Skip to Content

25 Intressanta Fakta om Hinduismen

25 Intressanta Fakta om Hinduismen

Vill du veta mer om Hinduism och Hinduer? Här är 25 Intressanta fakta om Hinduismen som du troligtvis inte kände till innan du läste det här!

1. Rig Veda är världens äldsta bok

Rig Veda är en uråldrig text skriven i Sanskrit. Det exakta datumet är inte helt fastställt, men de flesta experter daterar skriften till 1500 år före Kristus, vilket gör det till världens äldsta bok. 

Därför brukar man även benämna Hinduismen som världens äldsta religion, då Rig Veda är en av religionens heliga skrifter.

2. 108 anses vara ett heligt nummer inom Hinduism

Så kallade Malas eller Garlands i bönband kommer i en sträng med 108 pärlor. Matematiker från vedisk kultur såg detta nummer som en existentiell helhet som kopplar samman solen, månen och jorden. 

Nummer 108 har länge varit ett heligt nummer inom Hinduistisk tro.

3. Det är världens tredje största religion

Endast Kristendomen och Islam har fler anhängare än Hinduismen, vilket gör det till en av världens största religioner.

Hinduismens anhängare

Bild: chetansoni / Shutterstock.com

4. Hinduismen tror på att gudar kan ta form i olika skepnader

Enligt Hinduismens lära så finns det en enda evig energi som strömmar genom universum, men denna energi kan ta skepnad i form av olika gudar och gudinnor. Hinduer tror också att en del av Brahman finns i varje levande varelse i Universum. 

Detta är en av många intressanta fakta om Hinduismen som skiljer sig från andra världsreligioner. 

5. Sanskrit är det vanligaste språket för Hindutexter

Sanskrit är det uråldriga språket som de flesta hindutexter skrivs på, inklusive Vedas och Upanishaderna som är de heliga texterna inom Hinduism. Sanskrit har funnits i minst 3500 år och är ett av världens äldsta levande språk. 

Sanskrit

Bild: Shutterstock

6. Hinduer tror på ett cyklist koncept för tid

Västerländsk tid följer ett linjärt koncept för att mäta tiden, men hinduer tror istället att tid är en manifestation av gud och att den aldrig tar slut. De ser livet som cykler som börjar för att sluta och sedan börja om igen.

Gud är tidlös och det förflutna, presens och framtiden finns existerar samtidigt enligt hinduisk tro.

7. Det finns ingen enskild grundare av Hinduism

De flesta religioner och trossystem i världen har en grundare, så som Jesus för Kristendomen, Muhammad för Islam eller Buddha för Buddhismen och så vidare.

Hinduismen har ingen sådan grundare och det finns inget exakt datum när religionen startades. Detta eftersom att Hinduismen växte fram genom kulturella och religiösa förändringar i Indien.

Hinduismens trossystem

Bild: Shutterstock

8. Hinduismens riktiga namn är Sanātana Dharma

Originalnamnet för Hinduism i Sanskrit är Sanātana Dharma. Ordet för Hindu eller Indu användes först av grekerna som beskrev folket som levde runt Indusfloden.

På 1200-talet så blev Hindustan ett vanligt namn för Indien och någon gång på 1800-talet började engelska författare att lägga till ism till Hindu, vilket senare också började användas av Hinduerna själva.

9. Hinduismen uppmanar till en vegetarisk diet

Ahimsa är en moralisk princip inom Hinduistisk tro, likväl som inom Buddhism och Jainism. Det är ett ord på Sanskrit som betyder ”att inte skada” och medlidande. 

Detta är anledningen till att många Hinduer äter en vegetarisk diet eftersom att ifall man äter kött, så åsamkar man skada på djuren. Det finns dock Hinduer som endast avstår från att äta gris och nötkött.

Hindu mat

Bild: Shutterstock

10. Hinduismen tror på Karma

En person som gör gott i sitt liv med ärlig och god avsikt får god karma enligt Hinduistisk tro. För varje god eller elak handling man gör i livet, så påverkas ens karma. Om man har god karma när man dör så tror Hinduer att man får ett bättre liv när man blir pånyttfödd.

