Skip to Content

12 Amfiteatrar i världen som är värda ett besök

12 Amfiteatrar i världen som är värda ett besök

Vill du se en välbevarad Amfiteater på riktigt? Här är en lista med 12 romerska amfiteatrar i världen som definitivt är värda ett besök.

Att besöka en amfiteater är både mäktigt och ger en känsla av att resa tillbaka i tiden. Under romarikets storhetstid var dessa amfiteatrar en stor del av det dåvarande samhället och hade en viktig roll för folket och politikerna. 

Även om många av dem har blivit förstörda sedan romarrikets fall, så finns det ett par stycken kvar som är välbevarade och fortfarande imponerar med sin storslagna arkitektur. 

Vad är en Amfiteater?

Amfiteater kommer ifrån grekiskans Amphi som betyder “runt om” och theatron som betyder “skådeplats”. Dessa byggdes för olika typer av skådespel, bland annat gladiatorspel och djurstrider.

En amfiteater skiljer sig från en vanlig grekisk teater genom att den har en eliptisk eller cirkulär form med åskådarplatser runtom hela istället för den halvformade grekiska teatern.

El Djem

El Djem ligger i Tunisien och är en av de största amfiteatrarna i världen. Den finns inskriven som ett världsarv av UNESCO och byggdes i Thysdrus omkring 280 efter Kristus.

Man uppskattar att arenan kunde ta in hela 35 000 åskådare och det är sannerligen en storslagen amfiteater som är värd att besöka. 

El Djem tunisien

Bild: cpaulfell/Shutterstock

Nimes

Nimes Arena stod färdigbyggd 70 år efter Kristus och är en av världens mest välbevarade amfiteatrar. Den har en längd på 133 meter och 101 meter på bredden och totalt kunde 24 000 personer se gladiatorspelen här.

Än idag pågår tyvärr djurstrider på Nimes Arena i form av tjurfäktning, men själva amfiteatern är absolut värt ett besök. 

Nimes amfiteater

Bild: saiko3p/Shutterstock

Pula

I Kroatien finns en annan amfiteater som kanske inte är lika känd som Colosseum, men som är nästan lika imponerande. 

Amfiteatern i Pula byggdes mellan åren 27 F.Kr och 68 E.Kr och var först gjord i trä, men byggdes senare om till sten under kejare Claudius. Kejsare Vespasian förstorade sedan arenan för att ge plats åt gladiatorspel, men den blev helt färdig först under Titus styre. 

Pula amfiteater

Colosseum

Colosseum är världens största amfiteater och även den mest kända romerska amfiteatern i världen. Den byggdes som en gåva till det romerska folket och fick namnet Amphiteatrum Flavium. 

Totalt gick det in 87 000 åskådare som kunde bevittna blodiga gladiatorspel, sjöslag och djur som slogs till döds. Idag känns det otänkbart att kalla detta underhållning, men på den tiden var det inget konstigt alls. 

Colosseum stod färdigbyggd år 80 efter Kristus och hade sedan 100 dagars invigning. De sista gladiatorspelen hölls på 400-talet. Omkring 4-5 miljoner människor besöker Colosseum varje år och än idag är det en av världens mest kända byggnader

Colosseum

Arena di Verona

I norra italien kan man besöka den gamla amfiteatern i Verona, som går under namnet Arena di Verona. Under Romartiden kunde upp till 30 000 åskådare se på gladiatorspel här.

Under medeltiden hade man turneringar och numera har man open-air operaföreställningar och andra större event. Dessutom är arenan öppen för besökare där man tillåts vandra runt bland de gamla åskådarplatserna och ingångarna. 

Byggnaden stod färdig år 30 efter Kristus och var då ännu större än vad den är idag. Tyvärr förstördes en större del av den yttre ringen i en jordbävning år 1117.

amfiteatern i verona

Uthina

Uthinas amfiteater går tillbaka till Kejsare Hadrianus och kunde visa upp gladiatorspel för 16 000 åskådare. Uthina ligger i Tunisien som var en del av den romerska provinsen Africa Proconsularis. 

