Skip to Content

25 Intressanta fakta om Tsunamis

25 Intressanta fakta om Tsunamis

Vill du veta mer om tsunamis? Här är 25 Intressanta fakta om Tsunamis som du troligtvis inte kände till innan du läste det här.

Passa på att utmana dig själv och dina vänner för att se vem som kan flest tsunami fakta. Dela ditt resultat i kommentarsfältet!

Vad är en tsunami?

En tsunami är en serie av vågor smo formas i havet efter en jordbävning, jordskred eller vulkanutbrott. Tsunamivågor ökar i höjd i takt med att de når grunt vatten. De kan röra sig tusentals kilometer i havet och nå hastigheter uppemot 900 kilometer i timmen. 

Detta betyder att en tsunami kan inträffa på flera mils avstånd från den ursprungliga platsen där en jordbävning, jordskred eller vulkanutbrott har skett.

Tsunamis orsakas av jordbävningar, jordskred eller vulkanutbrott

Det finns en risk för att en tsunami ska inträffa i samband med ett större jordskred, vulkanutbrott eller jordbävning. Vilken mängd energi som släpps lös i samband med det bestämmer också vilket styrka tsunamin får. 

Forskare tror också att meteornedslag kan orsaka en tsunami och man tror att så kallade megatsunamis genom historien har orsakats av just meteorer som kraschat på jorden.

hur en tsunami skapas

Bild: Doroniuk Anastasiia/Shutterstock

Färskvatten och jordbruk kan bli förorenat

Då tsunamivågorna för med sig stora mängder saltvatten över land, så efterlämnas stora mängder salt som potentiellt kan förorena jorden och färskvattenkällor. Detta kan leda till stora konsekvenser för lokalbefolkningen en lång tid efteråt.

Havet dras ofta tillbaka innan tsunamivågorna kommer

Kort innan en tsunami når land, så är det vanligt att vattnet drar tillbaka sig ett par hundra meter. Detta är ett farligt varningstecken och om detta händer så ska man fly så fort som möjligt. 

När havet drar tillbaka sig, så uppskattar experter att tsunamivågorna kan komma så tidigt som fem minuter efteråt. Med det sagt, så är det också viktigt att inte blanda ihop tsunamis med tidvatten, som naturligt sker varje dag.

Tsunami varning

Bild: FocusDzign/Shutterstock

Tsunamivågor kan nå en höjd på 30 meter

Ute i havet så är vågorna oftast väldigt låga och märks knappt, men så fort de når land eller grunt vatten så ökar vågorna snabbt i höjd. De största tsunamivågorna kan vara så höga som 30 meter, vilket skulle sätta de flesta städer under vatten. 

Anledningen till detta är att tsunamivågor egentligen inte är vanliga vågor, utan mer av en stor mängd energi som rör sig genom vattnet. Denna energi behöver ha någonstans att ta vägen och kommer inte att sakta ner förrän den krockar med något.

Man ska ta tag i ett flytande objekt om man fastnar i en tsunamivåg

Om man hamnar i en tsunami, så ska man aldrig försöka simma till säkerhet då de massiva vågorna kommer att dra iväg en. Istället ska man försöka ta tag i ett objekt som flyter. Detta är det bästa tipset för att överleva ifall man inte har tid att evakuera till högre höjder.

Världens mest kraftfulla tsunami inträffade 2004

Den kraftfullaste tsunamin i modern tid inträffade i december 2004 och dödade mellan 230 000 till 280 000 personer. Totalt var det 14 länder som drabbades i den Indiska Oceanen. 

Anledningen till att så många dog berodde på dåliga varningssystem och att de inte hann evakuera. Många som dog gick också ner till stranden för att de var nyfikna på varför havet dragit tillbaka sig så pass mycket.

Tsunami information

Bild: Stefano Ember / Shutterstock.com

Stillahavets eldring har 80% av världens tsunamis

Eldringen är det område i världen som har mest vulkanisk aktivitet och drabbas av flest jordbävningar. Eldringen ligger i Stilla Havet och täcker ett område på hela 40 000 kilometer. 

I detta område så inträffar så många som 80% av världens tsunamis. 

Tsunami hazard zones har oftast flyktvägar markerade

Efter den förödande tsunamin år 2004, så införde de drabbade länderna varningssystem och markerade ut flyktvägar. Dessutom har man satt upp skyltar som säger att man befinner sig i farozonen för tsunamivågor om en tsunami inträffar. 

