Senast uppdaterad:

Vill du veta mer om Sveriges Nationalsång? Här hittar du hela texten till Du Gamla Du Fria inklusive alla verser samt mer information om nationalsången och dess historia. 

Du Gamla Du Fria Text

Här nedan kan du se texten för Sveriges Nationalsång som skrevs av Richard Dybeck 1844. 

Du gamla, Du fria 

Vers 1.
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 

Vers 2.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. 
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. 

Svenska flaggans dag

Bild: Shutterstock

Sveriges nationalsång på nationaldagen

Här nedan kan du se ett klipp från Sveriges Nationaldag på Skansen där man sjunger Du Gamla Du Fria, enligt tradition.

När sjunger man Sveriges Nationalsång?

Det finns inga särskilda regler när man ska sjunga nationalsången, men det är tradition att man sjunger Du gamla Du Fria i samband med internationella tävlingar, så som internationella fotbollsmatcher där Sveriges landslag spelar. 

I Sverige sjunger man Du Gamla Du Fria i samband med nationaldagen, men även på skolavslutningar. Traditionen att sjunga Sveriges nationalsång på skolavslutningar har dock minskat något de senaste åren och istället sjunger man ofta andra sommarlåtar. 

Enligt tradition ska man hålla handen på hjärtat samtidigt som man sjunger den svenska nationalsången. 

  • Sportsevenemang
  • Skolavslutningar
  • Nationaldagen
Du gamla du fria

Bild: Goncharovaia / Shutterstock.com

Mer om Sveriges Nationalsång

Visste du att Du Gamla, Du Fria inte är formellt antagen som Sveriges nationalsång?

Däremot anses traditionen så pass stark och sången så pass kopplad till svenska folket och nationen att det inte finns ett behov av ett juridiskt erkännade av Du Gamla Du Fria som Sveriges nationalsång.

Förutom de första två verserna som Richard Dybeck skrev 1844 med en melodi från en gammal folksång, så har Louise Ahlén lagt till två ytterligare verser år 1910. Dessa brukar dock utelämnas och det är sällan som man sjunger de extra verserna. 

Här är Louise Ahléns tillägg till Du Gamla Du Fria. 

Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land,
Dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
/:Din fana, högt den bragderika bära.:/
Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej mot allt i en värld
/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!.:/
Sveriges nationalsång

Bild: Imfoto / Shutterstock.com

Traditionellt sjunger man alltså endast de två första verserna av Du Gamla Du Fria. En särskild händelse som gjorde att Richard Dybecks låt fick en högre status var när Kung Oscar II reste sig upp i samband med att sången framfördes.

Detta var 1893 och sedan dess fick Sveriges nationalsång även folklig spridning genom operasångaren Carl Fredrik Lundqvist, som gjorde ett framträdande i samband med 400-års jubileet på Uppsala Universitet, 1877. 

Sången användes dock inte som nationalsång ännu då många ansåg den opassande, särskilt eftersom att Sverige aldrig nämns i texten. År 1899 anordnade man därför en folksångstävling där man skulle utse Sveriges nationalsång en gång för alla. 

Tävlingen slutade dock inte med någon ny nationalsång, utan det var alltjämt Richard Dybecks sång Du Gamla Du Fria, som hade främsta status som nationalhymn. Några år senare kom Louise Ahléns två strofer som trycktes i visböcker 1910 och där nämns Sverige i texten.

Men Dybecks text Du Gamla Du Fria blev allt mer populär och fick även status som Sveriges nationalsång i flera sångböcker. År 1938 började Sveriges Radio dessutom spela sången i samband med att deras kvällsprogram avslutades.

richard dybeck du gamla du fria


Vill du veta mer om Sveriges Nationalsång – Du Gamla Du Fria? Lämna gärna en kommentar!