobasjön, Wah Wah springs och Taupos vulkaniska zon.

Vulkaniska blixtar

När ett vulkanutbrott inträffar så sker en elektrisk laddning som kan bilda vulkanblixtar, vilket sker när individuella askpartiklar gnids samman och bildar tillräckligt med statisk elektricitet. 

Stora vulkanutbrott kan få tusentals vulkanblixtar, vilket är en av många fascinerande fakta om vulkaner.

vulkanisk åskblixt

Bild: Nosdois/Shutterstock

5 x Fascinerande fakta om vulkaner

 • Vulkanutbrott kan skicka aska upp i luften så högst som 30 kilometer
 • Fler än 1500 vulkanutbrott har skett de senaste 10 000 åren
 • Stora vulkanutbrott kan reflektera solens strålning och sänka jordens temperaturer med flera grader
 • Lavan kan nå temperaturer uppemot 700 till 1200 grader Celsius
 • Omkring 10-20 utbrott sker varje dag på jorden i några av alla aktiva vulkaner
fakta om lava

Bild: Yvonne Baur/Shutterstock

5 x Vulkan fakta för barn

 • Ordet vulkan kommer från namnet Vulcan, som var den romerska eldguden
 • Lava är namnet på magma som har flytt från jordskorpan
 • Studerandet av vulkaner kallas för vulkanologi
 • Vulkaner är öppningar i jordskorpan
 • Det finns vulkaner på andra planeter också, så som Olympus Mons på Mars, som är ett av vårt solsystems största vulkaner
vulkan fakta för barn

Bild: Rainer Albiez/Shutterstock

Mer information om vulkaner

Varför är vulkaner viktiga?

Vulkaner är ett viktigt element på jorden som har varit med och format planeten och många öar. Hawaiiöarna är ett exempel på vulkaniska öar. Vulkanutbrott ger också upphov till bördig jord genom att sprida viktiga näringsämnen. 

Det finns också vulkaniska mineraler och stenar som blir tillgängliga efter utbrott. Ett exempel på sådan sten är vulkanisk aska i pimpsten och perlit, som används i flera produkter så som tvål och husrengöringsmedel.

vulkanö

Bild: Joe West/Shutterstock

Hur länge lever en vulkan?

En vulkans livslängd kan variera från ett par månader till miljontals år. För att en vulkan ska klassas som utdöd så måste den ha varit inaktiv i åtminstone 10 000 år, utan att ha tecken på att vulkanen ska få utbrott någonsin igen. 

Hur gammal är den första vulkanen i världen?

Geologer uppskattar att Etna är den äldsta aktiva vulkanen i världen och den dateras till 350 000 år. Den första vulkanen kom troligtvis till strax efter jordens födelse. 

Vilka länder har flest antal vulkaner?

 • USA – 173
 • Ryssland – 166
 • Indonesien – 139
 • Island – 130
 • Japan – 112
 • Chile – 104
 • Etiopien – 57
 • Papua New Guinea – 53
Yellowstone National Park

Bild: Shutterstock

Vad är fem snabba fakta om vulkaner?

 • En inaktiv vulkan kan plötsligt öka i aktivitet och få ett utbrott
 • Vulkaner är vanligtvis belägna där kontinentalplattor möts
 • Vulkanutbrott kan pågå mindre än en dag eller i tusentals år
 • En vulkan är en öppning i jordens yta där gas, magma och aska kan komma ut
 • Det finns flera typer av vulkaner, men sköldvulkan, kupolvulkan och stratovulkaner är de vanligaste
5 fakta om vulkaner

Bild: Belish/Shutterstock


Hur många av dessa fakta om vulkaner kunde du redan? Lämna en kommentar nedan!

Kerstin Zackrisson Samsson

Thursday 31st of October 2019

Mycket positivt att få lära sig något nytt.