Tsunami fakta

Bild: think4photop/Shutterstock

En megatsunami kan inträffa inom en snar framtid

Megatsunamis inträffar när en väldigt stor mängd material plötsligt faller ner i havet. Huvudorsakerna är antingen ett meteornedslag eller vulkanisk aktivitet. 

Det som skiljer en megatsunami från en vanlig tsunami är det faktum att de ursprungliga vågorna kan vara flera hundra meter höga. Vanliga tsunamivågor har vanligtvis en kort våglängd först som blir högre när vågorna når grunt vatten.

Djur söker oftast skydd innan tsunamin når land

Vissa djur är kända för att kunna förutspå naturkatastrofer och de börjar oftast evakuera och vissa oro flera dagar innan, eller åtminstone ett par timmar innan katastrofen inträffar. Detta stämmer både för jordbävningar, vulkanutbrott, stormar och även en tsunami. 

Forskare är inte helt säkra på hur detta går till och hur djuren kan känna av något som ännu inte hänt, men när man ser djur som flyr för sina liv eller uttrycker en extrem oro, så är det generellt en god idé att följa efter.

Det inträffar i snitt 1 tsunami per år

Trots att det sker omkring 500 000 jordbävningar runt om i världen, så känner man endast av 100 000 av dessa och endast 1 av alla jordbävningar brukar vara så kraftfull att en tsunami skapas. Vissa år kan det dock inträffa 1-3 tsunamis och vissa år ingen alls.

Om man ser till en längre period om hur ofta en tsunami inträffar, så är det cirka 1-2 tsunamis per år.

5 x Fascinerande fakta om tsunamis

 • Tsunamis kan röra sig med hastigheter på 500-900 kilometer i timmen
 • Palmer kan stå emot kraften från en tsunamivåg
 • I de djupaste delarna av havet så är tsunamivågorna oftast bara mellan 30-90 cm
 • Tsunamivågorna kan röra sig långa sträckor i öppet hav utan att man märker dem
 • Tsunamin i Indiska Oceanen uppskattas ha haft samma energi och kraft som 23 000 atombomber
mindblowing facts about tsunamis

Photo: Frans Delian / Shutterstock.com

5 x Tsunami fakta för barn

 • Tsunami betyder “hamnvåg” på japanska
 • Japan bygger betongväggar i havet för att skydda landet
 • En tsunami består av en serie av vågor, som också kallas för wave train
 • När tsunamis når grunt vatten (oftast nära kusten) så saktar de ner, men ökar i höjd
 • Länder inom farozonen har ofta varningssystem som signalerar om hot från tsunamis

Fakta om tsunamis i Japan

 • Japan är det land där flest tsunamis inträffar
 • Japanerna har byggt en vägg i havet för att skydda mot framtida tsunamis
 • Tsunamis som inträffade 2011 orsakades av en 9,0 undervattensjordbävning i Tohoku
 • Det har inträffat totalt 140 tsunamis i Japan sedan år 684
 • Elever i skolan får lära sig om hur man säkert evakuerar
Fakta om tsunamis i Japan

Bild: Smallcreative / Shutterstock.com

Mer information om tsunamis

Som du har lärt dig så orsakas tsunamivågorna av jordbävningar, jordskred, vulkanutbrott eller möjligtvis meteornedslag. De orsakar massförödelse och kan potentiellt döda hundratals eller tusentals människor om varning och evakuering inte sker i tid.

Det finns många intressanta fakta om tsunamis och det är ett naturfenomen som är väldigt kraftfullt, så det är viktigt att lära sig mer för att kunna skydda sig på bästa sätt. Även om du inte bor i ett område där tsunamis är vanligt förekommande, så kan det hända att man reser till ett land där man fastnar i en oförutsedd tsunami.

Hur länge varar en tsunami?

Stora tsunamis kan pågå i flera dagar, men oftast nås peak efter ett par timmar.

Var inträffar tsunamis?

80% av alla tsunamis sker i området som kallas för Eldringen i Stilla Havet. Men det kan också inträffa tsunamis i andra regioner i världen, så som Medelhavet eller Karibiska havet.

Kan man springa ifrån en tsunami?

Det är inte möjligt att springa ifrån en tsunami eftersom att de kan ha hastigheter på uppemot 900 kilometer i timmen. Världens snabbaste människa har sprungit 44.7 km/h, vilket inte ens är en tiondel av tsunamivågornas hastighet.

Så fort man ser varningstecken eller hör en signal för evakuering av en potentiell tsunami, så ska man springa för sitt liv och nå högre höjder.


Hur många av dessa tsunami fakta kunde du redan? Lämna en kommentar nedan!