Tvärtom så får man också ett sämre nästa liv ifall man har haft dålig karma i sitt förra liv. 

11. Hinduer har fyra punkter som förklarar meningen med livet

De fyra mål i livet för en troende Hindu är följande: Dharma, Artha, Kama (rätt avsikt/önskan) och Moksha (frälsning).

Detta är en annan intressant fakta om Hinduismen, särskilt då huvudsyftet med religionen inte är att uppfylla någon önskan från gud. Man blir heller inte skickad till himmelen eller helvetet.

Hinduismen har helt enkelt ett annat syfte med livet och det slutgiltiga målet är att bli ett med Brahman och slippa reinkarnation. 

Hinduism fakta

Bild: Shutterstock

12. Om representerar ljudet av universum

Om eller Aum är den mest heliga stavelsen och symbolen/mantra inom Hinduism. Man mässar ljudet av Om innan ett mantra eller individuellt. Man tror att detta är ljudet av Brahman och universums ljud. 

Om förekommer även inom Buddhism, Jainism och Sikhism. Det är ett spirituellt ljud som man ofta hör i samband med yoga eller tempelbesök. Man kan även använda ljudet vid meditation.

13. Yoga är en viktig del av Hinduismen

Originalbetydelsen av Yoga är ”Förening med Gud” men på senare år har yogan även introducerats till västvärlden. Termen yoga är också relativt bred och termen kan hänvisa till ett flertal Hindu-ritualer. 

Det finns flera olika slags varianter av yoga, varav den vanligaste är känd som Hatha yoga.

Sadhu

Bild: De Visu / Shutterstock.com

14. Vem som helst kan uppnå frälsning

Det finns inget inom Hinduismen och de vediska skrifterna som säger att människor från andra religioner inte skulle kunna uppnå frälsning. Det är öppet för alla som följer den rätta vägen.

15. Kumbh Mela är världens största spirituella event

Kumbh Mela festivalen har fått status som ett kulturellt världsarv av UNESCO och den 10 februari 2013 samlades fler än 30 miljoner människor på en enda dag, vilket gör Kumbh Mela till världens största spirituella event. 

Kumbh Mela

Bild: CRS PHOTO / Shutterstock.com

5 x Random fakta om Hinduismen

 • Flera miljoner Hinduer dyrkar kossor, som anses vara heliga
 • Det finns tre huvudsekter inom Hindusim, vilka är Shaiva, Shakti och Vaishnava
 • Det finns fler än 1 miljard Hinduer i världen, varav de flesta bor i Indien
 • Ayurveda är den medicinska kunskapen som är en del av de heliga vedaskrifterna
 • Diwali, Gudhipadawa, Vijayadashami, Ganesh festival och Navratri är några av de viktigaste festivalerna inom hinduism
Kossor är heliga inom Hinduismen

Bild: ElRoi / Shutterstock.com

5 x Hinduismen Fakta för barn

 • Religionen har funnits i minst 4000 år, men kan möjligen dateras tillbaka till 5000-10000 år före Kristus
 • Det finns en elefantgud som heter Ganesha
 • Lord Brahma, Lord Vishnu och Lord Shiva är huvudgudarna inom Hinduism
 • Brahman är den eviga ursprungskällan för all energi och är enligt Hinduismens lära ansvarig för universums skapelse
 • Hinduer tror på reinkarnation, vilket betyder att själen är evig och konstant blir född på nytt i en eller annan form
hinduismen fakta för barn

Bild: Shutterstock

Allmän fakta om Hinduism 

 • Antal Hinduer i världen: 1.08 miljarder personer
 • Namn på religionen: Sanātana Dharma
 • Ursprungsland: Indien
 • Heliga texter: Vedaskrifterna och Upanishaderna
 • Originalspråk: Sanskrit

Hinduismens gudar

Det finns tusentals Hinduiska gudar, men dessa är några av Hinduismens vanligaste gudar. 

