Skip to Content

25 Intressanta Fakta om Judendomen

25 Intressanta Fakta om Judendomen

Vill du veta mer om judendomen? Här är 25 intressanta fakta om Judendomen och judar som du troligtvis inte kände till sedan tidigare!

Det finns olika sekter inom Judendomen

Det finns tre huvudgrenar inom Judendomen, vilka är reform, konservativa och ortodoxa judar. Utöver dessa så finns det ett flertal mindre judiska sekter som representerar sitt unika sätt att utöva religionen. 

Alla judiska sekter följer de grundläggande principerna, men utifrån deras förståelse och tolkning av den riktiga och genuina versionen av Judendom. De har alla samma ursprung, men skiljer sig i utövningen av Judendomen.

ortodoxa judar

Bild: David Cohen 156 / Shutterstock.com

Shabbaten är judarnas heliga dag

Precis som att söndagen är helig inom Kristendomen och att fredagen är helig inom Islam, så är Shabbaten den heliga dagen inom judisk tro. 

Shabbaten börjar på fredagen vid solnedgång och fortsätter sedan under hela lördagen tills natten mot söndagen. Shabbat är en dag som är dedikerad åt vila och bön. Den inkluderar tända ljus, shabbatmiddag och vin.

Shabbat

Torah 

Torah är judarnas heliga text och hänvisas främst till de fem första böckerna av Tanakh, som består av 24 böcker totalt. Den inkluderar lagarna som Moses tog emot från Gud. Både Bibeln och Koranen har många likheter med Torahn.

Torah - Judarnas heliga skrift

Bild: John Theodor / Shutterstock.com

Judendomen är en av tre Abrahamitiska religioner

Judendomen är den äldsta av de tre Abrahamitiska religionerna, varav de andra två är Kristendomen och Islam, som alla har samma ursprung i Abraham. Detta är så klart en av många intressanta fakta om Judendomen!

Abraham

Tempelberget är Judarnas heligaste plats

Tempelberget anses vara heligt inom judisk tro eftersom att man anser att Gud har manifesterat sig här fler gånger än på andra platser. I samband med bönen så vänder sig judarna mot Tempelberget. 

Med det sagt, så är det dock förbjudet att be på själva Tempelberget då det är så pass heligt att judar endast får gå in på områden under begränsade tider. Detta är också anledningen till att Klagomuren blivit en så viktig plats för judar.

Judendomens heligaste plats

Bild: Sopotnicki/Shutterstock

Judarna var slavar från början enligt Andra Moseboken

Andra Moseboken berättar om hur Yahwe (Gud) hjälpte Moses att befria judarna från slaveri i det forntida Egypten. Boken berättar också hur Israelerna är Guds utvalda folk. 

På Hebreiska så är Andra Moseboken känd som שְׁמוֹת, shemōt. Det är den andra boken i den Hebreiska bibeln och tillskrivs ofta Moses, även om de flesta experter idag ser det som osannolikt att Moses faktiskt skrev Andra Moseboken.

moses and red sea

Bar Mitzvah är passeringsriten till vuxenlivet

Bar Mitzvah (för pojkar) och Bat Mitzvah (för flickor) är en viktig tradition inom Judendomen. Ritualen är omnämnd i Talmud och markerar åldern då ett barn blir ansvarig för sina handlingar som en man och kvinna.

Innan Bar/Bat Mitzvah så är det främst föräldrarna som är ansvariga för barnens handlingar. Denna tradition gör också pojken eller flickan berättigad till att delta i publika religiösa ceremonier samt att studera budorden mer seriöst.

Bar Mitzvah fakta

Bild: ChameleonsEye / Shutterstock.com

Det finns 613 budord i det som kallas för Moses lag

Talmud är huvudkällan för de religiösa reglerna för judar. Dessa budord är också kända som mitzvot och har vidare delats in i tre huvudkategorier: mishpatim, edot och chukim. 

Talmud

Synagogan är den judiska platsen för dyrkan och böner

Synagogan är numera platsen för judisk dyrkan och gudstjänst. Man tror att synagogan kom till under den Babyloniska fångenskapen i Israel, som ett resultat av att judiska tempel blev otillgängliga för tillbedjan.

Idag är synagogen centrum för hela judiska samhället runt om i världen. Vissa synagoger har också separata rum för studerande av Torah. Om man inte är judisk så är detta sannolikt en fakta om Judendomen som man inte kände till sedan tidigare.

Inuti en synagoga

Bild: phil_berry / Shutterstock.com

Det finns ingen originalversion av Torahn

Den äldsta Torah-rullen som hittats intakt dateras 800 år tillbaka i tiden. Den hittades i ett universitet i Bologna. Gamla och skadade Torah har blivit begravda eller förvarade i stängda rum i olika synagoger runt om i världen. 

