Skip to Content

Europas huvudstäder – QUIZ

Europas huvudstäder – QUIZ

Hur många av Europas huvudstäder kan du namnge? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta quiz om europeiska huvudstäder!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ kommer rätt svar att visas tillsammans med en kort faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med hur många rätt du fick samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Vad heter Albaniens huvudstad?
Vad heter Andorras huvudstad?
Vad heter Österrikes huvudstad?
Vad heter Belarus huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Belgien?
Vad heter Bosniens huvudstad?
Vad heter Bulgariens huvudstad?
Vad heter Kroatiens huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Slovakien?
Vad heter Tjeckiens huvudstad?
Vad heter Danmarks huvudstad?
Vad heter Estlands huvudstad?
Vad heter Finlands huvudstad?
Vad heter Frankrikes huvudstad?
Vad heter Tysklands huvudstad?
Vad heter Greklands huvudstad?
Vad heter Ungerns huvudstad?
Vad heter Islands huvudstad?
Vad heter Irlands huvudstad?
Vad har Italien för huvudstad?
Vad heter Sloveniens huvudstad?
Vad heter Spaniens huvudstad?
Vad heter Sveriges huvudstad?
Vad heter Schweiz huvudstad?
Vad heter Ukrainas huvudstad?
Vad heter Storbritanniens huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Vatikanstaten?
Vad heter Lettlands huvudstad?
Vad heter Liechtensteins huvudstad?
Vad heter Litauens huvudstad?
Vad heter Luxemburgs huvudstad?
Vad heter Maltas huvudstad?
Vad heter Moldaviens huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Monaco?
Vad heter Montenegros huvudstad?
Vad heter Nederländeras huvudstad?
Vad heter Nordmakedoniens huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Norge?
Vad heter Polens huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Portugal?
Vad heter Rumäniens huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Ryssland?
Vad heter San Marinos huvudstad?
Vad heter huvudstaden i Serbien?

Gertrud

Wednesday 17th of January 2024

42 rätt av 44

Mira

Wednesday 17th of January 2024

41/44 rätt

Bra

Wednesday 17th of January 2024

45 rätt av 44 Jag är väldigt nöjd

Tuesday 16th of January 2024

38 av 44

Sven

Monday 15th of January 2024

Haag bör räknas som huvudstad eftersom landets parlament ligger där.

Swedish Nomad

Tuesday 16th of January 2024

Den nederländska konstitutionen håller dessväre inte med dig. I den är det nämligen inskrivet att Amsterdam är Nederländernas officiella huvudstad.