Brahma Ganesha
Shiva Vishnu
Krishna Shakti
Yamuna Hanuman
Ayyapan Kartikeya

Hinduistisk tro

Hinduer tror på en universell energi eller gud som kallas för Brahman, som är en slags tidlös energi som skapat universum och allt som kommer därtill. 

Brahman är varken en han eller hon och sägs kunna ta skepnad på jorden i många olika former. Vilket också är anledningen till att Hinduer dyrkar flera gudar och gudinnor. Varje gud anses vara en del av Brahman och representerar något särskilt. 

Reinkarnation

Reinkarnation är tron på att man återföds i en annan fysisk form eller kropp. Vedaskrifterna nämner dock inte något om Karma eller återfödelse, utan endast en tro på liv efter döden. Reinkarnation är således något som kommit till efter vedaskrifterna inom Hinduismen och nämndes först i Upanishaderna.

Med det sagt, så spelar reinkarnation en stor roll inom dagens Hinduism och vilken fysisk form eller kropp din själ intar i nästa liv beror helt och hållet på din karma.

Karma

Karma är summan av en persons handlingar i denna och föregående form av existens. För varje god gärning ökar ens karma under förutsättning att det inte fanns någon baktanke eller oärlighet bakom den goda gärningen. 

På samma sätt får man sämre karma när man gör dåliga eller elaka handlingar. Karman bestämmer ödet för ens själ när man föds på nytt genom reinkarnation.

Hinduistiska symboler

Aum-symbolen och Svastikan är två uråldriga Hindu symboler.

Hinduistiska symboler

Bild: Shutterstock

Hinduiska festivaler

 • Diwali
 • Holi
 • Onam
 • Maha Shivaratri
 • Krishna Janmashtami
 • Makar Sankranti
 • Ganesh Chaturthi
 • Rama Navami
 • Ugadi
 • Kumbh Mela
Holi festival

Bild: Shutterstock

Vad är Hinduism?

Hinduism eller Sanatana Dharma är ett kollektivt namn för Indiska traditioner, religiös och filosofisk tro. Det är det främsta trossystemet i Indien med fler än 1 miljard anhängare.

Vad som gör Hinduismen så unik är att det inte finns någon grundare då religionen växte fram under flera år från de vediska religionerna. Hinduismens anhängare brukar kallas för Hinduer och de följer världens äldsta religion.

Hinduismens grundare

Det finns ingen enskild grundare av Hinduism. Trossystemet skapades i samband med kulturella och religiösa förändringar i Indien och går så långt tillbaka i tiden som 5000-10000 år före Kristus.

Fakta om Hinduismen och ritualer

Bild: ImagesofIndia/Shutterstock

Varför detta är viktigt att lära sig om

Oavsett vad man själv tror på så är det viktigt att utbilda sig inom världsreligionerna och olika trossystem. För att kunna acceptera andra och få bort fördomar så måste man kunna förstå varandra på en viss nivå. 

Nu har du lärt dig grundläggande fakta om Hinduismen och vare sig ifall du håller med religionen eller inte, så behöver du inte längre gå runt med fördomar. Tvärtom kanske du kan finna inspiration att lära dig mer eller åtminstone acceptera Hinduers tro och syn på livet. 

Vi har bara en planet som vi delar med över 7 miljarder människor och det är viktigt att man visar både öppenhet och acceptans gentemot andra kulturer.

Respekt, kunskap, ödmjuk och vänlighet är vägen till en fredligare och trevligare boplats på Jorden för alla människor och varelser. Om du reser till Indien i framtiden eller träffar på en Hindu någon annanstans i världen, så kommer denna fakta om Hinduismen garanterat till nytta.

De flesta religioner och trossystem har oftast flera positiva aspekter, även om man kanske inte håller med om allt som icke-troende. När man gör en överblick så finns det även många likheter mellan världens religioner, även om det också finns många skillnader. 


Hur många av dessa fakta om Hinduismen kunde du redan? Lämna en kommentar nedan!