Detta betyder också att det första exemplaret av Torahn inte finns kvar. Många av Torah-rullarna har också blivit förstörda av andra kulturer i krigstider. 

Ett par äldre skrifter och fragment finns fortfarande än idag, så som Döda Havsrullarn (408 BCE till 318 CE), Nash Papyrus (100 år BCE), En-Gedi Scroll (200-300 CE) bara för att nämna några.

Sedan Moses tid så har också utövandet av Judendomen förändrats av diverse olika Rabbiner, även om de grundläggande principerna inte förändrats.

Jewish boy reading torah

Den spirituella ledaren inom Judendomen kallas för Rabbin

Varje judisk gemenskap har en rabbin, som är den spirituella ledaren och lärare av Torahn. Till skillnad från präster inom Kristendom, så har Rabbinen ingen särskild status av helighet.

Den enda skillnaden mellan en rabbin och en vanlig jude är att rabbinen är mer kunnig om judiska lagar och religiöst utövande. 

Chefsrabbinatet i Israel består av två huvudrabbiner: En Ashenazi rabbin och en Sephardi rabbin, som är valda för en 10-års period. Sedan 1600-talet så kallas Chefsrabbinen av Jerusalem också för Rishon LeZion.

Rabbi

Bild: David Cohen 156 / Shutterstock.com

Chanukka är en judisk festival och högtid

Chanukka firar återinvigningen av det andra templet i Jerusalem och pågår under åtta dagars tid. Ett ljus tänds för varje kväll i en speciell Menorah, som är en slags ljusstake. 

Chanukka inkluderar även presenter och måltider, vilket har lett till en moden jämförelse med Julen, även om man firar helt olika saker. Datumet för Chanukka är olika för varje år, men alltid på den 25:e kislev, enligt den judiska kalendern,

Hanukkah

Davidsstjärnan är en judisk symbol

Davidsstjärnan har hittats på judiska byggnader och gravstenar under flera århundraden och det blev en världssymbol för judar i samband med att det Zionistiska gemenskapet antog symbolen i slutet av 1800-talet.

Davidsstjärnan

Bild: Shutterstock

Det finns tre pilgrimsfestivaler inom Judendomen

Inom Judendomen finns det tre stora religiösa festivaler om året. Dessa är Pesach (Passover), Shavuot (veckofesten) och Sukkot. Enligt Torahn så ska Pesach observeras under sju dagar. Shavout firar uppenbarelsen av Torahn på Sinaiberget till det judiska folket. 

Sukkot hedrar åren som judarna spenderade i öknen på deras väg till Kanaans land. Traditionellt, så ska varje judisk familj bygga en utomhusstruktur utan tak där de ska bo under Sukkot. Det ska byggas av grenar och löv.

Jewish Holiday Shavuot

Klagomuren är en helig pilgrimsplats för böner

Eftersom att det är förbjudet för judarna att be på Tempelberget, så är den närmsta platsen som är ansluten till den heligaste platsen inom Judendomen den så kallade Klagomuren. Detta är också anledningen till varför det är en så pass viktig plats för böner och pilgrimsfärd. 

Klagomuren

Bild: Lucky-photographer/Shutterstock

5 x Fakta om Judar

Om du vill lära dig fakta om judendomen, så kan det också vara intressant att lära sig några fakta om judarna, som är anhängare av religionen.

 • Det finns omkring 14,6 miljoner judar i världen
 • Vemsomhelst som föds av en judisk mor anses vara jude
 • Omkring sex miljoner judar dödades under förintelsen
 • Judarna väntar fortfarande på Messias
 • Judar får endast äta mat som är Kosher
Fakta om Judar

Bild: Dav Rubin / Shutterstock.com

5 x Judendomen fakta för barn

 • Det finns bara en gud inom judisk tro (Yahweh)
 • Judar kan bara äta kött från växtätande djur som har delade hovar
 • Judendomen är den äldsta av de tre Abrahamitiska religionerna
 • Yom Kippur är en av de heligaste dagarna på året för judar
 • Moses frigjorde judarna från slaveri i forntida Egypten
Judendomen fakta för barn

Bild: vlastas/Shutterstock

Vanliga frågor om Judendom och Judar

Förutom intressanta fakta om Judendomen så hittar du även svar på några av de vanligaste frågorna om Judar och dess traditioner nedan. Jag reder även ut en del skillnader mellan Judendomen och Kristendomen. 

Vad kallas den judiska huvudbonaden för?

