Skip to Content

Dalmål – Stor lista med ord och uttryck från Dalarna

Dalmål – Stor lista med ord och uttryck från Dalarna

Dalmål har sina rötter i fornnordiskan och är ett samlingsnamn för de olika dialekter som talas runtom i Dalarna. Men dalmål är inte en enhetlig dialekt och det kan vara stor variation mellan olika delar av landskapet och även från bygd till bygd. 

Många svenskar tycker att dalmål är otroligt charmigt och det omnämns ofta som en av Sveriges härligaste dialekter tillsammans med värmländska, göteborgska, gotländska och skånska.

I den här artikeln kan du lära dig mer om det som kallas för “De egentliga dalmålen” och andra lokala dialekter som talas runtomkring i Dalarna. Dessutom har jag samlat ihop klassiska ord och uttryck som kan nämnas som typiska med vissa lokala skillnader. 

22 Klassiska ord på dalmål

Ifall du har rötter från Dalarna så har du troligtvis hört åtminstone några av dessa ord från dalmål förut, om inte så får du bakläxa. För den som är utsocknes kan det vara kul att lära sig några typiska ord innan man besöker Dalarna. 

 • Assint = Ingenting.
 • Butt = Skål/burk.
 • Bös = Diverse småskräp.
 • Dännä = Där.
 • Räsche = Skräp
 • Fjasku = Fånigt
 • Frak = Söt, gullig, fin, go.
 • Grist = Gles.
 • Hännä = Här.
 • Tjålskåp = Kassaskrin
 • Jolbär/Pärur = Potatis.
 • Kripp = Barn/småbarn.
 • Köna = Kvinna/tjej.
 • Lådin = Våren.
 • Mölumma= humla.
 • Ocken/Hocken = Vilken.
 • Rålös = Förvånad.
 • Seta/Setat = Suttit.
 • Sulla = Kladda/Drälla.
 • Tjåla = Prata eller tjata.
 • Uvålin = Duktig framstående, högfärdig. Kan vara både positivt och negativt.
 • Venne = Vet inte.

Dalmål runt Siljan

De egentliga dalmålen

De egentliga dalmålen är de dialekter som talas i Övre Dalarna där 21 socknar ingår. Man brukar dela upp de egentliga dalmålen enligt följande: ovansiljanmål, nedansiljanmål, övre västerdalsmål och nedre västerdalsmål.

En del menar att dessa borde räknas som egna språk istället för att klassificeras som dialekter av svenska. Av dessa är det oftast Ovansiljanmålen, som anses vara svårast för utomstående att förstå.

Personer som talar Dalmål

Bild: Rolf_52 / Shutterstock.com

Gemensamt för samtliga av de egentliga dalmålen är att det finns gott om ålderdomliga inslag som bevarats sedan gamla tider. Något annat som är gemensamt för dessa dalmål är att det inte finns ett nerskrivet språk, med vissa undantag.

I mer modern tid har man dock bildat Dalmålsakademin, som ökat intresset i att bevara de olika målen i Dalarna samt skriva ner dem i skrift. 

Geografisk uppdelning

 • Ovansiljan: socknarna Ore, Orsa, Våmhus, Älvdalen, Mora, Venjan, Sollerön.
 • Nedansiljan: socknarna Boda, Rättvik, Bjursås, Ål, Siljansnäd, Leksand, Gagnef.
 • Övre Västerdalarna: socknarna Lima, Transtrand.
 • Nedre Västerdalarna: socknarna Malung, Äppelbo, Järna, Nås, Floda, kapellaget Mockfjärd i Gagnefs socken.

Uttryck från Dalarna

 • Omänst värt = Genast.
 • Dä gånt = Det går inte.
 • Va i jeskuda bött´n = Vad i allsin dar.
 • Att tass med en sån = Något som inte är lätt att ha göra med.
 • Åken komma nu då? = Vem är det som kommer nu?

Folkdräkt från Dalarna

Mer om Dalmål

Först och främst är det viktigt att poängtera att dalmål inte är en enda dialekt, utan flera olika dialekter med stora skillnader mellan olika delar av Dalarna. En del gemensamma drag finns och även vissa ord och uttryck som fått större spridning över landskapet. 

Något som är typiskt för dalmål är att uttalet är sjungande. Därför kan Dalskan ibland påminna en del om norska, särskilt runt Idre och Särna, som tidigare tillhörde Norge

På det stora hela kan det vara så pass mycket skillnad mellan olika typer av dalmål att även dalmasarna själva har svårt att förstå varandra. Dialekterna i Rättvik och Leksand är mer lättförståeliga för utomstående då dessa räknas som övergångsmål från de ålderdomliga dialekterna. 

Som utsocknes kan det kännas väldigt främmande med dalmål, vilket också är en anledning till att vissa menar att dessa dialekter skulle kunna betrakas som egna språk. 

