Skip to Content

Danmarks högsta berg

Danmarks högsta berg

Har du koll på vilka som är de högsta bergen i Danmark? Här är en uppdaterad lista med Danmarks högsta berg utifrån antal meter över havet.

Danmark är generellt ett relativt platt land och det är kanske därför ingen överraskning att flera av Danmarks största städer omnämns som cykelvänliga städer, inklusive Köpenhamn, som blivit utnämnd till världens bästa cykelstad. 

Att utse Danmarks högsta berg har blivit lite av ett fenomen då det finns tre toppkandidater som har en snarlik höjd. Många tror att Himmelbjerget är det högsta berget i Danmark med sina 147 meter över havet, men det stämmer inte. 

Himmelbjerget

Bild: Mads Mikladal/Shutterstock

Istället handlar det om Ejer Bavnehøj, Yding Skovhøj och Møllehøj som alla är belägna på Jylland. Att Danmarks högsta punkt skiftat genom åren beror inte på att bergen blivit högre, utan istället har mättekniken förbättrats och blivit mer noggrann. 

Trots det så har debatten om Danmarks högsta berg fortsatt sedan 1847 då man fastslog att Himmelbjerget inte var den högsta naturliga punkten i Danmark. Det är centimetrar som skiljer mellan dessa tre kullar/berg som dessutom ligger väldigt nära varandra.

Møllehøj

Møllehøj är Danmarks högsta naturliga punkt med en höjd på 170.86 meter över havet. Møllehøj ligger i Skanderborgs kommun och den högsta toppen på kullen är utmarkerad med en kvarnsten.

Nya mätningar som gjordes år 2005 visade att Møllehøj är högre än både Yding Skovhøj och Ejer Bavnehøj, vilket gjorde att man officiellt erkände Møllehøj som Danmarks högsta berg. 

Møllehøj

Bild: JMiall / CC BY-SA 3.0

Yding Skovhøj

Yding Skovhøj är det näst högsta berget i Danmark med en naturlig höjd på 170,77 meter över havet, vilket är cirka 9 cm lägre än Møllehøj. Den högsta punkten på kullen är inte naturlig, utan här finns en gravplats från bronsåldern där högsta toppen mäter 172,54 meter.

På mitten av 1900-talet pågick en debatt huruvida man skulle räkna med gravplatsen eller inte som en del av kullen, eller om man endast skulle räkna dess naturliga höjd. Ejer Bavnehøj gjorde nämligen också anspråk på titeln som Danmarks högsta berg. 

Efter många diskussioner så blev utfallet att man inte räknade med gravplatsen som en del av kullens högsta topp, eftersom att den är konstgjord av människan. 

Yding Skovhøj

Bild: Frank Bach/Shutterstock

Ejer Bavnehøj

Ejer Bavnehøj är den tredje högsta punkten i Danmark med en naturlig höjd på 170.35 meter över havet. Som redan nämnts pågick det länge en diskussion huruvida Ejer Bavnehøj eller Yding Skovhøj skulle anses vara Danmarks högsta berg. 

Det slutade med att Ejer Bavnehøj erhöll titeln som den högsta punkten i Danmark. År 2002 kom dock nya direktiv för mätningar enligt DVR90 där det visade sig att kullen hade minskat i höjd med 6 centimeter. 

På toppen av kullen står Tornet av Ejer Bavnehøj, som är 13 meter högt. Tornet byggdes år 1924 för att fira återföreningen mellan södra Jylland med resten av Danmark efter första världskriget. 

Ejer Bavnehøj

Bild: ricochet64/Shutterstock

Lindbjerg

Lindbjerg är beläget i Region Midtjylland, nordöst om Randers och är det fjärde högsta berget i Danmark med en total höjd på 170.08 meter över havet.

Margretelyst SØ

Margretelyst SØ är beläget på en höjd på 169,78 meter över havet, men saknar ett officiellt namn då man inte alltid separerar toppen från Møllehøj.

Vistofte

Vistofte är en annan kulle som ligger i samma område som Yding Skovhøj. Kullen är belägen i det som kallas för det midtjyske Søhøjland, där flera av Danmarks högsta berg ligger.

På grund av Vistoftes närhet till Yding Skovhøj och endast en liten höjdskillnad är det inte alltid som man separerar dessa två. 

Rytterknægten

Rytterknægten är det högsta berget på Bornholm med en höjd på 162 meter över havet. På toppen finns även Kongemindet, som byggdes till minne av Frederik VII. Härifrån får man en vacker utsikt över Almindingen.

Rytterknægten

Bild: MrPat/Shutterstock

Himmelbjerget

Himmelbjerget ansågs länge vara det högsta berget i landet och det dröjde fram tills 1847 innan man kom fram till att det inte stämde. Det ligger dock i ett väldigt naturskönt område med fantastiska utsikter, som man kan njuta av från en höjd på 147 meter över havet. 

Ett av Danmarks högsta berg

Bild: Mads Mikladal/Shutterstock

Aborrebjerg

Aborrebjerg är den högsta kullen på den danska ön Møn och har en höjd på 143 meter över havet. Från toppen får man en vacker utsikt över landsket och i närheten ligger även Møns Klint, som är en de mest kända sevärdheter i Danmark.

Aborrebjerg

Bild: Gertjan Hooijer/Shutterstock

Mer om listan över Danmarks högsta berg

Denna lista inkluderar kullar och berg och dess naturliga högsta punkt. Det som är tillbyggt av människor räknas alltså inte i den totala höjden när de högsta bergen i Danmark rangordnats.

Berg på Färöarna och Grönland finns inte med på listan. Dessa är självstyrande och även om båda öarna är en del av danska kungariket, så räknas dem oftast som egna stater. 

Jämför man med Sveriges högsta berg eller Norges högsta berg så framstår Danmarks kullar och berg som miniatyrer. Dock bör man jämföra Danmarks geografi med Skåne som också har ett relativt platt landskap. Magleröd är Skånes högsta punkt och mäter 212,2 meter över havet, vilket endast är ett 40-tal meter högre än de högsta bergen i Danmark.

Läs mer om Danmark


Hur många av Danmarks högsta berg kände du till sedan tidigare? Lämna gärna en kommentar nedan!