Den judiska huvudbonaden som manliga judar bär kallas för Kippah, som är ett sätt att visa vördnad.

Kippah

Bild: ColorMaker / Shutterstock.com

Vem startade judendomen?

Abraham startade Judendomen och enligt Torahn, så var han också den första mannen som Gud manifesterade sig för.

Hur dyrkar judarna sin gud?

Judar bör be tre gånger om dagen, en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen. Det är viktigt att bönen kommer till fullo från hjärtat. 

En judisk person kan be på tre olika sätt, vilka är följande: Bön av tacksamhet, bön av beröm och bön för att be om något.

jewish worship

Vad är det hebreiska namnet för Gud?

YHWH יהוה är tetragrammet för Gud på hebreiska, även stavat som Yahweh på engelska.

Hur många judar finns det i världen?

Det finns cirka 14,6 miljoner judar i världen och ytterligare ett par miljoner som har judiskt ursprung. Dessa inkluderas i något som kallas utökad judisk befolkning. Judendomen räknas alltjämt som en av världens största religioner.

Jews in the world

Kan judar dricka alkohol?

Konsumption av alkohol är tillåtet inom Judendomen och det uppmuntras till och med under religiösa ceremonier. Man uppmanar dock till en måttlig alkoholkonsumption. 

Är judar omskurna?

Omskärelse är en judisk tradition som utförs åtta dagar efter att en pojke har fötts. Traditionen är också känd som Brit Milah.

Vad är den grundläggande tron inom Judendomen?

Det grundläggande principerna för judisk tro är monoteism, identitet och förbundet med gud. Judendomen berättar också att gud vill att människan ska vara medkännande och göra det som är rätt. 

Enligt judisk tro, så finns det bara en gud och människan är skapad som en avbildning. Judarna tror också att Messias kommer att komma och förena världens folk för att tjäna Gud. 

Judendomen fakta

Bild: ungvar/Shutterstock

Vad är skillnaden mellan Judendomen och Kristendomen?

Det finns många skillnader och likheter mellan Judendomen och Kristendomen. De båda är trots allt Abrahamitiska religioner med samma ursprung och Jesus var jude. En stor skillnad mellan religionerna är dock att Judendomen avvisar Gud i mänsklig form och de ser Gud som en gudomlig närvaro. 

Judarna tror också på en kollektiv och individuell dialog med Gud, som blir uppfylld via ritualer, böner, traditioner och etiska handlingar som finns inskrivna i Talmud. Kristna följer Bibeln och Judar följer Torah. 

Inom Judendomen så anses en synd vara en del av livet och de avvisar den Kristna tron på ursprunglig synd. Den hebreiska bibeln berättar att Gud också förlåter en person som syndat så länge den ber och visar ånger. 

Det finns också olika syner på himmel och helvete, där det inom Kristendomen är relativt klart vad som sker och vad det innebär, medans man inte pratar mycket om himmel och helvete inom den judiska läran. 

Enligt Judendomen så kommer alla goda människor oavsett religion och livsstil att hamna i Gan Eden (Edens trädgård) eller Olam Ha’bah (den kommande världen). Om man är en “dålig” jude så hamnar man dock inte i Gan Eden, utan kommer istället till Gehenna under en begränsad period på 12 månader innan man anses vara ren nog att komma in i Gan Eden. 

Med det sagt, så kan även judar som levt ett orättfärdigt liv visa ånger och undvika straffet i Gehenna. Utöver redan nämnda punkter så finns det ett flertal andra större skillnader som kan vara intressant att veta ifall man vill lära sig fakta om Judendomen.

 • Den spirituella judiska ledaren (rabbin) är inte gudomlig, medans en kristen präst anses mer gudomlig än en vanlig person
 • Judendomen erkänner inte Jesus som Guds son och de avvisar Gud i mänsklig form
 • Judar har många traditioner och festivaler som inte observeras inom Kristendomen
 • Manliga judar bär en Kippah för att visa sin vördnad till Gud. Detta gör inte Kristna män
 • Judar äter Koshermat, Kristna kan äta allt
 • Man föds som jude medans man döps till Kristen
 • Synagogen är platsen för dyrkan inom Judendomen och inom Kristendomen är kyrkan platsen för dyrkan och gudstjänst
 • Judarna väntar fortfarande på Messias medans Kristna tror att Jesus är Messias 
 • Det finns ingen djävul/satan enligt Judisk lära
 • Ursprunglig synd finns inte enligt judisk tro, utan alla människor föds goda och oskyldiga

judaism


Hur många av dessa fakta om Judendomen kunde du redan? Lämna en kommentar nedan!