I mer vardagligt tal brukar många svenskar benämna rikssvenska med typisk intonation och prosodi från Dalarna som dalmål, men det är egentligen inte korrekt, utan detta är då endast rikssvenska med karaktärsdrag från dalmål.

Kända personer som pratar Dalmål

 • Gunde Svan
 • Kalle Moraeus
 • Tony Richardsson

Några exempel på olika dalmål

 • Avestamål
 • Borlängemål
 • Orsamål
 • Malungsmål
 • Leksandmål
 • Rättviksmål
 • Flodamål
 • Limamål
 • Moramål

Dem täläd öllör såjno sökön-språk, ö ed wa, för, int undli, dö summör jegd emå sunnå eld westa sjun, ö summör bört-a blåbjari, dar soli gör nid.

Översättning till svenska: “De talade alla sina sockenspråk, och det var ju inte konstigt, då somliga bodde söder eller väster om sjön, och somliga bortom de blå bergen, där solen går ner.” Näsnissa Olof Samuelsson (Orsa Skoltidning, 1931)

Personer som talar Orsamål

Bild: Magnus Binnerstam / Shutterstock.com

Dalmål ordlista

Nedan följer en liten ordlista med ord från Dalarna. 

 • Assint = ingenting
 • Assint värt = inget värt
 • Bestå = bjuda
 • Bösslut = besvärlig situation
 • Bändut = svårt att utföra
 • Bösslut = besvärligt
 • Bysche = skräp
 • Drulsar = skakar 
 • Däven = knappt märkbar fukt
 • Fäktut = jäktigt
 • Fössa = nudda
 • Fasligt = häpnadsväckande
 • Fjasku = fånig
 • Fjantu = löjlig
 • Fnoskig = lite lätt tokig.
 • Granbjör = ekorre
 • Hasku = illa klädd, ovårdad.
 • Huskut = ruskigt, obehagligt
 • Hila = rimfrost.
 • Hävligt = knapert
 • Hötta = måtta med fingret
 • Jålta = prata slarvigt
 • Jolbär = potatis
 • Jussom = liksom
 • Kurabogömma = kurragömma.
 • Kuppjerk = spindel
 • Mackbutt = maskburk
 • Mölumma= humla.
 • Chaskligt = enastående, fint
 • Oknu = främmande
 • Oskapligt = förfärligt
 • Pula = trycka ner ansiktet i snön på någon annan
 • Rålös = förvånad.
 • Skrilla = kana på is
 • Skulven = rädd
 • Stäcku = kort i växten
 • Sullgucku = en person som spiller/kladdar
 • Tjotta = lokets tuffande
 • Toku = dum
 • Tjåla = tjata
 • Tåssu = larva sig
 • Tåcken = sådan
 • Tafflu = fumlig
 • Uschamej = fy då

Fler dialekter i Sverige


Har ni fler förslag på typiska uttryck och ord från Dalarna? Lämna en kommentar nedan! 

Eva Henningson

Sunday 15th of October 2023

Knippa = liten backe, höjd Rämmil = skrot, skräp Jolpäru = potatis Kuppjerg = större spindel, lockespindel Litchepötche = lillpojke Böös = smuts, skräp

L

Friday 26th of May 2023

Glåma - Glo/stirra på

Alex

Friday 6th of January 2023

Butt Matdosa

Peter de Vos

Thursday 15th of December 2022

Hej bördig från Dala Floda, Dalarnas Lustgård (enl.min mor) Kommer ihåg från min barndom (50-talet) uttrycket "Kull Junk" (flick kiss). det var svagt kaffe, på den tiden kokade man kaffet på sumpen och lade till några skopor färskt pulver. En del var väl sparsammare än andra.

Hanna Vesterström

Friday 23rd of September 2022

Öchja = Eka Öchje stan = Platsen där ekorna står Lankutt = Svagt tex kaffe Tåkken = Vilken, sån där. Mörren = Morgon Mäg = Mej Däg = Dig Kule = Kallt Fryssen = Frusen Ho = Hon Ögur = Ögon Stugu = Stugan Gamläst = Gamla Klöpp = Klippa Pöjtjen = Pojken Mjötja = Mjölken Hasskle = Hiskeligt Döra =Dörren Juss som = Precis när som Åppi = Upp i Sänja = Sängen Sövva = Sova Värtjän = Värken Stuggu = Stugan Myttje = Mycket Döra = Dörr Tättje = Täcket Tokut = Tokigt Sokkur = Sockor Råttur = Råttor Tjärringa = Damen/kvinnan/kärringen Jekk = Gick Åpp = Upp Tininga = Tidningen Tyttjer = Tycker Kletu = Kletig Tordes = Vågade

Det var lite exempel på Grytnäs mål. Min gammelmorfar talade utpräglat Grytnäs mål, han var född och uppvuxen i Björsjö Avesta kommun