Uthina romersk amfiteater

Bild: Cortyn/Shutterstock

Leptis Magna

Att åka till Libyen kanske inte står på de flestas att göra lista inom en snar framtid. Men i Laptis Magna finns en av världens mest kända amfiteatrar och en rad andra historiska sevärdheter som är både imponerande och välbevarade. 

Vad som gör denna amfiteater unik är det faktum att den byggdes under marken. Maxkapaciteten tros ha varit runt 16 000 personer och idag finns Leptis Magna med på UNESCO:s lista över världsarv. 

Leptis Magna amfiteater

Bild: BigRoloImages/Shutterstock

Pozzuoli

Om du redan har sett Colosseum och Arena di Verona, men känner att du vill se fler amfiteatrar i Italien, så är Pozzuoli utanför Neapel ett ställe att rekommendera.

Amphitheatrum Flavium i Pozzuoli är Italiens tredje största amfiteater, efter Colosseum och Capuan och tros ha byggts av samma arkitekter som byggde Colosseum. Så många som 50 000 åskådare ska ha fått plats här under storhetstiden. 

Pozzuoli Amfiteater

Photo: maurizio.magnetta/Shutterstock

Amfiteatern i Pompeji

Pompeji är ett annat spännande resmål i Italien som är särskilt känt för att ha blivit begraven i aska i samband med att vulkanen Etna fått ett utbrott och begravt de närliggande byarna med lava. 

Bland de historiska lämningarna så kan man även besöka den gamla amfiteatern i Pompeji, som inte ska förväxlas med den antika teatern som också finns i Pompeji och det arkeologiska området. 

Amfiteatern i Pompeji är en av världens äldsta och har stått här sedan 70 år före Kristus. Totalt ska 20 000 personer ha fått plats för att se gladiatorspel och andra skådespel. 

Amfiteatern i Pompeijz

Bild: freevideophotoagency/Shutterstock

Arles amfiteater

Amfiteatern i Arles byggdes 90 år före Kristus och är minst sagt imponerande. Här utspelade sig blodiga strider mellan gladiatorer på den ovala arenan som hade sittplatser för omkring 20 000 åskådare. Nuförtiden används arenan till tjurfäktning och konserter.

Arles amfiteater

Bild: emperorcosar/Shutterstock

Tarragona

Om du reser till Spanien, närmare bestämt till Tarragona så kan du se en romersk amfiteater som byggdes någon gång på 100-talet efter Kristus. Totalt hade den platser för 15 000 åskådare och även om den har sett bättre dagar, så är det alltjämt en intressant historisk plats. 

Tarragona amfiteater

Bild: Inu/Shutterstock

Emerita Augusta

Augusta Emerita var en romersk koloni som grundades omkring 25 år före Kristus. Här finns en romersk amfiteater som hade plats för 15 000 åskådare.

På arenan hölls både gladiatorkamper och iscensatt jakt av exotiska djur. Idag finns dock endast de lägsta delarna kvar av arenan.

Emerita Augusta

Bild: Ruben Martinez Barricarte/Shutterstock

Mer information om världens amfiteatrar

Idag finns det omkring 230 amfiteatrar kvar i världen som finns bevarade i områden som var kontrollerade av romarna. De flesta av dem går tillbaka till romarriket som uppförde dessa för att göra plats åt gladiatorspel och andra skådespel som underhållning för folket. 

Det som karaktäriserar en amfiteater är framförallt dess storlek och form som antingen är cirkulär eller oval. Dessutom ska åskådarplatserna gå runt hela arenan med flera våningar. Det finns heller inget tak och i mitten finns en yta som är tillägnad underhållning.

Vad många inte känner till är att det inte måste vara en romersk amfiteater för att räknas som en amfiteater. Faktum är att det finns moderna amfiteatrar som byggts även på senare tid. I Sverige finns ett exempel på en modern amfiteater, närmare bestämt i Hammarby sjöstad i Stockholm. 

Mer om Amfiteatrar

Bild: Stepo Dinaricus/Shutterstock


Har du besökt någon häftig amfiteater? Lämna gärna en kommentar nedan och dela din upplevelse!